průvodce bezpečnostními třídami

EN ISO 20471 je standardem pro oděvy s vysokou viditelností - oděvy se zvýšenou viditelností. Oděvy s vysokou viditelností mají fluorescenční plochy a reflexní materiál odpovídající požadavkům certifikace podle tří různých tříd. Třída 3 je nejvyšší třída bezpečnosti.V níže uvedených tabulkách naleznete další informace o tom, jak kombinovat oděvy k udržení nebo získání určité třídy bezpečnosti.

fluorescenční a reflexní plochy na oblečení

U oděvů s firemními logy je důležité zajistit, aby logo nezakrývalo příliš velké části fluorescenční plochy. Níže uvedená tabulka vám pomůže určit, jak velké může být vaše logo. Celková fluorescenční plocha musí být minimálně 0,8 m2, aby vyhovovala třídě 3. Stáhnout zde pdf.

dosáhněte nejvyšší bezpečnostní třídy kombinací našich oděvů

Pro dosažení systému ochrany s nejvyšší možnou certifikační třídou - třída 3 - různé kombinace oděvů jsou certifikovány společně. Kombinace různých oděvů nabízí mnoho možností. Oděv, který je certifikován jako třída 1, lze kombinovat s oděvem, který je certifikován jako třída 2, aby bylo dosaženo kombinace třídy 3 ve všech velikostech. Všechny schválené kombinace jsou uvedeny na štítku CE na každém oděvu.
Níže uvedená tabulka ukazuje, které oděvy lze kombinovat, aby dosáhly třídy EN ISO 20471.
Zde si stáhněte pdf.