vi Mindsker vores klimaaftryk

Sporing af vores CO2-aftryk med STICA

Siden 2018 har Fristads kortlagt sit klimaudslip som medlem af STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action. I 2020 mindskede Fristads sit klimaudslip med 54% sammenlignet med 2019 og med 58% siden udgangspunktet i 2018. Faldet skyldes primært en stigning i vedvarende energi og følgerne af udbruddet af Covid-19-pandemien.

STICA er et fælles klimainitiativ for svenske tekstilvirksomheder, der fokuserer på at mindske klimaudslip i tråd med 1,5 graders-målet som defineret i Parisaftalen. I 2020 udledte Fristads i alt 256 tons CO2-udledning i scope 1 og 2, der fokuserer på klimaudslip fra vores egne aktiviteter. Dette faldt fra 553 ton CO2 i 2019. Af den samlede reduktion på 54% kan 17% tilskrives et fald i rejse- og elforbrug på vores kontorer på grund af Covid-19-pandemien. Resten skyldes hovedsageligt en stigning i andelen af elektricitet, som blev produceret ved hjælp af vedvarende kilder.

”Vores mål for scope 1 og 2 var et fald med 50% fra udgangspunktet i 2018 til 2030, og vi er meget glade for, at vi allerede oversteg dette mål i 2020. Men vi skal huske, at 2020 var et meget specielt år på grund af Covid-19, og at disse tal kan være misvisende. Vi vil derfor fortsætte vores arbejde med at opnå en bæredygtig, langsigtet reduktion af vores klimaudslip og samlede miljøpåvirkning, når vi begynder at måle og rapportere scope 3, ”siger Lisa Rosengren, leder af R&D Raw Material hos Fristads.

Næste skridt: Scope 3

STICA-tallene viste, at Fristads’ største klimaudslip i scope 1 og 2 stadig kommer fra firmaejede biler efterfulgt af elforbrug på kontorer og lagre. I 2020 kom 53% af det samlede energiforbrug fra vedvarende kilder og 47% fra ikke-vedvarende kilder. For at forbedre vores samlede klimapåvirkning tilstræber vi at fortsætte med at øge andelen af vedvarende energikilder på vores kontorer og bruge flere elbiler som firmabiler.

Det meste af Fristads’ klimaudslip forekommer inden for scope 3, som vi tilstræber at rapportere ved udgangen af 2021. Scope 3 involverer klimaudslip uden for vores egne mure i hele vores værdikæde - fra de materialer, vi køber, og vores leverandørers energiforbrug, til transport og bortskaffelse af produkterne, når de er nået til vejs ende af deres levetid.

mere indhold til dig:

Vores ansvar

Vi arbejder systematisk med social og miljømæssig bæredygtighed.

Bæredygtighedsrapport

Læs om de bæredygtighedsprojekter, som vi arbejdede med i 2020.

EPD

Vi har udviklet verdens første miljødeklarerede tøjkollektion.