Vores ansvar

Vi tager ansvar

Efterhånden som vores virksomhed fortsætter med at vokse, bliver den måde, vi interagerer med verden omkring os, stadig vigtigere - både for os som virksomhed og for de enkelte medarbejdere. Alt, hvad vi gør, følger de love og bestemmelser, der gælder for vores branche, og er baseret på en række principper og retningslinjer, som er enestående for vores forretning. Dette regelsæt sætter en struktur for vores operationer og kontrollerer alle vores aktiviteter for at sikre, at vi handler ansvarligt.

Vores bæredygtighedsarbejde er baseret på FNs Global Compact Initiative og følger deres 10 principper for virksomhedsansvar. Disse principper danner grundlaget for vores Code of Conduct. Vores Code of Conduct er et redskab til at sikre, at vores leverandører handler ansvarligt. Den lister minimumskravene til leverandører, hvad angår menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljøstyring og antikorruption. Alle leverandører skal underskrive vores Code of Conduct, før de bliver leverandører til Fristads. Ved at gøre dette forpligter de sig til at handle i overensstemmelse med vores Code of Conduct.

Vores bæredygtighedsarbejde er baseret på FNs Global Compact Initiative og følger deres 10 principper for virksomhedsansvar. Disse principper danner grundlaget for vores Code of Conduct. Vores Code of Conduct er et redskab til at sikre, at vores leverandører handler ansvarligt. Den lister minimumskravene til leverandører, hvad angår menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljøstyring og antikorruption. Alle leverandører skal underskrive vores Code of Conduct, før de bliver leverandører til Fristads. Ved at gøre dette forpligter de sig til at handle i overensstemmelse med vores Code of Conduct.

ALLE HAR RET TIL GODE ARBEJDSFORHOLD

Vi stræber efter, at virksomheden altid har en positiv social indvirkning på alle involverede parter i vores drift. Siden 2016 har vi været en del af amfori BSCI, det førende system til styring af forsyningskæder, der hjælper virksomheder med at vurdere og forbedre sociale og miljømæssige standarder i forsyningskæden. Ved at slå os sammen med amfori BSCI tilstræber vi at garantere etiske arbejdsforhold for alle ansatte i vores forsyningskæde

Amfori BSCI-organisationen følger ILO's kernekonventioner og FNs Global Compact. Amfori BSCI's Code of Conduct skal formidles på arbejdspladsen for at informere ansatte om deres rettigheder, og foruden adfærdskodekset er der regler for de ansattes sikkerhed og sundhed. Desuden sætter kodekset standarden for nultolerance over for børnearbejde, bestikkelse, diskrimination og mangler inden for arbejdsmiljø og sikkerhed. Fristads’ egen Code of Conduct følger amfori BSCI’s Code of Conduct.

For at sikre at vi lever op til disse standarder, udføres der regelmæssigt fabrikstilsyn af officielt godkendte tredjeparter med uddannede revisorer, der har stor indsigt i amfori BSCI's Code of Conduct. Vi supporterer fabrikkerne før og efter tilsynene, men vi deltager ikke i de reelle tilsyn. Uoverensstemmelser, der opstår under et fabrikstilsyn, skal rettes og følges op med et nyt tilsyn.

Et fair arbejde

For Fristads defineres et fair arbejde som et med rimelig kompensation og et arbejdsmiljø, der er sikkert, sundt og fri for diskrimination. Vi mener, at et fair arbejde hjælper folk med at føle sig bemærket, værdsat og respekteret på arbejdspladsen.

CSR OG ASIATISK KVALITET - ET FÆLLES ANSVAR

Vi er ansvarlige for vores leverandører. Vi hjælper dem med at leve op til vores forventninger gennem et program, hvor vi uddanner vores egne Group Quality Managers. I Asien inspiceres alle færdige ordrer af vores Group Quality Managers, der rapporterer eventuelle uoverensstemmelser til vores CSR-team på vores kontor i Hong Kong. For Bangladesh-regionen er minimumskravet for at være kvalificeret til vores Group Compliance-program, at alle fabrikker er blevet inspiceret af enten Accord eller Alliance. Vores regionale Group Compliance-team understøtter fabrikker i at implementere de rigtige handlingsplaner i tide. Fristads har været medlem af Accord siden 2015.

Responsible chemical use

I tekstilindustrien er kemiske stoffer nødvendige for at give tøjet særlige egenskaber. Kemiske stoffer anvendes til produktion af tøj - fra behandling af fibre til komplettering af det færdige stof for at give udvalgte beklædningsgenstande specifikke funktionelle egenskaber. Vi arbejder på flere måder for at sikre, at vi har den nødvendige indsigt, hvad angår kemiske stoffer.

Vi skal have en omfattende viden om, hvilke typer kemiske stoffer vores færdige produkter indeholder, og på hvilke niveauer. Disse niveauer skal selvfølgelig være i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Imidlertid er vores krav ofte strengere, end de lovbestemte krav er. Det er et resultat af vores egen ambition om at reducere potentielt skadelige kemiske stoffer i vores tøj samt en øget efterspørgsel efter smartere håndtering af kemiske stoffer. Vi arbejder aktivt med brugen af kemiske stoffer gennem vores sociale og miljømæssige overholdelsesprogram samt gennem et specifikt program til overholdelse af kemiske stoffer. Som en del af programmet skal alle vores leverandører og fabrikker, som er involveret i at fremstille vores produkter, underskrive vores erklæring om, at de ikke anvender kemiske stoffer, som fremgår af vores Restricted Substance List (RSL).

Vores Restricted Substance List opdateres to gange om året baseret på den kemiske vejledning, vi får, fra vores partner RISE, Sveriges statslige forskningsinstitut. Vores RSL afspejler den seneste EU-harmoniserede lovgivning, der inkluderer REACH, POP-regulering, biocidregulering og produktsikkerhedsregulering. Vi sikrer også, at listen overholder kemikalier på SVHC-listen (Substances of Very High Concern), som er særligt farlige for sundhed og miljø.

Reducerer brugen af PFAS

Som arbejdstøjsvirksomhed er vi nødt til at tage vores ansvar for at reducere de PFAS-baserede miljøforureninger fra fremstillingsprocesserne og under brugsfasen. Vi arbejder kontinuerligt med at holde koncentrationsniveauerne så lave som muligt og sikre, at denne overfladebehandling kun anvendes, hvor det er højest nødvendigt. Inden for de sidste par år har vi også arbejdet i projekter relateret til udfasning af PFAS med det formål at finde ikke-fluorerede alternativer for at opnå produkter med afvisende egenskaber mod vand, olie, snavs og flydende kemikalier. Vi har også startet vores eget program med det endelige mål at udfase alle PFAS.

77 PROCENT AF VORES TØJ ER OEKO-TEX-CERTIFICERET

77 procent af vores katalogprodukter i 2020 er OEKO-TEX®-certificeret på beklædningsniveau sammenlignet med 70 procent i 2019. Det betyder, at produktet er fri for skadelige kemikalier og ikke udgør nogen sundhedsrisiko. Vi stræber efter at certificere alle vores produkter på beklædningsniveau og arbejder kontinuerligt for at nå dette mål.

OEKO-TEX® standard 100 er et verdensledende mærke til tekstilprodukter, som er testet for skadelige stoffer. Vores produkter er OEKO-TEX-certificerede på beklædningsniveau, hvilket betyder, at alle komponenter i tøjet, store som små, med garanti opfylder kravene i OEKO-TEX® standard 100 produktklasse 2.

Download vores OEKO-TEX®-certifikat her.

PROGRAM FOR KONTROL AF KEMIKALIER

Ud over OEKO-TEX® og vores RSL-liste kører vi et program for kontrol af kemikalier sammen med vores partner SGS, som er den førende virksomhed i verden til inspektioner, verifikationer og test. Programmets formål er at hjælpe os med at opbygge skræddersyede testpakker, der passer til vores branche og vores produkter.

Programmet, der blev lanceret i 2016, er vores måde at tage ansvar for at skabe opmærksomhed blandt vores leverandører og hjælpe med at oplære dem inden for området for kemisk håndtering for at øge gennemsigtigheden i deres egen forsyningskæde. Der bliver løbende udført tests af råmaterialerne og de færdige produkter i vores basissortiment, og testresultaterne bliver gennemgået.

ISO-STANDARDER FOR KVALITET OG MILJØ

Fristads er certificeret i henhold til de internationale standarder ISO 9001 og ISO 14001, som har været en del af vores daglige arbejde siden 1999. Det kræver, at vi arbejder systematisk med forbedringer af vores produkter og vores produktion samt mindsker vores klimapåvirkning.

I ISO 9001: 2015 kundetilfredshed er i fokus, hvilket er i overensstemmelse med Fristads egne fokusområder. Det betyder, at vi altid stræber efter at opretholde en høj kvalitet og arbejde med effektive udviklings- og fremstillingsprocesser for at tilfredsstille vores kunder.

Download vores ISO 9001-certifikat her.

I ISO 14001: 2015 livscyklusperspektivet er et vigtigt aspekt. Dette er noget, vi har integreret som en naturlig del af vores forretning. Det betyder, at standarden stiller krav til, hvordan vi systematisk arbejder for at minimere klimapåvirkningen af ​​vores aktiviteter.

Download vores ISO 14001-certifikatet her.

Mere indhold til dig:

Vores bæredygtighedsløfte

Vores bæredygtighedsstrategi bidrager til forandring og inspirerer andre til at følge med.

Bæredygtighedsrapport

Læs om de bæredygtighedsprojekter, som vi arbejdede med i 2020.

EPD

Vi har udviklet verdens første miljødeklarerede tøjkollektion.