klimakompensation

Da vi lancerede vores Outdoor-kollektion 2020, ønskede vi, at den skulle være fuldt ud bæredygtig. Ud over at vælge materialer med en mindre miljøpåvirkning, aflagde vi også et løfte om at kompensere for klimaudslippet forårsaget af vores tøjproduktion. Nu er tiden inde til at indfri dette løfte.

Tøjproduktion forårsager 10 procent af klimaudslippet i verden. Vi er nødt til at gøre, hvad vi kan, for at reducere dette tal. Vores mål er at reducere Fristads' klimaudslip med 50 procent inden 2030, og derfor bruger vi en del af salget fra vores Outdoor-kollektion til at klimakompensere for udslippet.

climate_compensation

Vi har valgt at klimakompensere gennem FN's initiativ Cimate Neutral NOW. Denne CO2-kompensationsplatform samler certificerede projekter, der reducerer, undgår eller eliminerer klimaudslip ved at støtte projekter i udviklingslande. Hvert projekt tildeles et antal certificerede emissionsreduktionsenheder (CER'er), en type kuldioxidkompensation målt i ton kuldioxidækvivalenter. Enhederne kan købes af alle for at klimakompensere for klimaudslip eller støtte projekter, og hele tilskuddet går direkte til projekterne.

Sådan beregner vi vores klimaindvirkning:

Siden 2018 har vi beregnet vores klimaindvirkning i overensstemmelse med Greenhouse Gas-protokollen, Scope 1 og 2. I 2020 tilføjede vi også Scope 3. Scope 1 og 2 omfatter blandt andet vores energiforbrug og opvarmning af kontorer samt klimaudslip fra firmabiler. Scope 3 omfatter klimaudslip uden for vores egne mure gennem vores værdikæde - fra de materialer, vi køber, og den energi, vores leverandører bruger til transport og bortskaffelse af produkterne, når de er forældet. For at opnå så pålidelige og korrekte tal som muligt foretages Fristads' klimaberegninger altid med en tredjepartsekspert som kontrollør. Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder på at minimere vores klimaindvirkning i vores bæredygtighedsrapport.

Soldrevne vandvarmere i Indien

I 2020 forhindrede Fristads 339 ton kuldioxid i at blive frigivet i atmosfæren ved at bidrage med omkring $5.000 til et program, som finansierer soldrevne vandvarmere til indiske familier.

Indien er et land, som stort set er afhængig af elektricitet fra fossile brændstoffer, på trods af at det er rigt på solressourcer. Hele 90 procent af alle byboere i det vestlige Indien bruger elektricitet til opvarmning af vand, hvilket ikke kun forårsager store CO2-udledninger, men det medfører også hyppige strømafbrydelser. Indien har omkring 300 solskinsdage om året, men kendskabet til solenergi i landet er lavt, og mange mennesker har ikke tillid til ikke-elektriske løsninger.

FN-programmet, som Fristads støtter, forsøger at ændre denne holdning ved at øge kendskabet til solenergi og begrænse klimaudslip i processen. Derudover bidrager programmet med jobs til lokale arbejdere og giver folk en pålidelig kilde til elektricitet, hvilket gør programmet både miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt.

Mere indhold til dig:

Produktudvikling

Designet er udgangspunktet for et produkts livscyklus, og et bæredygtigt design fremmer bæredygtig udvikling.

Læs mere >

Bæredygtig produktion

En bæredygtig produktion med den mindst mulige miljøpåvirkning.

Læs mere >

Outdoor

Slidstærkt og komfortabelt arbejdstøj til mænd og kvinder. Lavet til den bevidste naturelsker.

Læs mere >