KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA ON KAIKKIEN YHTEINEN ASIA

Kansainvälinen menestys tuo mukanaan velvoitteita. Kannamme vastuumme laajalla kestävyys- ja yritysvastuuohjelmalla, alkaen työntekijöiden työskentelyolosuhteista ja toimittajille asetettavista vaatimuksista aina sitoutumiseen ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksin globaalissa mittakaavassa. Työmme kestävän kehityksen edistämiseksi perustuu YK:n kymmeneen Global Compact -periaatteeseen. Ne muodostavat eettisten ohjeidemme perustan.

YK:N GLOBAL COMPACT -ALOITE

Fristads Kansas -konserni on osa YK:n Global Compact -aloitetta, joka on maailman suurin yritysten kestävyysaloite, johon kuuluu yli 9 000 yritystä ja muuta osallistujaa yli 130 maassa. Sen 10 periaatetta, jotka kattavat ihmisoikeudet, työelämän säännöt, ympäristönsuojelun ja korruption, pohjautuvat YH:n Ihmisoikeuksien julistukseen, kansainvälisen työjärjestön julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, Rion ympäristö- ja kehitysjulistukseen ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen.

YK:n Global Compact -aloitteen jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan sen yritysvastuuta ihmisoikeuksista, työvoimasta, ympäristöstä ja korruption torjunnasta koskevaa kymmentä periaatetta. Suhtaudumme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä kansainvälisten ja paikallisten työlakien noudattamiseen erittäin vakavasti. Varmistamme toimintamme korkean laadun perustamalla toimintaohjeistomme (Code of Conduct) työehdot kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä, järjestäytymisvapautta, palkkausta, työaikoja, työsuojelua ja laillisesti sitovia työsuhteita koskeviin ehtoihin.

Tiedostamme myös, että kaikki tuotteiden valmistukseen, kulutukseen ja hävittämiseen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat ympäristöömme. Uskomme, että velvollisuutemme on aktiivisesti ja systemaattisesti edistää jatkuvia ympäristöparannuksia vaikutusalueellamme.

Lue lisää näistä periaatteista osoitteessa www.unglobalcompact.org.

logo global compact united nations

YK:n Global Compact on maailman suurin yritysten kestävyysaloite.


MAAILMANLAAJUINEN LÄPINÄKYVYYS TOIMITTAJASTA TEHTAASEEN

Kannustamme kaikkia sidosryhmiämme tukemaan visiotamme ympäristövaikutusten merkittävästä vähentämisestä ja tukemaan yhteisöjä, joissa brändimme toimivat. 

Toimitusketjumme ulottuu 17 maahan ja konserni omistaa 3 tehdasta Pohjois-Euroopassa. Toimittajamme ovat tärkeitä liiketoiminnallemme ja odotamme heidän täyttävän ihmisoikeuksia, ympäristön suojelua ja eettistä liiketoimintaa koskevat vaatimuksemme. Toimitusketjutiimimme tarkastavat, hyväksyvät ja valvovat kaikkia toimittajiamme.

Toimittajamme ovat sitoutuneet ilmoittamaan kaikki tehtaat, joissa valmistetaan Fristads Kansas -konsernin tuotteita ja niiden on läpäistävä yhteiskunta- ja ympäristövastuuta koskevat tarkastuksemme (Code of Conduct - Supplier Commitment).

Amfori:n jäsenenä tarkastukset suoritetaan BSCI-järjestelmän mukaan, mikä auttaa meitä tukemaan ja auttamaan heitä kestävän korjausten toteutuksessa.

logo bsci system

KESTÄVYYS- JA YRITYSVASTUU SEKÄ ASIA QUALITY

Vastuullinen hankinta -puitekehyksemme perustuu alan standardeihin, jatkuvaan oppimiseen ja jatkuvan kehittymisen filosofiaan.

Aasiassa omat laatutarkastajamme, jotka on koulutettu tunnistamaan poikkeamat, tarkastavat kaikki valmistuneet tuotteet ja ilmoittavat poikkeamat reaaliaikaisesti konsernin Hongkongin toimistoomme SCR-tiimille. Meille kestävyys tarkoittaa laatua.

Erityisesti Bangladeshissa, jossa vaatimustenmukaisuusohjelman minimivaatimus on joko Accordin tai Alliancen suorittama tehtaan tarkastus. Konsernin alueelliset Compliance-tiimit tukevat tehtaita toimintasuunnitelman laatimisessa.

Fristads Kansas -konserni on Accordin jäsen vuodesta 2015.


SEURAAVA ASKEL KOHTI TÄYDELLISTÄ KEMIKAALIEN HALLINTAA

Osana yhteiskunta- ja ympäristövastuuohjelmaamme kaikkien toimittajiemme ja tuotteitamme valmistavien tehtaiden on allekirjoitettava listamme kielletyistä aineista (RSL).

Päivitämme RSL-listan kahdesti vuodessa perustuen kumppanimme Swerean suosituksiin ja tiedotamme asiasta toimittajillemme ja tehtaillemme. RSL-listamme vastaa EU:n uusinta yhdenmukaistettua lainsäädäntöä, johon sisältyy REACH, POP-asetukset, biosidiasetus ja tuoteturvallisuusasetus. Se varmistaa myös, että noudatamme SVHC (Substances of Very High Concern) -listaa.

Lisäksi useimmat konsernin tuotteista on ÖKO TEX -sertifioituja.

Markkinajohtajana emme voi tyytyä toimittajiemme allekirjoitettuihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin ja ÖKO TEX -sertifikaatteihin. Vaikka ÖKO TEX -sertifikaatti on myönteinen merkki, se ei kuitenkaan takaa kaikkien toimittajan valikoimassa olevien kankaiden ja kemikaalien testausta, se ei perustu samalla tavalla näytteisiin eikä ole yhtä systemaattinen kuin kemikaalivaatimustenmukaisuusohjelmamme.

Tekstiiliteollisuuden värjäys- ja viimeistelyprosesseissa syntyy paljon jätettä ja niissä käytetään paljon kemikaaleja. Monet ovatkin huolestuneita siitä, vahingoittaako kemikaalien käyttö ja jätteiden käsittely ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Meidän on lisättävä läpinäkyvyyttä, joten emme säästele vaivoja selvittääksemme millaisia kemikaaleja valmiit tuotteemme sisältävät ja miten paljon. Määriä on verrattava EU-lainsäädäntöön ja kuluttajien odottamiin tasoihin. Uskomme, että meidän on lisättävä toimittajiemme tietoisuutta ja opetettava heitä lisäämään läpinäkyvyyttä omassa toimitusketjussaan.

Siksi käynnistimme kumppanimme SGS:n kanssa 1. tammikuuta 2016 kemikaalivaatimustenmukaisuusohjelman, joka auttaa meitä kehittämään tekstiilialalle ja tuotteillemme räätälöityjä testauspaketteja.

Ydinvalikoiman raaka-aineita    ja lopputuotteita    testataan jatkuvasti ja testitulokset tarkastetaan, kirjataan ja toimitetaan pyynnöstä asiakkaillemme.