pienennämme ilmastojalanjälkeä

Hiilijalanjälkemme seuraaminen STICA:lla

Vuodesta 2018 Fristads on kartoittanut kasvihuonekaasupäästöjä STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action):n jäsenenä, joka on Ruotsin tekstiiliteollisuuden ilmastotoimia koskeva aloite. Vuonna 2020 Fristads vähensi päästöjä 54% edelliseen vuoteen verrattuna ja 58% vertailuvuodesta 2018. Lasku johtui pääasiassa uusiutuvan energian lisääntymisestä ja Covid-19-pandemian  vaikutuksista.

STICA on ruotsalaisten tekstiiliyritysten yhteinen ilmastohanke, joka keskittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja toimiin,  jotka tähtäävät ilmaston lämpenemisen rajaamiseen 1,5 asteeseen. Nämä on  määritelty  Pariisin ilmastosopimuksessa .   Vuonna 2020 Fristads tuotti yhteensä 256 tonnia hiilidioksidiekvivalentteja toimialueilla 1 ja 2 (scope 1 & 2), jotka keskittyvät oman toimintamme päästöihin. Määrä laski  yli puolella vuonna 2019 tuotetusta 553 tonnista hiilidioksidipäästöjä. 54 prosentin vähennyksestä 17 prosenttia johtuu matkustamisen   ja sähkön kulutuksen vähenemisestä  Covid-19-pandemian vuoksi. Loppuosa tulee pääasiassa uusiutuvilla energian lähteillä tuotetusta sähkön osuuden kasvusta.

"Tavoitteemme toimialueilla 1 ja 2 oli 50 prosentin lasku vertailuvuodesta 2018 vuoteen 2030, ja olemme iloisia siitä, että ylitimme tavoitteen jo vuonna 2020. Mutta on pidettävä mielessä, että vuosi 2020 oli hyvin erityinen vuosi Covid-19-pandemian vuoksi, ja että nämä numerot voivat olla harhaanjohtavia.  Siksi jatkamme työtämme kasvihuonekaasupäästöjemme ja ympäristövaikutusten  pitkän aikavälin vähentämisen saavuttamiseksi, kun alamme mitata ja raportoida toimialuetta  3", kertoo Fristadsin tutkimus & kehitys sekä raakamateriaalien  johtaja Lisa Rosengren.

Seuraava vaihe: Toimialue 3 (scope3)

STICA:n luvut osoittivat, että Fristadsin merkittävimmät ilmastovaikutukset toimialueilla 1 ja 2 tulevat edelleen yrityksen omistamista autoista, minkä jälkeen tulevat sähkönkulutus toimistoissa ja varastoissa. Vuonna 2020 energian kokonaiskulutuksesta 53% tuli uusiutuvista lähteistä ja 47% uusiutumattomista lähteistä. Ilmastovaikutusten vähentämisen parantamiseksi  pyrimme jatkossakin lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta toimistoissamme ja käyttämään enemmän sähköautoja yrityskalustossamme.

Suurin osa Fristadsin päästöistä tapahtuu toimialueella 3, josta pyrimme raportoimaan vuoden 2021 lopussa. Toimialue 3 sisältää päästöjä omien seiniemme ulkopuolella, koko arvoketjussamme  - ostamistamme materiaaleista ja toimittajiemme energiankäytöstä aina tavaroiden kuljetukseen  ja hävittämiseen, kun ne ovat elinkaarensa lopussa.

Kiinnostuitko Fristadsista?  Jätä yhteydenottopyyntö

lisätietoa:

Vastuumme

Työskentelemme systemaattisesti ympäristö- ja sosiaalisten ohjeiden mukaisesti.

Vastuullisuusraportti

Lue kestävän kehityksen projekteista, joissa olimme mukana vuonna 2020.

EPD

Kehitimme maailman ensimmäisen EPD-ympäristöselosteilla mitattavan vaatemalliston.