EN UNIK PRODUKTUTVIKLINGSPROSESS

Prøvd og testet

I vårt eget laboratorium ved hovedkvarteret i Borås, Sverige, tester og sjekker vi de fysiske egenskapene ved råmaterialer og plagg – en viktig del av produktutviklingen. Slitasje, motstand, pilling, rivestyrke, strekkfasthet, fargeekthet og dimensjonsendring er bare noen av de mange testene som utføres for å sikre at vi alltid leverer topp kvalitet.
Alle tester gjennomføres i innrettede miljøer, i samsvar med relevante internasjonale standarder som godkjente laboratorier jobber etter. Fristads er medlem av arbeidsteamet SIS som jobber med tekstiler, og dette er det svenske forumet for utvikling og oppdatering av de internasjonale standardene man bruker.
tensile strenght test

Strekkfasthet

En stoffprøve som måler fem cm i bredden festes til en strekktester-maskin og påføres så økende grad av belastning helt til det revner. Den maksimale styrken som måles i løpet av denne testen, registreres og vises i Newtons.

tear strenght test

Rivestyrke

En stoffprøve klippes til så den er formet som et par todimensjonale bukser. Prøvens “føtter” festes godt i ulike retninger i en strekktester-maskin og utsettes så for en belastning helt til den ene tråden etter den andre løsner. Kraften i hver enkelt tråd måles, og middelverdien registreres i Newtons.

abrasion resistance

Slitasjemotstand

Slitasjemotstanden i materialet måles i en Martindale-maskin. Stoffprøver utsettes for slitasje mot et standardisert materiale i vevd ull. Ved spesifikke intervaller undersøkes stoffprøvene under et mikroskop, helt til to tråder fra hver prøve har løsnet. Resultatet opplyser om antall påføringer av slitasje/gniinger dette materialet kan stå imot.

pilling resistance martindale method

Pilling-motstand, Martindale-metoden

Stoffprøver gnis mot et standardisert materiale i vevd ull i en Martindale-maskin. Pillingen som oppstår på prøven, vurderes på en skala fra 1 til 5.

spray test water resistant

Motstand mot overfladisk væting, spraytest

Stoffprøven plasseres i 45-graders vinkel i et apparat som tester grad av vanntetthet. En spesifisert mengde vann sprayes så mot stoffet i en konstant strømningshastighet. Væting av stoffprøven vurderes på en skala fra 1 til 5.  

colourfastness test

Fargeekthet​​ ved vask

Ved å bruke en Gyrowash, vaskes stoffprøver sammen med en multifiber-strip og stålballer plassert i en separat beholder. En multifiber-strip består av ulike typer fibre. Etter vask vurderes graden av synlig farging på de ulike fibrene på en skala fra 1 til 5. Fargeendringen på stoffprøven som vaskes blir også vurdert.