EN 1149-5:2008

Sertifiserte og godkjente plagg som beskytter mot elektrostatisk utladning. Egnet til bruk i områder med eksplosjonsfare. 

Personer som bruker klær som er elektrostatisk avledende, skal være skikkelig jordet. Motstanden mellom personen og jorden skal være mindre enn 108 Ω. Det oppnås for eksempel ved bruk av egnet fottøy. Elektrostatisk avledende verneklær skal ikke åpnes eller tas av så lenge vedkommende befinner seg i brann- eller eksplosjonsfarlig område, eller ved håndtering av brann- eller eksplosjonsfarlige stoffer. Plaggene skal dekke helt alle materialer som ikke oppfyller kravene. Det gjelder også ved bøying og bevegelse.

ATEX-MILJØ

​​​​​​​Personer som jobber i et ATEX-miljø, bruker ofte flammehemmende plagg.
I dette miljøet er det viktig at plaggene ikke lades med statisk elektrisitet, som kan forårsake gnister. For å gjøre plaggene antistatiske, legger vi til antistatiske fibre i materialet. For å sikre at designet er riktig og egnet for bruk i et ATEX-miljø, er plaggene sertifisert i henhold til EN 1149-5 sammen med (minimum) EN ISO 11612. Plaggene er fri for metaller for å gi økt grad av sikkerhet.