EN ISO 11611:2015

Verneklær til bruk ved sveising og lignende arbeider. Denne standarden spesifiserer to klasser med spesifikke ytelseskrav: Klasse 1 er det nedre nivået og klasse 2 er det øvre nivået. 

Det er alltid en risiko for at bar hud utsettes for stråling fra ultrafiolett lys (UV) ved elektrisk lysbuesveising. Materialet i plaggene vil brytes ned ved bruk over tid. Kontroller plaggene regelmessig for å forhindre at du utsettes for UV-stråling. Dersom brukeren opplever symptomer som solbrenthet, trenger
UVB gjennom. Dersom det viser seg at UV-stråler trenger gjennom et plagg, bør det repareres (dersom det lar seg gjøre) eller byttes ut, samtidig som det bør vurderes om flere lag med beskyttende plagg skal tas i bruk i framtiden. Verneklær i to deler må brukes sammen for å gi oppgitt nivå av beskyttelse. CE-merket på plaggenes innside oppgir den påkrevde monteringen av plagget. Ved bruk av flere verneklær med delvis beskyttelse skal basisplagget oppfylle minimum klasse 1. Det anbefales å bruke sveiseforkle som dekker kroppen foran, fra sidesøm til sidesøm. Det kan være nødvendig med ytterligere beskyttelse, for eksempel ved sveising over hodet.