EN ISO 11612:2015

Verneklær som beskytter mot varme og flamme.

Verneklær i to deler må brukes sammen for å gi oppgitt nivå av beskyttelse. CE-merket på plaggenes innside oppgir plaggets montering. CE-merket på plaggets innside oppgir også hvilken klasse plagget er sertifisert i. Dess høyere nivå, desto bedre. Følgende bokstavkoder beskriver plaggets ytelse. 

A: Begrenset flammespredning
A1 – Overflatetenning
A2 – Antenning kant

B: Beskyttelse mot konvektiv varme
B1 – B3
Konvektiv varme er varmen som passerer gjennom plagget ved kontakt med flammer. Selv om det ytre materialet ikke antennes, kan det likevel oppstå skade ved at det skapes varme når materialet og, indirekte, kroppen kommer i kontakt med flammene.

C: Beskyttelse mot varmestråling
C1 – C4
Lav varmestråling over en lang periode kan medføre skader.

D: Beskyttelse mot sprut fra støpealuminium
D1 – D3

E: Beskyttelse mot sprut fra støpejern
E1 – E3
Selv om materialet ikke begynner å brenne eller brytes ned i kontakt med støpemetallet, kan det fortsatt oppstå brannskader. Testen indikerer hvor mange sprut av støpemetall materialet kan tåle før beskyttelsen forringes.

F: Beskyttelse mot kontaktvarme
F1 – F3
Kontaktvarme over en lang periode kan medføre skader.