EN 342:2004

Sertifiserte og godkjente plagg gir beskyttelse mot kaldt vær, dvs. termiske isoleringsegenskaper og luftgjennomtrengning.

Et kaldt klima karakteriseres av en kombinasjon av fukt og en temperatur under -5°. EN 342 indikerer verdien av den resulterende, effektive termiske isoleringen for den som bærer plagget. Dette angir den laveste temperaturen hvor kroppen forblir i en termisk nøytral tilstand (8 timer) for lette og middels krevende oppgaver. Det angir også den laveste temperaturen hvor kroppens kjøleevne ivaretas ved et akseptabelt nivå i 1 time, mens personen utfører lette og middels krevende oppgaver.

a  Plaggets termiske isoleringsegenskaper
b  Termisk isolering når stillestående (valgfritt)
c  Luftgjennomtrengning (1–3)
d  Bestandighet mot vanngjennomtrengning (valgfritt)