ONZE DUURZAAMHEIDSBELOFTE

We moeten meer doen door minder te produceren

De wereldwijde klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu zijn de uitdagingen van onze tijd en de textielindustrie moet haar steentje bijdragen om de planeet te beschermen. Bij Fristads zetten we ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, vanaf het moment dat we een kledingstuk ontwerpen tot aan het einde van de levensduur ervan. We hebben een ambitieus doel gesteld om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verminderen en we werken aan alternatieven voor gevaarlijke chemicaliën in producten. Dankzij onze baanbrekende Environmental Product Declaration (EPD) hebben we een nieuwe norm gesteld voor duurzame werkkleding door de milieu-impact van onze kledingstukken te meten. We vervangen voortdurend materialen in onze kleding door duurzamere alternatieven en vergroten ieder jaar onze Green collectie.

Toch moeten we meer doen. De beste manier om de milieu-impact van kleding te verminderen is door er minder van te produceren, iets wat zowel van consumenten vraagt om hun gedrag te veranderen als van producenten om te concurreren met kwaliteit in plaats van prijs. Bij Fristads zijn we er trots op dat we premium werkkleding met een moderne pasvorm    produceren die bestand ook bestand is tegen slijtage. En wanneer kledingstukken toch aan het einde van hun levensduur komen, is onze eerste keuze om ze te repareren in plaats van ze te vervangen door een nieuw exemplaar.

Toch moeten we meer doen. De beste manier om de milieu-impact van kleding te verminderen is door er minder van te produceren, iets wat zowel van consumenten vraagt om hun gedrag te veranderen als van producenten om te concurreren met kwaliteit in plaats van prijs. Bij Fristads zijn we er trots op dat we premium werkkleding met een moderne pasvorm    produceren die bestand ook bestand is tegen slijtage. En wanneer kledingstukken toch aan het einde van hun levensduur komen, is onze eerste keuze om ze te repareren in plaats van ze te vervangen door een nieuw exemplaar.

Het levenscyclusperspectief

Bij Fristads gebruiken we een Life Cycle Assessment (LCA) om te bepalen op welke gebieden we de duurzaamheid kunnen verbeteren. Vanaf het moment dat we een nieuw kledingstuk ontwerpen tot de dag dat het wordt weggegooid, houden we rekening met de impact die het heeft op het milieu en wat we kunnen doen om de negatieve effecten te minimaliseren. Alle afdelingen van Fristads laten zich leiden door de LCA, omdat deze het kader vormt voor ons werk op milieugebied.

De VN-doelstellingen die ons leiden

Onze duurzaamheidsstrategie is erop gericht de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen door wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen die aansluiten bij het doel van 1,5°C in het Akkoord van Parijs. De doelen zullen ons leiden om ons nog meer te richten op die gebieden waar wij de grootste impact kunnen maken. 3 van de 17 mondiale doelen zijn voor ons bijzonder belangrijk. Dit zijn verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie    en partnerschappen voor de doelstellingen.

Verantwoorde consumptie en productie
Consumptie en productie zijn nauw met elkaar verbonden, en beide hebben een grote invloed op het milieu. Voor ons is het belangrijk een meer verantwoorde productie vanuit een breed perspectief te benaderen, te beginnen met beslissingen over de te ontwikkelen producten en het ontwerp van kledingstukken. Dat gezegd hebbende, is het voor ons even belangrijk dat onze producten gemaakt zijn om lang mee te gaan, want werkkleding van hoge kwaliteit die langer gebruikt kan worden, betekent dat er minder kledingstukken geproduceerd hoeven te worden.
​​​​
Actie voor het klimaat
Over de hele wereld begin je de gevolgen van klimaatverandering te zien. Als bedrijf dat zaken doet in alle hoeken van de wereld, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we actie ondernemen om onze impact op het klimaat te minimaliseren. Door onze producten, productie, processen en logistiek voortdurend te evalueren en steeds op zoek te gaan naar alternatieven met de laagste milieu-impact, kunnen wij de uitstoot verminderen en een duurzamere bedrijfsvoering garanderen.

Partnerschappen voor de doelstellingen
Wij geloven dat we door onze inspanningen te bundelen een grotere verandering teweeg kunnen brengen. Daarom doen wij veel moeite om samen te werken met collega's – zowel binnen onze sector als op het gebied van onderzoek. Sinds 2007 maken wij deel uit van de Chemical Group onder leiding van onderzoeksinstituut RISE, die de vervanging van gevaarlijke chemicaliën in producten en processen door minder gevaarlijke alternatieven mogelijk maakt. Wij zijn ook lid van het Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA), dat ons helpt onze   voetafdruk op het klimaat op jaarbasis te volgen en in kaart te brengen.


Belangrijkste aandachtspunten 2025

Ons doel is om de werkkledingindustrie te leiden als het gaat om duurzaamheid en anderen te inspireren om ons voorbeeld te volgen. Om dat te bereiken, hebben we onze inspanningen verdeeld in drie aandachtsgebieden die de sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid omvatten. Binnen elk gebied stellen we de traditionele manier om werkkleding te produceren ter discussie en streven we ernaar efficiëntere manieren te vinden om onze producten te ontwerpen, te ontwikkelen en te produceren.

Tevreden werknemers
Binnen het sociale aspect richten we ons op het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf een positieve sociale impact heeft op iedereen die betrokken is bij de operatie. Belangrijke overwegingen zijn eerlijke banen, ethiek, gezondheid, werknemerstevredenheid en diversiteit. We zijn twee langetermijnverbintenissen aangegaan: Handelen in overeenstemming met onze Code of Ethics en ervoor zorgen dat iedereen die voor ons werkt goede werkomstandigheden heeft.

Duurzaam productaanbod & duurzame werking

We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van producten die op een duurzame manier worden geproduceerd om onze impact op het milieu te verminderen. Binnen dit aspect zijn onze belangrijkste overwegingen: emissies, gebruik van hulpbronnen, grondstoffen, verfmethoden, chemicaliën, gebruik van plastic, het sluiten van de kringloop en transport & reizen. Onze langetermijntoezeggingen voor het milieuaspect zijn het aannemen van een circulaire denkwijze gedurende het hele productproces en een vermindering van 50% van de BKG-uitstoot tegen 2030.

Betrouwbare partner
Binnen het economische aspect van duurzaamheid richten we ons op het vereenvoudigen van het maken van betere keuzes voor onze klanten en leveranciers door kennis van zaken op het gebied van duurzaamheid. Daarom ligt onze focus op het verbeteren van onze kennis en communicatie op het gebied van duurzaamheid. Onze toezeggingen op de lange termijn zijn om de experts op het gebied van duurzaamheid in de werkkledingindustrie te worden en om onze klanten en leveranciers te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Meer content voor jou:

Onze verantwoordelijkheid

Wij werken systematisch met behoud    van sociale en  ecologische waarden.

Duurzaamheidsrapport

Lees over onze duurzaamheidsprojecten waar wij in 2019 aan hebben gewerkt.

Milieuproductverklaring - EPD

Wij zijn 's werelds eerste bedrijf met een werkkleding collectie met milieuproductverklaring.