Onze duurzaamheidSbelofte

Wij willen een verandering teweeg brengen

We maken al bijna 100 jaar werkkleding van hoge kwaliteit. Het kleine bedrijfje dat oorspronkelijk in Zweden is begonnen, is nu een groot bedrijf geworden dat in heel Europa aanwezig is. We hebben ons bedrijf voortdurend verder ontwikkeld en hebben efficiëntere manieren gevonden om onze producten te ontwerpen, te ontwikkelen en te produceren. De groei van ons bedrijf betekent dat de manier waarop we omgaan met de wereld om ons heen steeds belangrijker is geworden, zowel als bedrijf als individuele medewerkers.

We willen nieuwe manieren vinden om vooruit te gaan, de traditionele manier van werkkleding produceren uit te dagen en andere factoren binnen ons bedrijf te inspireren om dit voorbeeld te volgen. Deze nieuwsgierigheid en gedrevenheid om meer duurzame werkkleding te ontwikkelen zit in onze gedachten bij het ontwerpen van een nieuw kledingstuk, een nieuwe collectie ontwikkelen en een nieuwe grondstof of vezel testen. Door onze manier van werken voortdurend te evolueren en uit te dagen, kunnen we nieuwe oplossingen vinden terwijl we ernaar streven om het elke dag beter te doen.

We willen nieuwe manieren vinden om vooruit te gaan, de traditionele manier van werkkleding produceren uit te dagen en andere factoren binnen ons bedrijf te inspireren om dit voorbeeld te volgen. Deze nieuwsgierigheid en gedrevenheid om meer duurzame werkkleding te ontwikkelen zit in onze gedachten bij het ontwerpen van een nieuw kledingstuk, een nieuwe collectie ontwikkelen en een nieuwe grondstof of vezel testen. Door onze manier van werken voortdurend te evolueren en uit te dagen, kunnen we nieuwe oplossingen vinden terwijl we ernaar streven om het elke dag beter te doen.

WE MAKEN DEEL UIT VAN EEN INDUSTRIE DIE AAN VERANDERING TOE IS

De productie van textiel leidt tot vervuiling van water en lucht en vereist natuurlijke hulpbronnen zoals water. Daarnaast is de textielproductie een industrie die gepaard gaat met snelle veranderingen in de mode en textiel van lage kwaliteit, wat bijdraagt aan het overmatige gebruik van kleding over de hele wereld. Bovendien is het een industrie die bekend staat om de slechte arbeidsomstandigheden en het gebrek aan transparantie. Al met al staat de textielindustrie voor vele dringende milieu- en sociale uitdagingen. Als het gaat om werkkleding is het ook een uitdaging om een hoog en uniform kwaliteitsniveau te waarborgen en handhaven om functionele en comfortabele producten met een lange levensduur te kunnen leveren. We hebben ook gemerkt dat de vraag van de klant naar traceerbaarheid, transparantie, prestaties en duurzaamheid is toegenomen. Wij moedigen het aan en geloven dat dit de dialoog met onze klanten zal versterken.


Het is duidelijk dat de industrie meer inspanningen moet leveren om duurzame oplossingen te ontwikkelen en we kunnen nu al tekenen van positieve verandering zien. Er ontstaan veel grote initiatieven binnen de sector waar verschillende initiatieven de handen ineen hebben geslagen om een echte verandering teweeg te brengen. Neem bijvoorbeeld STICA, het Zweedse textielinitiatief voor klimaatactie, dat in het leven is geroepen om het voor Zweedse textielbedrijven gemakkelijker te maken om bij te dragen aan de doelen die de VN en de Zweedse regering hebben gesteld. Het initiatief biedt nationale steun voor het terugdringen van broeikasgassen en voor het maken van plannen om concrete vooruitgang te boeken en samen te werken. Dit soort initiatieven is uniek voor onze industrie en biedt hoop voor toekomstige duurzame ontwikkelingen.

EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE UNITED NATIONS INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING

Onze duurzaamheidsstrategie is gericht op het ondersteunen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en zal ons leiden om ons nog meer te richten op die gebieden waar we het meest kunnen bijdragen. Drie van de 17 Global Goals zijn voor ons van bijzonder belang. Dit zijn Verantwoorde Consumptie en Productie, Klimaatactie en Partnerschappen voor de Doelen.

Verantwoordelijke consumptie en productie
Verbruik en productie zijn nauw met elkaar verbonden en hebben beide een grote invloed op het milieu. Voor ons is het belangrijk om een meer verantwoorde productie te benaderen vanuit een breed perspectief, te beginnen met beslissingen over de te ontwikkelen producten en het ontwerp van het kledingstuk. Dit gezegd zijnde, is het voor ons net zo belangrijk dat onze producten gemaakt zijn om lang mee te gaan, want kwalitatief hoogwaardige werkkleding die langer gebruikt kan worden, leidt ertoe dat er minder kledingstukken hoeven te worden geproduceerd.
​​​​
Klimaatactie
De klimaatverandering begint haar gevolgen over de hele wereld te vertonen. Als bedrijf dat in alle uithoeken van de wereld zaken doet, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we actie ondernemen om onze impact op het klimaat te minimaliseren. Door onze producten, productie, processen en logistiek continu te evalueren en altijd te zoeken naar alternatieven met de laagste impact op het klimaat, kunnen we de uitstoot verminderen en een duurzamere bedrijfsvoering waarborgen.

Partnerschappen voor de doelstellingen
Wij geloven dat we door onze inspanningen te bundelen een grotere verandering kunnen bewerkstelligen. Daarom besteden we veel aandacht aan de samenwerking met collega's - zowel binnen onze sector als op het gebied van onderzoek. Sinds 2007 maken we deel uit van The Chemicals Group onder leiding van onderzoeksinstituut RISE, waardoor we gevaarlijke chemicaliën in producten en processen kunnen vervangen door minder gevaarlijke alternatieven. In 2019 hebben we ons aangesloten bij het STICA-initiatief en hebben we ons ertoe verbonden onze emissies vóór 2030 met 30% te verlagen.


KEY FOCUS AREAS 2025

Duurzaamheid is een breed terrein en we moeten ervoor zorgen dat we niet alleen het milieuaspect, maar ook het menselijke aspect leveren. Om dat te kunnen doen en te investeren in nieuwe oplossingen en betere technieken, moeten we een winstgevend bedrijf zijn. Daarom hebben we onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid onderverdeeld in drie aandachtsgebieden, die betrekking hebben op de sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid. Voor elk aandachtsgebied zijn langetermijnverbintenissen vastgelegd.

Tevreden medewerkers
Binnen het sociale aspect richten we ons op het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf een positieve sociale impact heeft op iedereen die betrokken is bij de operatie. Belangrijke overwegingen zijn eerlijke banen, ethiek, gezondheid, werknemerstevredenheid en diversiteit. We zijn twee langetermijnverbintenissen aangegaan: Handelen in overeenstemming met onze Code of Ethics en ervoor zorgen dat iedereen die voor ons werkt goede werkomstandigheden heeft.

Duurzaam productaanbod & werking
We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van producten die op een duurzame manier worden geproduceerd om onze impact op het milieu te verminderen. Binnen dit aspect zijn onze belangrijkste overwegingen: emissies, gebruik van hulpbronnen, grondstoffen, verfmethoden, chemicaliën, gebruik van plastic, het sluiten van de kringloop en transport & reizen. Onze langetermijntoezeggingen voor het milieuaspect zijn het aannemen van een circulaire denkwijze gedurende het hele productproces en een vermindering van 30% van de BKG-uitstoot tegen 2030.

Betrouwbare partner
Binnen het economische aspect van duurzaamheid richten we ons op het vereenvoudigen van het maken van betere keuzes voor onze klanten en leveranciers door kennis van zaken op het gebied van duurzaamheid. Daarom ligt onze focus op het verbeteren van onze kennis en communicatie op het gebied van duurzaamheid. Onze toezeggingen op de lange termijn zijn om de experts op het gebied van duurzaamheid in de werkkledingindustrie te worden en om onze klanten en leveranciers te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

ook interessant voor jou:

Onze verantwoordelijkheid

Wij werken systematisch met behoud    van sociale en  ecologische waarden.

Duurzaamheidsrapport

Lees over onze duurzaamheidsprojecten waar wij in 2019 aan hebben gewerkt.

Milieuproductverklaring - EPD

Wij zijn 's werelds eerste bedrijf met een werkkleding collectie met milieuproductverklaring.