Professionals aan het werk in vlamvertragende werkkleding
Professional met vlamvertragende kleding

Hoeveel vlambeschermende
werkkleding heb je nodig?

Aan de hand van een risico-beoordeling of risico-inventarisatie worden  alle mogelijke gevaren tijdens een werkdag in kaart gebracht. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het bepalen van geschikte kledingstukken die het juiste beschermingsniveau en het beste comfort bieden. Onze oplossingen voor persoonlijke, beschermende werkkleding zijn geschikt voor de meeste beroepen, werkomstandigheden en vooral voor de risico's die je  loopt tijdens je werkzaamheden.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse  op een werkplek begint met een analyse van alle potentiële gevaren. Voorbeelden van gevaren die in een risicoanalyse worden geanalyseerd, zijn warmtegevaren - convectieve warmte, stralingswarmte, vlammen, hete stoom, gesmolten metaal, hete oppervlakken, spatten van chemicaliën en het risico op explosie en thermische gevaren - elektrische vlamboog, hoge spanning en elektrostatische lading.

Hieronder staan    enkele voorbeelden van risicoanalyses voor verschillende beroepen en volgens welke certificeringen beschermende kledingstukken moeten worden goedgekeurd. Ook meer informatie over de verschillende certificeringen en kledingaanbevelingen die aan deze vereisten voldoen.
Risicoanalyse:

VOOR LASSERS

Lasser in vlamvertragende kleding
 • EN ISO 11611: Bescherming tegen lasvonken.
 • Kledingstukken die geschikt zijn voor lassen hebben minder zakken  en functionele details dan andere kledingstukken.
 • Vaak gedragen in combinatie met een schort, helm en handschoenen.
Risicoanalyse: ​​​​​​​

VOOR DE OLIE-INDUSTRIE

man bij vrachtwagen in vlamvertragende werkkleding
 • EN ISO 11612: Bescherming bij contact met hitte en vlammen.
 • EN 1149-5: Kledingstukken gecertificeerd voor bescherming tegen plotselinge ontlading van elektrostatische energie en waar er risico is op statische vonken die ontvlambare substanties kunnen doen ontbranden, zoals gas of olie.
 • Geleidende materialen zoals metalen ritsen en knopen moeten bedekt zijn voor meer veiligheid.
 • Bescherming tegen regen en een verhoogde zichtbaarheid zijn belangrijk voor deze beroepsgroep.  
Risicoanalyse:

VOOR SPOORWEGWERKERS

Man aan het werk aan een trein in vlamvertragende werkkleding
 • EN ISO 11612: Bescherming bij contact met hitte en vlammen.
 • EN ISO 20471 : Kledingstukken gecertificeerd voor het zichtbaar maken van de drager in het daglicht maar vooral ook    's nachts en in slechte weersomstandigheden.
 • EN ISO 11611: Sommigen zullen ook kleding nodig hebben die gecertificeerd is voor lassen of soortgelijk werk.
Risicoanalyse:

VOOR ELEKTRICIENS

Werkende elektricien in vlamvertragende werkkleding
 • EN ISO 11612: Bescherming bij contact met hitte en vlammen.
 • IEC 61482-2: Kledingstukken gecertificeerd voor bescherming tegen thermische gevaren van  elektrische vlambogen.
 • Een ATPV/EBT waarde van 8 cal/cm2 is de standaard richtlijn. Als het risico hoger is worden meerdere lagen beschermende kleding geadviseerd of kleding met een hogere bescherming tegen vlambogen.
Wat is een  ATPV/EBT waarde?

ATPV staat voor Arc Thermal Protective Value   en EBT voor Energy Break open Threshold. Dit   zijn   resultaten   die voortkomen uit  open-vlamboog- en boxtesten  en    worden    uitgedrukt in calorieën per vierkante centimeter    (cal/cm2).

De ATPV en EBT  waardes   voorspellen   een   bescherming     van 50% op het overschrijden van de Scroll Curve die weergeeft bij hoeveel thermische energie en na welk tijdsbestek tweedegraads brandwonden ontstaan.  Hoe hoger de waardes, hoe beter de bescherming!   

normen en certificeringen

ELEKTRISCHE VLAMBOGEN BOX- EN OPEN-VLAMBOGENTEST

Beschermende kleding getest volgens IEC 61482-2 beschermt    tegen thermische gevaren die kunnen optreden bij ongevallen met een elektrische boog.

WIE HEEFT BESCHERMING TEGEN ELEKTRISCHE VLAMBOGEN    NODIG?
Elektriciens, bij het onderhoud van apparatuur in niet-boogveilige distributie-installaties of elektrische schakelborden, of bij het werken met hoogspanningsapparatuur.

BESCHERMT    TEGEN:
 • Elektrische boog
 • Metaalspatten
 • Hitte en vlammen
 • Stralingswarmte
 • Geleidende warmte
 • Hoogspanning
 • Plasmawolken
 • Straling
ONZE AANBEVELING:
FLAMESTAT GORE-TEX®
FLAMESTAT MULTINORM FLAMESTAT ONDERKLEDING

Wanneer er een risico op vlambogen is, bijvoorbeeld bij de bediening van niet tegen vlambogen beschermde apparatuur in verdeelcentra of schakelkasten, of bij het werken met apparatuur onder hoge spanning, wordt aanbevolen dat het personeel beschermende kleding draagt die op vlambogen is getest.

Welke bescherming moet uw kleding bieden tijdens een vlamboogexplosie?
Tijdens een vlamboogexplosie raken de plasmawolken, vlammen, straling en metaalspatten van de elektroden de stof. Wanneer dit gebeurt, moet de stof voldoende isolatie bieden om tweedegraads brandwonden te voorkomen. Een effectieve stof gebruikt voor vlamboogbestendige kleding moet afscherming bieden tegen de vlammen en metaalspatten,
en isoleren tegen de intense hitte. De standaard IEC 61482-2 bevat twee testmethoden: EN 61482-1-1 (open vlamboog) en EN 61482-1-
2 (box-test).

Onze kledingstukken zijn gecertificeerd volgens één of  beide testmethoden. De kleding moet het gehele lichaam bedekken. Een jack en een broek moeten bijvoorbeeld samen met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), inclusief een vizierhelm, veiligheidshandschoenen en  veiligheidsschoeisel (laarzen), worden
gedragen om het juiste beschermingsniveau te bieden. Het is zeer belangrijk om verschillende lagen kleding te dragen; dit verhoogt de bescherming. Als u vlamvertragend ondergoed onder uw vlamvertragende kleding draagt, bent u zelfs nog beter beschermd.

HITTE EN VLAMMEN

Beschermende kleding goedgekeurd volgens EN ISO 11612 om de gebruiker te beschermen tegen contact met hitte en vlammen.

WIE HEEFT BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAM NODIG?
 • Elektriciens
 • Industrie    arbeiders
 • Mijnwerkers
 • Weg- en spoorwegwerkers
 • Lassers
 • Gietwerkers
 • Off-shore
 • Energie
 • Raffinaderij
 • Onderhoudsmonteurs

BESCHERMT    TEGEN:
 • Beperkte vlamverspreiding (A)
 • Convectieve warmte (B)
 • Stralingswarmte (C)
 • Gesmolten aluminiumspatten  (D)
 • Gesmolten
  ijzerspatten (E)
 • Contactwarmte (F)

ONZE AANBEVELING:
Al onze vlamvertragende kledingstukken zijn gecertificeerd om te beschermen tegen hitte en vlammen. Voor bescherming tegen gesmolten aluminium en ijzer     zie codeletter E hieronder.  

Als beschermende kleding tweedelig is, moet je beide delen dragen om het betreffende beschermingsniveau te verkrijgen. Op het CE-label aan de binnenkant van het kledingstuk staat de vereiste combinatie  van kledingstukken. Op het CE-label in het kledingstuk staat met welke codeletters het kledingstuk is gecertificeerd. Hoe hoger het niveau, hoe beter.  De volgende codeletters beschrijven de prestaties van de kleding.

A: Beperkte vlamverspreiding
A1 - Ontbranding van het oppervlak
A2 - Ontbranding aan de randen

B: Bescherming tegen convectiewarmte
B1 – B3 Convectiewarmte is de warmte die bij contact met vlammen door de kleding heen dringt. Ook als de buitenlaag niet kan branden, kan de drager toch verwondingen oplopen door de warmte die in de stof, en indirect in het lichaam, dringt wanneer deze in contact komt met    vlammen.

C: Bescherming tegen stralingswarmte
C1 – C4 Lage warmtestraling gedurende een lange tijd kan verwondingen
veroorzaken.

D: Bescherming tegen spatten gesmolten aluminium
D1 – D3

E: Bescherming tegen spatten gesmolten ijzer
E1 – E3 Zelfs als de stof niet begint te branden of niet vergaat bij contact met het
gesmolten metaal, kunt u toch brandwonden oplopen. De test geeft aan tegen hoeveel spatten gesmolten metaal de stof bestand is voordat de bescherming in gevaar komt.

F: Bescherming tegen contactwarmte
F1 – F3 Langdurige contactwarmte kan gevaar voor verwondingen veroorzaken.

LASSEN

Beschermende kleding gecertificeerd volgens EN ISO 11611 voor gebruik bij laswerkzaamheden of aanverwante processen. De standaard heeft twee klassen met specifieke beveiligingsniveaus. Klasse 1 is de lagere en klasse 2 het hogere niveau.

WIE HEEFT LASBESCHERMING  NODIG?
 • Lassers
 • Spoorwegwerkers
 • Mijnwerkers
 • Gietwerkers

BESCHERMT    TEGEN:
 • Lasspatten
 • UV-straling
 • Hitte en vlammen
ONZE AANBEVELING:
De FLAME LASSEN    collectie:
FLAMESTAT GORE-TEX®
FLAMESTAT SHIRT 7200 ATSS
FLAMESTAT BROEK 2148ATHS
FLAMESTAT JAS 4965 MFA
FLAMESTAT BROEK 2165 MFA

Bij laswerkzaamheden met een vlamboog bestaat er een risico dat de huid wordt blootgesteld aan ultraviolette (UV) straling. Tijdens het gebruik neemt de kwaliteit van de stof van de kleding af. Controleer de kledingstukken regelmatig om blootstelling aan UV-straling te voorkomen. Als de gebruiker symptomen heeft die op zonnebrand lijken, betekent dit dat er UVB doorheen komt. Als blijkt dat er UV-straling door het kledingstuk heen komt, moet het
worden gerepareerd (indien mogelijk) of vervangen en moet het gebruik van extra, sterkere beschermlagen in de toekomst worden overwogen. Als beschermende kleding tweedelig is, moet u beide delen dragen om het betreffende beschermings-niveau te verkrijgen. Op het CE-label aan
de binnenkant van het kledingstuk staat de vereiste combinatie van kledingstukken. Als er bijkomende gedeeltelijk beschermende kledingstukken worden gebruikt, moet het basiskledingstuk ten minste voldoen aan klasse 1. Het gebruik van een lasschort dat de voorkant van het lichaam minstens
van zijnaad tot zijnaad bedekt, wordt aanbevolen. Bijkomende gedeeltelijke
lichaamsbescherming kan vereist zijn, bijv. bij lassen boven het hoofd.

De tabel op pagina 235 van onze catalogus kan gebruikt worden    om de juiste klasse te keizen voor je laswerkzaamheden.

ELEKTROSTATISCHE ONTLADING BIJ EXPLOSIEGEVAAR

Gecertificeerde en goedgekeurde beschermende kleding tegen elektrostatische ontlading volgens EN 1149-5

WIE HEEFT BESCHERMING NODIG BIJ    EXPLOSIEVE RISICOGEVALLEN?
 • Werknemers in de petrochemie
 • Energie
 • Raffinaderij
 • Beheer
 • Off-shore

BESCHERMT    TEGEN:

Statische elektriciteit, die vonken kan veroorzaken.

ONZE AANBEVELING
FLAMESTAT GORE-TEX®
FLAMESTAT MULTINORM
FLAMESTAT L/S POLO SHIRT 784 PFLA
FLAMESTAT SWEATSHIRT 984 SFLA
FLAMESTAT ONDERKLEDING

De persoon die de kleding met elektrostatisch dissipatieve eigenschappen
draagt, moet op de juiste manier geaard zijn. De weerstand tussen de persoon en de aarde moet minder dan 1088 Ω zijn,  bijvoorbeeld door het dragen van geschikte schoenen. Beschermende kleding met elektrostatisch dissipatieve eigenschappen mag niet worden geopend of verwijderd in een ontvlambare of explosieve atmosfeer of terwijl de persoon met ontvlambare of explosieve stoffen werkt. De kleding moet permanent al het niet-conforme materiaal bedekken tijdens normaal gebruik, inclusief buigen en bewegen.

ATEX-OMGEVING
Mensen die in een ATEX omgeving werken, dragen vaak vlamvertragende kleding. In deze omgeving is het belangrijk dat de kleding niet wordt geladen met statische elektriciteit die vonken kan veroorzaken. Om kleding antistatisch te maken, voegen we antistatische vezels toe aan het weefsel.
Om ervoor te zorgen dat het ontwerp juist en geschikt is voor gebruik in een ATEX-omgeving, worden de kledingstukken gecertificeerd volgens EN 1149-5 samen met (ten minste) EN ISO 11612. De kledingstukken zijn metaalvrij voor
meer veiligheid.

VLOEIBARE CHEMICALIËN

Beschermende kleding getest volgens EN 13034 biedt bescherming tegen vloeibare chemische spatten.

WIE HEEFT BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN    NODIG?
 • Industie arbeiders
 • Mijnwerkers
 • Werknemers in de petrochemie
 • Energie
 • Raffinaderij
 • Onderhoud
 • Off-shore

BESCHERMT    TEGEN:
 • Chemische spatten
ONZE AANBEVELING
FLAMESTAT GORE-TEX® FLAMESTAT MULTINORM ATHS
FLAMESTAT MULTINORM ATHP

Belangrijk: Deze norm beschrijft kleding die is getest op afstoting van chemische spatten, niet op de weerstand tegen het doordringen van chemicaliën. De kleding biedt bescherming tegen specifiek genoemde chemicaliën.
• Zwavelzuur, H2SO4, 30%
• Natriumhydroxide, NaOH, 10%
• O-Xyleen, onverdund
• Butaan-1-ol, onverdund

*PB = partial body protection (gedeeltelijke bescherming van het lichaam)
Let op: Minstens elke vijfde wasbeurt moet er een geschikte behandeling
worden toegevoegd aan het wasproces.

ELEKTRISCHE VLAMBOGEN BOX- EN OPEN-VLAMBOGENTEST

Beschermende kleding getest volgens IEC 61482-2 beschermt    tegen thermische gevaren die kunnen optreden bij ongevallen met een elektrische boog.

WIE HEEFT BESCHERMING TEGEN ELEKTRISCHE VLAMBOGEN    NODIG?
Elektriciens, bij het onderhoud van apparatuur in niet-boogveilige distributie-installaties of elektrische schakelborden, of bij het werken met hoogspannings-apparatuur.

BESCHERMT    TEGEN:
 • Elektrische boog
 • Metaalspatten
 • Hitte en vlammen
 • Stralingswarmte
 • Geleidende warmte
 • Hoogspanning
 • Plasmawolken
 • Straling


HITTE EN VLAMMEN

Beschermende kleding goedgekeurd volgens EN ISO 11612 om de gebruiker te beschermen tegen contact met hitte en vlammen.

WIE HEEFT BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAM NODIG?
 • Elektriciens
 • Industrie    arbeiders
 • Mijnwerkers
 • Weg- en spoorwegwerkers
 • Lassers
 • Gietwerkers
 • Off-shore
 • Energie
 • Raffinaderij
 • Onderhoudsmonteurs

BESCHERMT    TEGEN:
 • Beperkte vlamverspreiding
 • Convectieve warmte
 • Stralingswarmte
 • Gesmolten aluminiumspatten
 • Gesmolten
  ijzerspatten
 • ContactwarmteLASSEN

Beschermende kleding gecertificeerd volgens EN ISO 11611 voor gebruik bij laswerkzaamheden of aanverwante processen. De standaard heeft twee klassen met specifieke beveiligings-niveaus. Klasse 1 is de lagere en klasse 2 de hogere niveau.

WIE HEEFT LASBESCHERMING  NODIG?
 • Lassers
 • Spoorwegwerkers
 • Mijnwerkers
 • Gietwerkers

BESCHERMT    TEGEN:
 • Lasspatten
 • UV-straling
 • Hitte en vlammen

ELEKTROSTATISCHE ONTLADING BIJ EXPLOSIEGEVAAR

Gecertificeerde en goedgekeurde beschermende kleding tegen elektrostatische ontlading volgens EN 1149-5

WIE HEEFT BESCHERMING NODIG BIJ    EXPLOSIEVE RISICOGEVALLEN?
 • Werknemers in de petrochemie
 • Energie
 • Raffinaderij
 • Beheer
 • Off-shore

BESCHERMT    TEGEN:

Statische elektriciteit, die vonken kan veroorzaken.


VLOEIBARE CHEMICALIËN

Beschermende kleding getest volgens EN 13034 biedt bescherming tegen vloeibare chemische spatten.

WIE HEEFT BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN    NODIG?
 • Industie arbeiders
 • Mijnwerkers
 • Werknemers in de petrochemie
 • Energie
 • Raffinaderij
 • Onderhoud
 • Off-shore

BESCHERMT    TEGEN:
 • Chemische spatten

FLAMESTAT MULTINORM

Onze hoogwaardige Flamestat Multinorm-collectie combineert gecertificeerde bescherming met superieur comfort, flexibiliteit en duurzaamheid. De kleding is gecertificeerd volgens meerdere Europese normen om professionals met verschillende beroepen te beschermen tegen de meeste risico's.

Alle Flamestat-werkkledingstukken hebben inherente vlambescherming, wat betekent dat de materiaalvezels inherent zijn en permanente vlambescherming bieden. Alle Flamestat-kledingstukken zijn antistatisch, bestand tegen een groot aantal gevaren en bieden basisbescherming tegen opspattende chemicaliën. Bovendien zijn de meeste kledingstukken ook gecertificeerd volgens de hogezichtbaarheidsstandaard.

Flamestat-kleding is gecertificeerd en getest volgens zowel de elektrische vlambogen “Boxtest” als de "open vlamboogtest", wat betekent dat de kledingstukken een vlamboogclassificatie hebben in cal/cm2 (ATPV of EBT). Alle Flamestat-kleding is getest voor bescherming in lagen tegen elektrische vlambogen op zowel materiaal- als kledingstukniveau, waardoor er feiten zijn verkregen over de exacte vlamboogclassificatie en boxtest klasse 2.
118 Products
Sluiten
Categories
PRODUCTINFORMATIE
Broeken (29)
Jacks (25)
Jassen (2)
Overalls (6)
Shirts (5)
T-shirts (11)
Vesten (3)
Verfijn selectie
Verfijnen en sorteren
Reset Sluiten
Sorteer op
Artikel collectie
(2)
(114)
(18)
(41)
Concept
(69)
(37)
(11)
Kleur groepen
(59)
(36)
(2)
(21)
Merken
(118)
Sub Merken
(3)
(34)
(5)
(3)
(3)
(2)
Classificaties
(82)
(97)
(45)
(21)
(114)
(34)
(326)
(82)
(80)
(268)
(16)
(288)
(83)
(1)
(36)
(14)
Andere normen
(109)
(77)
(2)
(2)
(3)
(20)
(1)
(8)
(2)
(11)
(3)
(1)
Geslacht
(87)
(22)
(9)
Seizoen
(96)
(18)
Lichaamszone
(7)
(1)
(57)
(2)
(38)
(4)
(9)
Laat alleen op voorraad zien
(115)
Size Group
(21)
(22)
(22)
(22)
(22)
(22)
(22)
(22)
(22)
(22)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(18)
(18)
(18)
(18)
(18)
(18)
(18)
(2)
(2)
(2)
(2)
(16)
(16)
(29)
(57)
(74)
(73)
(73)
(73)
(71)
(61)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)
(49)
(8)
(6)
(7)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
36 getoonde producten, van 118 totaal
36 getoonde producten, van 118 totaal - Toon alle producten
Sorteer op
Artikelen vergelijken
U kunt nog 1 ander product toevoegen om te vergelijken
U kan nog 2 andere producten toevoegen om te vergelijken
Voeg nog 1 product toe om te vergelijken
Add 2 more products to compare
Verwijder alle
Naar boven