WETTELIJKE INFORMATIE

GEREGISTREERD EIGENAARSCHAP

Deze website is het bezit van Fristads AB, Däckvägen 2, 501 11 Borås, Sweden, global brand Fristads.


wijzigen op de website

We streven ernaar deze website met regelmaat te vernieuwen, en zullen de inhoud dus wijzigen van tijd tot tijd. Als de behoefte zich voordoet, kunnen we de toegang tot de website opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten.


LinkEN naar onze website

U kunt uiteraard een link plaatsen naar onze website, mits u dit doet op een eerlijke en juridisch juiste manier en het onze reputatie niet schaadt. U kunt echter geen link plaatsen die enige vorm van associatie, samenwerking of goedkeuring van onze kant suggereert waar die niet bestaat. Onze aanbeveling is om te linken naar een subpagina die relevante informatie bevat. Als er geen subpagina overeenkomt met uw behoeften, linkt u dan naar onze homepage.

Wij verbieden uitdrukkelijk links naar sites waarvan de inhoud strafbaar is (bijv.   kinderpornografie, neo-nazisme, terrorisme).

U mag geen link creëren op websites die u niet bezit.

De website mag niet worden tentoongesteld op een andere site, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van de website anders dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor om    de permissie voor het linken naar onze website zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Indien u gebruik wenst te maken van materiaal op onze website anders dan hierboven beschreven, neemt u dan contact met ons op: +31 76 572 5625.


websites van derden

Fristads AB / het merk Fristads  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor websites van derden die via de website kunnen worden gebruikt of voor verlies of schade die het gevolg is van uw gebruik ervan. Fristads AB / Fristads onderschrijft of accepteert de inhoud van dergelijke sites niet en deze links worden alleen ter informatie verstrekt.