WE ARE IN THIS TOGETHER

Ons doel is om toonaangevend te zijn in onze branche wanneer het gaat om duurzaamheid. Als bedrijf met een intercontinentale toeleveringsketen, hebben we een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden niet schadelijk zijn voor de mensen die onze producten maken, met als doel het verminderen van de ecologische voetafdruk. We willen een verandering teweeg brengen, een waardevolle verandering en we willen anderen inspireren om te volgen. Wij geloven in het samen doen en samen werken.

BETER VOOR DE MENSEN

We nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf een positieve sociale impact heeft op iedereen die bij de operatie betrokken is. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat de arbeidsnormen in de fabrieken worden nageleefd en gewaarborgd.  Wij waarborgen dit door de ondertekening van onze code of conduct door onze productiepartners aangaande:

 • Mensenrechten
 • Dwangarbeid
 • Discriminatie
 • Kinderarbeid
 • Vrijheid van vereniging
 • Leefbaar loon
 • Arbeidsuren
 • Arbeidsomstandigheden en arbeidsovereenkomst

De volgende stakeholders brengen onder andere veiligheid en verbetering op het gebied van de mensenrechten. Wij steunen deze initiatieven door lid te zijn van de Dutch Agreement on Sustainable  Garments and Textile en Modint. Als onderdeel van de Fristads Kansas Group die lid is van United Nations Global Compact en amfori BSCI onderschrijven wij ook deze initiatieven.
We nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf een positieve sociale impact heeft op iedereen die bij de operatie betrokken is. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat de arbeidsnormen in de fabrieken worden nageleefd en gewaarborgd.  Wij waarborgen dit door de ondertekening van onze code of conduct door onze productiepartners aangaande:

Mensenrechten
Dwangarbeid
Discriminatie
Kinderarbeid
Vrijheid van vereniging
Leefbaar loon
Arbeidsuren
Arbeidsomstandigheden en arbeidsovereenkomst

De volgende stakeholders brengen onder andere veiligheid en verbetering op het gebied van de mensenrechten. Wij steunen deze initiatieven door lid te zijn van de Dutch Agreement on Sustainable  Garments and Textile en Modint. Als onderdeel van de Fristads Kansas Group die lid is van United Nations Global Compact en amfori BSCI onderschrijven wij ook deze initiatieven.
Sinds 2015
Sinds 2016
Door lid te zijn van de Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile voeren we jaarlijks onze risicoanalyses uit op basis van de due diligence questionnaire. De uitkomsten van de analyses vormen de input voor onze doelen en acties voor de nabije toekomst en de lange termijn. We zijn permanent in dialoog met onze toeleveranciers over hun productiemethoden en de daaraan verbonden risico's. Onze risicoanalyse en klachtenmechanisme is uitgevoerd op basis van de audits van BSCI en de landen risico classificatie van amfori en daaruit zijn doelstellingen geformuleerd voor de komende 5 jaar. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Arbeidsomstandigheden
 • Duurzaamheid
 • Dierenwelzijn
 • Milieu

Ondersteund    door onze zakenpartners, ngo’s, deskundigen, stakeholders en lokale overheden zorgen wij dat wij continue voorzien zijn van de juiste kennis om te anticiperen op de laatste ontwikkelingen. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan seminars, bijeenkomsten en workshops    die georganiseerd worden vanuit de diverse ngo’s. Daarnaast bezoeken we uiteraard op regelmatige basis onze productielocaties.

Een bijzonder aandachtspunt is de bescherming en verbetering van de mensenrechten in onze keten. Fristads neemt haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er leefbare arbeidsnormen in de fabrieken worden nageleefd en gewaarborgd.
Door lid te zijn van de Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile voeren we jaarlijks onze risicoanalyses uit op basis van de due diligence questionnaire. De uitkomsten van de analyses vormen de input voor onze doelen en acties voor de nabije toekomst en de lange termijn. We zijn permanent in dialoog met onze toeleveranciers over hun productiemethoden en de daaraan verbonden risico's. Onze risicoanalyse en klachtenmechanisme is uitgevoerd op basis van de audits van BSCI en de landen risico classificatie van amfori en daaruit zijn doelstellingen geformuleerd voor de komende 5 jaar. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Arbeidsomstandigheden
Duurzaamheid
Dierenwelzijn
Milieu

Ondersteund    door onze zakenpartners, ngo’s, deskundigen, stakeholders en lokale overheden zorgen wij dat wij continue voorzien zijn van de juiste kennis om te anticiperen op de laatste ontwikkelingen. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan seminars, bijeenkomsten en workshops    die georganiseerd worden vanuit de diverse ngo’s. Daarnaast bezoeken we uiteraard op regelmatige basis onze productielocaties.

Een bijzonder aandachtspunt is de bescherming en verbetering van de mensenrechten in onze keten. Fristads neemt haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er leefbare arbeidsnormen in de fabrieken worden nageleefd en gewaarborgd.

BETER VOOR HET MILIEU

Als onderdeel van de Fristads missie nemen wij het voortouw op het gebied van een beter milieu en duurzaamheid. Uit de analyse van onze grondstoffen blijkt dat onze producten voor het grootste deel bestaan uit katoen-polyester en wol. Onze ambitie is om voor 2025 grote stappen te zetten door het verduurzamen van de klantspecifieke    collecties en verpakkingsmaterialen. Dit houdt concreet in dat we gebruik willen maken van een duurzaam alternatief voor wol, zoals RWS wol. Ook met het verpakkingsmateriaal willen we steeds meer werken met verduurzaamd materiaal. Hieronder in het kort onze concrete doelen voor 2025 en 2030.

Verduurzamen collecties
 • In 2025 bestaat 50% van de klantspecifieke collecties voor 25% uit duurzaam vervaardigde materialen.
 • In 2030 bestaat 100% van de klantspecifieke collecties voor 50% uit duurzaam vervaardigde materialen.
Verduurzamen verpakkingen
 • In 2025 is 50% van het gebruikte verpakkingsmateriaal verduurzaamd.
 • In 2030 is 100% van het gebruikte verpakkingsmateriaal verduurzaamd.
Verduurzamen wol
 • In 2025 is 50% van de gebruikte wol RWS wol of een duurzame variant.
 • In 2030 is het aandeel RWS of duurzame wol 100%.
Fristads duurzame productontwikkelingen waar we trots op zijn
 • Het omzetten van een kostuum collectie van conventionele wol-polyester naar RWS wol-recycled polyester (GRS).
 • Het verduurzamen van de polo’s door de omzetting van conventioneel geteelde katoen naar organisch geteelde katoen. De polyester is vervangen door gerecycled polyester (GRS).
 • Het reduceren van verpakkingen. Indien verpakkingen noodzakelijk zijn worden deze zoveel mogelijk vervangen door duurzame of gerecyclede verpakkingsmaterialen.
Onze cijfers met betrekking tot    het reduceren van verpakkingsmaterialen
 • 11% van verpakkingsmaterialen is inmiddels gereduceerd.
 • Onze huidige verzendzakken zijn 80% van bio-based materialen.
 • Alle dozen die wij gebruiken voor verzending zijn van gerecycled karton.

SAMEN MET ONZE PARTNERS

Sterke samenwerking op lange termijn leidt tot een duurzame opzet. We streven naar sterke, langdurige partnerships, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en belangen van onze producten en diensten.  Door wederzijds vertrouwen en respect creëren wij samen met onze leveranciers collecties die aansluiten bij de wensen van onze klanten. Ook in moeilijkere tijden, zoals het COVID-19 tijdperk, zijn wij in overleg met onze leveranciers tot oplossingen gekomen naar beider tevredenheid (betalingstermijnen gehanteerd, geen inkooporders gecancelled, vertragingen waar mogelijk opgelost, tijdelijke prijsverhogingen geaccepteerd).

Onze voornaamste productiepartners in het verre oosten en Europa voorzien in de behoefte aan producten binnen ons productportfolio.

Onderstaand een greep uit onze partnerships.
Sterke samenwerking op lange termijn leidt tot een duurzame opzet. We streven naar sterke, langdurige partnerships, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en belangen van onze producten en diensten.  Door wederzijds vertrouwen en respect creëren wij samen met onze leveranciers collecties die aansluiten bij de wensen van onze klanten. Ook in moeilijkere tijden, zoals het COVID-19 tijdperk, zijn wij in overleg met onze leveranciers tot oplossingen gekomen naar beider tevredenheid (betalingstermijnen gehanteerd, geen inkooporders gecancelled, vertragingen waar mogelijk opgelost, tijdelijke prijsverhogingen geaccepteerd).

Onze voornaamste productiepartners in het verre oosten en Europa voorzien in de behoefte aan producten binnen ons productportfolio.
In samenwerking met UAB NEO TEXTILE produceren wij onze kostuumcollecties in Litouwen. De wol-polyester doeken, zowel in conventionele als duurzame samenstellingen, worden geproduceerd in China door Danmao.

Texpak, onze partner in Pakistan voor de light knits. Texpak werkt nauw samen met verticaal ingerichte grondstoffenbedrijf Sapphire, zowel conventioneel als duurzaam. Van ruwe grondstoffen tot doek.

In Vietnam worden in samenwerking met Kainos de klantspecifieke overhemden en blouses geproduceerd. De voornaamste grondstoffen worden geïmporteerd vanuit China.
Veel van onze technisch hoogwaardig outerwear wordt geproduceerd in samenwerking met Aglory in China. De grondstoffen komen eveneens uit China, zowel de conventionele als de duurzame materialen.

Curzonia is onze toonaangevende Roemeense partner voor breigoed, zoals fijne en grofgebreide pullovers en vesten geschikt voor duurzame, representatieve bedrijfskleding.

ABM als specialist in light knitwear en outerwear in Portugal. Voor Europese productie en flexibiliteit in oplages maken wij graag gebruik van de diensten van ABM.
Aglory, China
Texpak, Pakistan
ABM,    Portugal