KLIMAATCOMPENSATIE

Toen we in 2020 onze Outdoor-collectie in Zweden lanceerden, wilden we dat die echt duurzaam zou zijn. We kozen niet alleen voor materialen met een mindere impact op het milieu, maar we beloofden ook de uitstoot van koolstofdioxide als gevolg van de productie van de kledingstukken te compenseren. Nu is de tijd gekomen om die belofte waar te maken. 

Wereldwijd is de productie van kleding verantwoordelijk voor 10 procent van alle uitstoot van broeikasgassen. Wij moeten er zorg voor dragen om dat te verminderen. Ons doel is om de CO2-uitstoot van Fristads tegen 2030 met 50 procent te verminderen. Als onderdeel daarvan gebruiken we onze Outdoor collectie als pilot.

climate_compensation

Wij hebben ervoor gekozen om het klimaat te compenseren via het initiatief Climate Neutral NOW van de Verenigde Naties. Dit CO2-compensatieplatform biedt gecertificeerde projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen, vermijden of uit de atmosfeer verwijderen door projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Elk project wordt beloond met Certified Emission Reductions (CER's), een soort koolstofcompensatie die wordt gemeten in ton CO2-equivalent. De CER's kunnen door iedereen worden gekocht om de uitstoot te compenseren of de projecten te ondersteunen en de volledige bijdragen gaan rechtstreeks naar de projecten.

Op deze manier berekenen we onze impact op het klimaat:

Sinds 2018 berekenen we onze klimaatimpact in lijn met het Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 en 2. Scope 1 en 2 bevatten onder meer ons energieverbruik en de verwarming van onze kantoren en de uitstoot van auto's in eigendom van het bedrijf. Eind 2021 zullen we Scope 3 ook meenemen in onze rapportage. Scope 3 betreft emissies die buiten onze eigen organisatie wordt uitgestoten. De hele waardeketen valt onder de laatste noemer, van de materialen die we inkopen en het energieverbruik van onze leveranciers, tot het transport en het recyclen van onze kleding aan het einde van de levensduur. Om de cijfers zo betrouwbaar en accuraat mogelijk te krijgen, worden de klimaatberekeningen van Fristads altijd beoordeeld door een onafhankelijke deskundige derde partij. Je    kunt meer lezen over onze inspanningen    om onze invloed op het klimaat te verminderen in ons Duurzaamheidsverslag.

Zonneboilers in India

In 2020 heeft Fristads voorkomen dat 339 ton CO2 vrijkwam in de atmosfeer door 5.000 dollar bij te dragen aan een plan dat zonneboilers financiert voor Indiase gezinnen.

India is een land dat sterk afhankelijk is van elektriciteit uit fossiele brandstoffen, ondanks dat het rijk is aan zonne-energie. Maar liefst 90 procent van de stadsbewoners in het westen van India gebruikt elektriciteit om water te verwarmen, wat niet alleen tot een grote uitstoot van kooldioxide leidt, maar ook bijdraagt tot frequente stroomuitval. India heeft ongeveer 300 zonnige dagen per jaar, maar het bewustzijn van zonne-energie in het land is laag en veel mensen hebben geen vertrouwen in niet-elektrische oplossingen.

Het VN-programma dat Fristads steunt, probeert deze houding te veranderen door zonne-energie meer bekendheid te geven en zo de uitstoot terug te dringen. Daarnaast biedt het programma banen voor lokale arbeiders en geeft het mensen een betrouwbare bron van elektriciteit, waardoor het programma ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is.