DUURZAAMHEIDSRAPPORT

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

Al bijna 100 jaar dragen wij bij aan een duurzamere consumptie en productie door producten te maken die langer meegaan. Werkkleding van goede kwaliteit kan langer worden gebruikt en zorgt ervoor dat er minder kledingstukken hoeven te worden geproduceerd. In de afgelopen jaren zijn onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid verbreed en nog verder uitgebreid om veranderingen binnen de sector te bewerkstelligen. Hier kunt u meer lezen over de duurzaamheidsprojecten waaraan we in 2019 hebben gewerkt.   

Ons doel is om toonaangevend binnen onze branche te zijn op het gebied van duurzaamheid. Als bedrijf met een intercontinentale toeleveringsketen hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf geen schade toebrengt aan de mensen die onze producten helpen maken, en dat we er alles aan doen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. We willen een verandering, een echte verandering - en we willen anderen inspireren om te volgen.

Ons doel is om toonaangevend binnen onze branche te zijn op het gebied van duurzaamheid. Als bedrijf met een intercontinentale toeleveringsketen hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf geen schade toebrengt aan de mensen die onze producten helpen maken, en dat we er alles aan doen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. We willen een verandering, een echte verandering - en we willen anderen inspireren om te volgen.

WE DOEN HET SAMEN

Wij geloven in het samen doen van dingen en we geloven dat samenwerking ons veel verder zal brengen dan wanneer we het enkel op eigen kracht zouden proberen. Daarom maken we sinds 2007 deel uit van de Zweedse Chemical Group en helpen we bij het vervangen van gevaarlijke chemicaliën in producten en processen door minder gevaarlijke alternatieven. Daarom hebben we ons in 2018 aangesloten bij het STICA-initiatief en hebben we ons verplicht om onze emissies vóór 2030 met 30% te verlagen. En het verklaart waarom we ons in 2017 tot het Zweedse onderzoeksinstituut RISE hebben gewend met de cruciale vraag: hoe brengen we een echte verandering teweeg?


Onze constante drang naar verbetering leidde uiteindelijk tot het grootschalige project waarbij, in nauwe samenwerking met onderzoekers van RISE en onze leveranciers, een nieuw instrument werd ontwikkeld om de totale milieu-impact van een kledingstuk te meten.  Het was een baanbrekend project dat ertoe leidde dat we in 2019 de eerste milieuverklaring voor kledingstukken ter wereld uitbrachten. We zijn er erg trots op dat we op deze manier een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van onze industrie.

INITIATIEVEN VOOR EEN DUURZAMERE BEDRIJFSVOERING

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid zijn onderverdeeld in drie aandachtsgebieden, die betrekking hebben op de sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid. Hier vindt u een aantal van de projecten en initiatieven waaraan we in 2019 hebben gewerkt.

IEDEREEN HEEFT RECHT OP GOEDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

We streven ernaar dat Fristads altijd een positieve sociale impact heeft op iedereen die betrokken is bij onze activiteiten. Daarom maken we deel uit van amfori BSCI en zijn we dat al sinds 2016. Door onze krachten te bundelen met amfori BSCI willen we ethische werkomstandigheden garanderen voor alle werknemers in onze gehele toeleveringsketen.
Deze samenwerking omvat ook regels voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers en een zero tolerance-beleid tegen kinderarbeid, omkoping, slavenarbeid en tekortkomingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Om ervoor te zorgen dat we aan deze normen voldoen, worden er regelmatig fabrieksinspecties uitgevoerd. Afwijkingen die bij een fabrieksinspectie worden geconstateerd, moeten worden gecorrigeerd en opgevolgd door een nieuwe inspectie.

In 2019 ontdekten de controleurs één zero tolerance afwijking in de productie van Fristads. Het betrof één fabriek die geen brandalarm had, wat wijst op een onaanvaardbaar gebrek aan veiligheidsbewustzijn. Er werd prompt actie ondernomen volgens het Group Compliance-proces, wat betekent dat er geen orders meer zullen worden geplaatst totdat het gebrek is opgelost.

VERWORVEN INZICHTEN EN KENNIS IN DE LEVENSCYCLUS VAN EEN KLEDINGSTUK

Onze grootste prestatie in 2019 was ongetwijfeld de introductie van 's werelds eerste milieuvriendelijke kledingcollectie: Fristads Green. Het project was echter veel ingewikkelder dan alleen de ontwikkeling van een nieuwe collectie werkkleding. We moesten eerst een nieuwe standaard vaststellen voor het meten van de totale milieubelasting van een kledingstuk. Tijdens het proces werd de volledige productieketen en de levenscyclus van het kledingstuk bekeken - van materiaalkeuze, materiaalhoeveelheden, kleurprocessen en water- en elektriciteitsgebruik in de fabriek tot het verpakken en transporteren van het voltooide kledingstuk. Geen enkel aspect van het kledingstuk of de ontwikkeling ervan werd over het hoofd gezien.


De belangrijkste afnames van het project beperken zich niet alleen tot een meer milieubewust ontwerpproces en productie. We hebben ook inzicht gekregen in en bevestiging van het belang van het werken met de juiste soort grondstoffen en processen en hebben al verbeteringen in onze productie doorgevoerd. Hierdoor kunnen we nu al kledingstukken produceren die het milieu minder belasten.

WE MAKEN DEEL UIT VAN STICA - EEN GEZAMENLIJKE KLIMAATACTIE VAN ZWEEDSE TEXTIELPRODUCENTEN

Fristads maakt deel uit van het Zweedse textielinitiatief voor klimaatactie, STICA, een textielinitiatief dat zich richt op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in overeenstemming met het 1,5° C-warmtetraject.


In 2019 heeft Fristads scope 1 en 2 in kaart gebracht volgens het broeikasgasprotocol. De scopes laten zien dat de grootste klimaatimpact van Fristads    afkomstig is van bedrijfsauto's en het elektriciteitsverbruik in de kantoren. Om de uitstoot van bedrijfsauto's te verminderen, kunnen fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare opties zoals HVO, of door het gebruik van meer elektrische auto's. Om de uitstoot van het energieverbruik te verminderen, kan een optie zijn om het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen door energiecontracten om te schakelen of door de aankoop van hernieuwbare energiecertificaten of garanties van oorsprong. In het kader van STICA werkt Fristads nu aan een analyse van scope 3, waar de meeste van onze effecten zich bevinden.

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2019

OOK INTERESSANT VOOR JOU:

Onze verantwoordelijkheid

Wij werken systematisch met behoud    van sociale en  ecologische waarden.

Onze duurzaamheidsbelofte

Onze duurzaamheidsstrategie helpt bij het veranderen en het inspireren  van anderen die volgen.

Milieuproductverklaring - EPD

Wij zijn 's werelds eerste bedrijf met een werkkleding collectie met milieuproductverklaring.