ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Wij nemen verantwoordelijkheid

Ons bedrijf blijft groeien, zo ook onze verantwoordelijkheid om goed om te gaan met de wereld om ons heen. Het wordt steeds belangrijker voor zowel ons als voor onze medewerkers. Met alles wat wij doen volgen wij de regels die van toepassing zijn op onze industrie, er zijn ook regels die wij volgen die wij zelf hebben opgesteld. Deze regels vormen een gestructureerde werkwijze waaraan ons bedrijf zich houdt. Alle beslissingen die wij nemen zijn daardoor weloverwogen.  

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op het United Nations Global Compact initiatief en wij volgen hun 10 punten op om onze verantwoording te nemen. Deze punten vormen de basis voor onze Code of Conduct. Met onze Code of Conduct zijn wij er van verzekerd dat onze leveranciers een verantwoorde werkwijze hanteren. De Code benoemt de minimale eisen die wij stellen aan onze leveranciers wat betreft mensenrechten, arbeidsrechten, anti-corruptie en milieuprestaties. Alle leveranciers zijn genoodzaakt om onze Code te tekenen voordat wij zaken doen met hen. Door dit te doen verbinden zij zich aan  onze gedragscode en moeten zij handelen in overeenstemming met onze Code of Conduct.

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op het United Nations Global Compact initiatief en wij volgen hun 10 punten op om onze verantwoording te nemen. Deze punten vormen de basis voor onze Code of Conduct. Met onze Code of Conduct zijn wij er van verzekerd dat onze leveranciers een verantwoorde werkwijze hanteren. De Code benoemt de minimale eisen die wij stellen aan onze leveranciers wat betreft mensenrechten, arbeidsrechten, anti-corruptie en milieuprestaties. Alle leveranciers zijn genoodzaakt om onze Code te tekenen voordat wij zaken doen met hen. Door dit te doen verbinden zij zich aan  onze gedragscode en moeten zij handelen in overeenstemming met onze Code of Conduct.

Iedereen heeft het recht op goede arbeidsomstandigheden

Wij streven ernaar om altijd een positieve sociale impact te hebben op iedereen die betrokken is bij ons bedrijf. Sinds 2016 zijn wij lid van amfori BSCI, het toonaangevende supply chain management systeem dat bedrijven helpt bij het beoordelen en verbeteren van sociale en milieunormen in de supply chain. Door lid te worden van amfori BSCI willen wij er voor zorgen dat iedereen die betrokken is bij ons bedrijf een ethisch verantwoorde werkplek heeft.

De amfori BSCI-organisatie anticipeert op de International Labour Organisation (ILO) en de United Nations Global Compact. De amfori BSCI Code of Conduct moet op de werkplek worden verspreid zodat iedere werknemer zijn rechten kent. Naast de Code of Conduct gelden er ook regels voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Bovendien is er een zero tolerance beleid om kinderarbeid, corruptie, dwangarbeid en tekortkomingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk te voorkomen. Fristads volgt de gedragscode van amfori BSCI op.

Om ervoor te zorgen dat wij aan deze normen voldoen worden er regelmatig fabrieksinspecties uitgevoerd door geaccrediteerde derden met opgeleide auditors die weten hoe de amfori BSCI Code of Conduct gehanteerd moet worden. Wij ondersteunen onze productielocaties voor en na de inspecties maar nemen niet actief deel aan de inspecties. Problemen die naar voren komen tijdens een inspectie moeten worden verholpen en een nieuwe inspectie zal plaatsvinden bij desbetreffende productielocatie.  

Eerlijke banen

Een eerlijke baan is voor Fristads een baan met een eerlijke beloning in een veilige en gezonde werkomgeving die vrij is van discriminatie. Wij zijn van mening dat eerlijke banen mensen helpen om opgemerkt, gewaardeerd en gerespecteerd te worden.

MVO en de kwaliteit uit Azië – een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ons inkoopkader is gebaseerd op standaarden uit de industrie, voortdurend vinden er verbeteringen plaats. In Azië worden alle voltooide bestellingen nauwkeurig geïnspecteerd door onze kwaliteitscontroleurs van de groep. Indien er afwijkingen zijn meldt het CSR-team dat aan ons kantoor in Hong Kong. Voor de regio Bangladesh is de minimale vereiste om in aanmerking te komen voor ons Group Compliance Program dat alle productielocaties gecontroleerd zijn door Accord of Alliance. Ons Group Regional Compliance-team ondersteunt productielocaties bij het tijdig implementeren van de juiste acties. Fristads is sinds 2015 lid van Accord.

Verantwoord gebruik van chemische stoffen

In de textielindustrie zijn chemicaliën nodig om de kleding de juiste eigenschappen te geven. Chemische stoffen worden gebruikt bij de productie van kledingstukken – van de verwerking van de vezel tot het aanvullen van een afgewerkt materiaal voor specifieke functionele eigenschappen. We werken op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat we de nodige inzichten hebben over het gebruik van chemicaliën.

We moeten uitgebreide kennis hebben van de verschillende soorten chemicaliën die onze kledingstukken bevatten en op welk niveau dat is. Deze niveaus moeten uiteraard voldoen aan de Europese regelgeving. Onze eisen zijn echter vaak strenger dan de wettelijk gestelde eisen. Dat is het resultaat van onze eigen ambitie om potentieel schadelijke chemische stoffen in onze kleding te verminderen, evenals een toegenomen vraag vanuit de markt naar slim chemisch beheer. We beheren het gebruik van chemische stoffen actief via ons sociale en ecologische compliance program en via een specifiek chemisch compliance program. Als onderdeel van het compliance program moeten alle leveranciers en fabrieken die betrokken zijn bij het maken van onze producten onze Restricted Substance List (RSL) ondertekenen.

Onze RSL wordt iedere zes maanden bijgewerkt op basis van de chemische richtlijnen van onze partner RISE, het onderzoeksinstituut van de Zweedse overheid. Onze RSL weerspiegelt de nieuwste Europese wetgeving, waaronder REACH, POP-wetgeving (No 850/2004), biocidenverordening en productveiligheidsverordening. We zorgen ook voor naleving van de SVHC-lijst (Zeer zorgwekkende stoffen).

Reductie van het gebruik van PFAS

Als bedrijf dat werkkleding vervaardigt, moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen om de op PFAS gebaseerde milieuverontreinigingen vanaf het fabricageproces en tijdens de gebruiksfase te verminderen. Wij werken er voortdurend aan om de concentraties zo laag mogelijk te houden en ervoor te zorgen dat deze oppervlaktebehandeling alleen wordt toegepast waar dat onbetwistbaar noodzakelijk is. De afgelopen jaren hebben wij ook meegewerkt aan projecten die  helpen  bij de geleidelijke afschaffing van PFAS, met als doel niet-gefluoreerde alternatieven te vinden voor  producten met afstotende eigenschappen tegen water, olie, vuil en vloeibare chemicaliën. Wij hebben ook ons eigen programma opgestart met als einddoel de uitfasering van alle PFAS.

77% van onze kledingstukken zijn OEKO-TEX-gecertificeerd

In 2020 heeft maar liefst 77% van onze catalogusproducten het label    OEKO-TEX®-gecertificeerd, en daar zijn we trots op! Dit betekent dat deze producten vrij zijn van schadelijke chemicaliën en veilig is voor menselijk gebruik. We streven naar de 100% en werken continue om dat doel zo snel mogelijk te behalen.

OEKO-TEX® standard 100 is een wereldwijd erkend label voor textielproducten die getest zijn op schadelijke stoffen.  Met onze OEKO-TEX®-gecertificeerde producten op kledingniveau betekent dit dat elk onderdeel in het kledingstuk, groot of klein, gegarandeerd voldoet aan de eisen van OEKO-TEX® standard 100 Product Class II.

Download ons OEKO-TEX® certificaat hier.

Chemical Compliance Programme

Naast OEKO-TEX® en onze  RSL hebben we een Chemical Compliance programma met onze partner SGS, ’s werelds toonaangevendste bedrijf voor inspecties, verificaties en tests. Het doel van dit programma is om ons te helpen bij het bouwen van op maat gemaakt testpakketten die passen bij onze branche en producten.
​​​​​​​
Het programma is in 2016 gelanceerd en is onze manier om verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van bewustzijn bij onze leveranciers en om hen op te leiden op het gebied van chemische managementpraktijken. Dit doen wij allemaal om de transparantie in hun eigen toeleveringsketen te vergroten. Het testen van grondstoffen en eindproducten uit het kernassortiment wordt continu uitgevoerd en de testresultaten worden beoordeeld.

Kwaliteit en milieu ISO standaarden

Fristads is sinds 1999 gecertificeerd volgens de internationale standaarden van ISO 9001 en ISO 14001. Dit houdt in dat wij systematisch aan verbeteringen werken voor onze producten, de productie en het beperken van de milieu-impact.

I ISO 9001: 2015 Bij alles wat we doen, streven we ernaar om kwaliteit te creëren rond onze producten, onze productie en onze activiteiten. Een ander voorbeeld van het vervullen van onze doelen is het certificaat dat we hebben ontvangen waaruit blijkt dat Fristads een kwaliteitssysteem heeft dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm. ISO 9001 is een internationale standaard voor het creëren van een kwaliteitssysteem voor kwaliteitsborging in ontwerp, ontwikkeling, productie, installatie en service. Met andere woorden, alweer een goede reden om Fristads als partner te kiezen.

Download ons   ISO 9001 certificaat hier.

I ISO 14001: 2015 Om systematisch te werken aan het beperken van de milieu-impact, is er een milieumanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens SS-EN ISO 14001. ISO 14001 is een internationale norm die eisen stelt aan het milieubeheersysteem.

Download ons   ISO 14001 certificaat hier.

Ook interessaNT VOOR JOU:

Onze duurzaamheidsbelofte

Onze duurzaamheidsstrategie helpt bij het veranderen en het inspireren van anderen die volgen.

Duurzaamheidsrapport

Lees meer over onze duurzaamheidsprojecten waar wij in 2019 aan hebben gewerkt.

Milieuproductverklaring - EPD

Wij zijn 's werelds eerste bedrijf met een werkkleding collectie met milieuproductverklaring.