LJUSBÅGETEST IEC/EN 61482-1-2:2014 - BOX TEST

EN61482 skydd mot termiska risker

EN 61482-1-2: Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar. Del 1-2 – Metod 2: Fastställning av skyddsklass för tyg och klädesplagg genom provning med riktad ljusbåge.

Plaggen testas och utvärderas i två klasser under ett och samma test; ett så kallat Box test. (Spänning: 400 V, Tid: 500 ms, Frekvens: 50Hz eller 60Hz).

Klass 1 = 4 kA (ljusbågsenergi 168 kJ )
Klass 2 = 7 kA (ljusbågsenergi 320 kJ )

Resultatet blir godkänt eller inte godkänt och i testrapporterna kommenteras även designen, t ex om dragkedjan fortfarande fungerar efter exponeringen.