FÖRETAGSCERTIFIKAT

.

NÄSTA GENERATIOnS ARBETSKLÄDER

Skapandet av nästa generations arbetskläder sker inte över en natt. Erfarenhet från många års arbete med textil gör det möjligt för oss att ständigt utveckla innovativ design som möter dagens tuffa arbetsmiljökrav. Med stort fokus på kvalitet och god kundkontakt arbetar vi ständigt för att förbättra våra produkter och tjänster och leva upp till våra kunders förväntningar.
Oeko-tex logotype confidence in textiles

OEKO-TEX® - CONFIDENCE IN TEXTILES

Vi strävar ständigt efter att certifiera så många av våra produkter som möjligt med OEKO-TEX®, för att erbjuda våra kunder arbetskläder av testade och godkända material.

Det är ett viktigt och ständigt pågående samarbete med våra tygleverantörer som gör det möjligt för oss att använda material fria från skadliga ämnen som kan påverka vår hälsa. Gränsvärdena som OEKO-TEX® fastställer hjälper oss uppnå detta.

Ladda ner vårt OEKO-TEX® certifikat här

ISO 9001

I allt vi gör strävar vi efter att skapa kvalitet runt våra produkter, vår tillverkning och verksamhet. Ännu ett exempel på att vi lever upp till våra mål är det certifikat vi erhållit, som visar att Fristads har ett kvalitetssystem som möter kraven i standarden ISO 9001. ISO 9001 är en internationell kravstandard för uppbyggnaden av ett kvalitetssystem som omfattar kvalitetssäkringen vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service. Med andra ord har du nu ytterligare ett gott skäl att välja Fristads som partner.

Ladda ner pdf


ISO 14001

För att på ett systematiskt sätt arbeta med att begränsa verksamhetens miljöpåverkan finns ett miljöledningssystem som är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 14001. ISO 14001 är en internationell standard som anger krav på ett miljöledningssystem. Såväl vårt kvalitetsledningssystem som miljöledningssystem är integrerade i ett ledningssystem.

Ladda ner pdf