Vi minskar vårt klimatavtryck

Spårning av vårt koldioxidavtryck med STICA

Sedan 2018 har Fristads kartlagt sina utsläpp av växthusgaser som medlem av STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action). Under 2020 minskade Fristads sina utsläpp med 54% jämfört med året innan och med 58% sedan 2018, då mätningarna startade. Minskningen berodde framförallt på en ökning av förnyelsebar energi och effekterna av covid-19-pandemin.  

STICA är ett gemensamt klimatinitiativ för svenska textilföretag som fokuserar på att minska utsläppen av växthusgaser i linje med 1,5° C-målet, enligt definitionen i Parisavtalet. 2020 släppte Fristads ut totalt 256 ton koldioxidekvivalenter i scope 1 och 2, som fokuserar på utsläppen från vår egen verksamhet. Det var en minskning från 553 ton koldioxid för 2019. Av den totala minskningen på 54 % kan 17 % tillskrivas minskat affärsresande och sänkt elförbrukning vid våra kontor till följd av covid-19-pandemin. Resten berodde främst på en ökning av andelen el som producerades av förnybara energikällor.

”Vårt mål för scope 1 och 2 var en minskning med 50 % jämfört med referensåret 2018 till 2030, och vi är glada över att vi lyckades överträffa detta mål redan 2020. Vi måste dock ha i åtanke att 2020 var ett mycket speciellt år på grund av covid-19, och att dessa siffror därför kan vara missvisande. Vi kommer därför att fortsätta vårt arbete för att uppnå en långsiktigt hållbar minskning av våra utsläpp av växthusgaser och totala miljöpåverkan, när vi börjar mäta och rapportera scope 3,” säger Lisa Rosengren, Head of R&D Raw Material på Fristads.​​​​​​​

Nästa steg: Scope 3

STICA-siffrorna visade att Fristads största klimatpåverkan i scope 1 och 2 fortfarande kommer från företagsbilar, följt av elförbrukningen på kontor och lager. 2020 kom 53 % av den totala energianvändningen från förnybara källor och 47 % från icke förnybara källor. För att förbättra vår totala klimatpåverkan strävar vi efter att fortsätta öka andelen förnybara energikällor på våra kontor och använda fler elbilar i vår företagsflotta.

Merparten av Fristads utsläpp uppstår i scope 3, som vi siktar på att rapportera i slutet av 2021. Scope 3 omfattar utsläpp utanför våra egna väggar, genom hela vår värdekedja – från materialen som vi köper och våra leverantörers energianvändning, till transporter och bortskaffande av varorna när de är uttjänta.

mer innehåll för dig:

Vårt hållbarhetslöfte

Vår hållbarhetsstrategi bidrar till förändring och inspirerar andra att följa.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om de hållbarhetsprojekt vi arbetade med under 2019.

Miljödeklaration - EPD

Vi har tagit fram världens första miljövarudeklarerade klädkollektion.