Allt du som återförsäljare behöver veta om den nya PPE-förordningen (EU) 2016/425

Från direktiv till förordning

Den 21 april 2019 träder en ny EU-förordning för personlig skyddsutrustning (PPE) i kraft. Den gäller för alla certifierade plagg (flamskydd och varsel) vilket innebär att det tidigare PPE-direktivet övergår till att bli en nationell lag. I praktiken innebär det krav på information om PPE-plagg samt tydligare ansvarsroller för tillverkare, distributör och importör. Som återförsäljare för Fristads kan du känna dig trygg i att vi tillhandahåller all information som omfattas av det nya direktivet sedan flera år tillbaka. Nytt är att du som återförsäljare nu är ansvarig för att kontrollera så att informationen finns.
allt du SOM ÅTERFÖRSÄLJARE behöver veta om DEN NYA PPE-FörordningEN (EU) 2016/425
Den 21 april 2019 träder en ny EU-förordning för personlig skyddsutrustning (PPE) i kraft. Den gäller för alla certifierade plagg, vilket innebär att det tidigare PPE-direktivet övergår till att bli en nationell lagstiftning. I praktiken innebär det  tydligare ansvarsroller för tillverkare, distributör och importör. Som återförsäljare för Fristads kan du känna dig trygg i att vi tillhandahåller all information som omfattas av den nya förordningen. Nytt är att du som återförsäljare nu är ansvarig för att kontrollera så att informationen finns.

Vilket är ditt ansvar som återförsäljare?

Den nya förordningen innebär att du som distributör behöver känna till och kontrollera att:

  • En bruksanvisning/norm book finns på plagget. Brukshandvisningen skall finnas på det officiella språket i det aktuella landet och ska följa med plagget till kunden vid försäljning.
  • Produkten är CE-märkt och måste också vara märkt med  våra adressuppgifter.    Du hittar denna informationen på tvättrådet.
  • Du kan uppvisa kopior på försäkran om överensstämmelse och typkontrollintyg/certifikat på begäran från marknadskontrollerande myndighet. Du hittar informationen under respektive produkt på www.fristads.com eller www.fristadskansasgroup.com/Sustainability/eu-doc​​​​​​​

Norm books

CE-märkning

VILKET ÄR ditt ansvar som återförsäljare?
Den nya förordningen innebär att du som distributör behöver känna till och kontrollera att:

  • En bruksanvisning/norm books finns på plagget. Brukshandvisningen skall finnas på det officiella språket i det aktuella landet och ska följa med plagget till kunden vid försäljning.
  • Produkten är CE-märkt och måste också vara märkt med våra adressuppgifter. Du hittar denna informationen på tvättrådet.
  • Du kan uppvisa kopior på försäkran om överensstämmelse och typkontrollintyg/certifikat på begäran från marknadskontrollerande myndighet. Du hittar informationen under respektive produkt på www.fristads.com eller www.fristadskansasgroup.com/Sustainability/eu-doc​​​​​​​

Känns det krångligt?

För mer information om den nya förordningen, ladda gärna ner  pdf:en nedan.
Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor.