StandardER

Din säkerhet kommer alltid först. Med våra plagg har du det bästa skyddet enligt de senaste europeiska normerna.

När synlighet är livsviktigt på din arbetsplats hjälper våra varselplagg dig att maximera ditt personliga skydd.

Vårt breda flamsortiment gör det enkelt för dig att hitta rätt flamprodukter för ditt yrke. Kombinera plagg i lager-på-lager för att avsevärt öka säkerheten.

IEC 61482-2
​​​​​​​
Skyddskläder certifierade för Ljusbågetest Open arc test och Box test.

EN ISO 11611
Certifierade och godkända skyddskläder för svetsarbete.

EN ISO 11612
Certifierade och godkända plagg för skydd mot hetta och flammor.

EN ISO 14116
Certifierade och godkända skyddskläder för att begränsa flamspridning och skydda mot kontakt med hetta och flammor. Ska användas tillsammans med plagg certifierade enligt EN ISO 11612 eller EN ISO 11611.

EN 14404
Knäskydd godkända för arbete i knästående ställning.

EN 13982
Skyddskläder för användning mot luftburna fasta partiklar.  


EN 342
Certifierade och godkända plagg för skydd mot kyla t ex genom värmande isoleringsegenskaper och vindtäthet.

EN 1149-5
Certifierade och godkända plagg för skydd mot elektrostatisk uppladdning. För arbete i miljöer där det finns risk för explosion.

EN 13034 TYP PB* [6]
Certifierade och godkända plagg för ett begränsat skydd mot kemikalier i vätskeform. För arbete i miljöer där fullständigt skydd mot kemikalier inte är nödvändigt.

EN 343
Certifierade och godkända plagg för skydd mot regn.