TÄVLINGSREGLER


Tävlingsregler

FRISTADS AB

1. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.

2. Om inte annat anges ansvarar Fristads AB inte för extra kostnader i samband med vinsten.

3. Fristads AB står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.

4. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte på Fristads sociala medier eller annan annonsplats.

5. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

6. Fristads AB förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

7. Vid alla tävlingar som är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna eller alt. med målsmans medgivande, 18 års gräns gäller även för tävlingar där lotter förekommer som vinster.

8. Fristads AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

9. Endast ett pris per familj/hushåll och tävling.

10. Fristads AB ansvarar inte om en konsert eller evenemang av någon anledning ställs in. Ersättning för biljetter som vunnits i någon av våra tävlingar utgår inte.


LIVING THE DREAM 2018

1. Vinnaren får själv stå för eventuell resa och logi till och från Arlanda vid avresa och hemkomst.

2. För att få åka med på resan ska vinnaren ha giltigt svenskt pass som stämmer överens med de uppgifter som lämnats till Fristads AB.

3. Vinnarens pass ska vara giltigt minst en dag efter hemkomstdatum, i detta fall 9 oktober 2018. Provisoriska pass fungerar inte för inträde i USA.

4. Vinnaren är personligt ansvarig för att uppfylla de krav som USA kräver för att få resa in i landet, exempelvis att vinnaren inte är belastad i något brottsregister.

5. Vinnaren ansvarar och bekostar själv att fylla i ESTA-ansökan enligt instruktionerna i vinnarmailet som går ut till samtliga vinnare.

6. Om vinnaren av någon anledning skulle nekas inträde i USA på plats ansvarar vinnaren själv för hemresa och alla eventuella merkostnader. Fristads AB frånsäger sig allt ansvar om en sådan situation skulle uppstå.

7. Fristads AB står för flyg (inkl. hotelltransfers), hotellboende och konsertupplevelsen med Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators. Vinnaren får själv bekosta samtliga måltider och övriga aktiviteter under resan.

8. Om resan ställs in på grund av anledningar utanför Fristads ABs kontroll som till exempel, strejk, konkurs, naturkatastrof etc. så utgår inget alternativt pris eller ersättning ekonomiskt.

9. För att kunna vinna en plats på Living The Dream så ska man vara 21 år fyllda. Detta p.g.a. de alkohollagar som råder i USA.

10. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren.

11. Vinnarens namn, bild och röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i Fristads ABs kanaler, exempelvis Facebook.

12. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

13. Fristads AB förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingens regler och/eller dess innehåll.

14. Fristads AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.