GUIDE TILL RÄTT SÄKERHETSKLASS

EN ISO 20471 är en standard för varselkläder – plagg med förhöjd synbarhet. Varselkläder har fluorescerande ytor och reflexer som uppfyller certifieringskraven enligt tre olika klasser. Klass 3 är den högsta säkerhetsklassen. I tabellerna nedan hittar du information om hur du kan kombinera plagg för att bibehålla eller uppnå en viss säkerhetsklass.

Fluorescerande och REFLEkTerande ytor på plaggen

På plagg med företagslogotyp är det viktigt att se till att logotypen inte täcker en för stor del av den fluorescerande ytan. Den här tabellen hjälper dig att avgöra hur stor din logotyp kan vara. Den totala flourescerande ytan måste vara minst 0,8 m² för att uppfylla klass 3. Ladda ner tabell som pdf.
Tabell för hur stor logotypen kan vara fristads

UPPNÅ HÖGSTA SÄKERHETSKLASS GENOM ATT KOMBINERA VÅRA PLAGG

För att uppnå ett skyddssystem med högsta möjliga certifieringsklass – klass 3 – är olika kombinationer av plagg certifierade tillsammans. Det ger många möjligheter att kombinera olika plagg. Plagg som är certifierade enligt klass 3 kan kombineras med vilka andra plagg som helst så länge dessa inte täcker plaggets fluorescerande eller reflekterande ytor. Ett plagg som är certifierat enligt klass 1 kan kombineras med ett plagg som är godkänt i klass 2, för att tillsammans uppnå klass 3 i alla storlekar. Alla godkända kombinationer finns angivna i CE märkningen i varje plagg och kan utläsas i tabellen nedan. Ladda ner tabell som pdf.
kombinera plagg klass 3 fristads