HUR SYNLIG MÅSTE DU VARA?

DU KAN ENKELT KOMBINERA VÅRA PLAGG FÖR ATT UPPNÅ DEN SÄKERHETSKLASS Du BEHÖVER I DITT ARBETE.

Alla varselplagg är certifierade i tre olika klasser – 1, 2 och 3 – beroende på hur synliga de är. Klass 3 är högsta nivån på synlighet. Kraven för olika sorters arbete varierar, men om du utgår från plaggens klass-specifikationer så blir det lättare att hitta rätt plagg för just ditt yrke. Våra kläder har även certifierats tillsammans så att du enkelt kan kombinera ett klass 1-plagg med ett klass 2-plagg för att få högsta skyddsnivån klass 3.

Se vår Guide till rätt säkerhetsklass för en fullständig lista över alla möjliga kombinationer.

SERVICE OCH TRANSPORT

Detta är ett vanligt sätt att klä sig vid arbete inom service och transport. Du behöver kanske inte vara helt varselklädd, men du har ändå ett behov av att synas bra. Om du behöver öka synbarheten kan du lägga till en överdel i klass 2 eller 3.

BYGG OCH ANLÄGGNING

På en stor byggarbetsplats kan det vara
avgörande att vara väl synlig. Många hantverkare väljer att bära varselplagg. Du kan lätt kombinera ett par hantverkarbyxor i klass 1 med en sweatshirt eller en jacka för att nå högsta skyddsklassen – klass 3.

VÄGAR, JÄRNVÄGAR ETC

För alla som jobbar på vägar, järnvägar och andra platser där det är livsviktigt att vara helt synlig, är detta vad man ska satsa på. För dessa arbeten finns det strikta regler för hur man ska klä sig, och vi kan erbjuda ett stort antal certifierade plagg för att garantera den högsta skyddsklassen.