Duurzaamheidsstrategie

Ons werk is nooit klaar.

Wij zijn ons er sterk van bewust dat de kledingproductie, zoals de meeste activiteiten van de mens, een tol eist van de wereld en wij zetten ons in om onze impact te minimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van onze kleding. Daarom is respect voor de aarde een van onze strategische doelen, wat betekent dat dit in onze hele organisatie is doorgedrongen. Elke afdeling van Fristads, Kansas en Leijona heeft duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen en werkt samen om onze uitstoot te verminderen en de cirkel van onze productie te sluiten. Als bedrijf hebben we ons verplicht om het milieu te behouden voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Wij geloven niet dat dit werk ooit helemaal klaar zal zijn. Maar we kunnen u verzekeren dat we er dagelijks aan werken om onze milieu-impact morgen kleiner te maken dan vandaag.

– Petra Öberg Gustafsson CEO Fristads, Kansas & Leijona

Belangrijkste aandachtsgebieden 2025

We hebben onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid onderverdeeld in drie aandachtsgebieden die betrekking hebben op de sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid. Binnen elk gebied willen we de traditionele manier van het produceren van werkkleding uitdagen en efficiëntere manieren vinden om onze producten te ontwerpen, te ontwikkelen en te produceren.

MENSEN
Betrokken medewerkers en partners
Op sociaal gebied richten we ons op het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf een positieve sociale impact heeft op iedereen die bij de werkzaamheden betrokken is. Belangrijke overwegingen zijn eerlijke banen, ethiek, gezondheid, medewerkerstevredenheid en diversiteit. We hebben twee toezeggingen voor de lange termijn gedaan: we zullen handelen in overeenstemming met onze Ethische Gedragscode en ervoor zorgen dat iedereen die voor ons werkt dit doet onder goede arbeidsomstandigheden.

​​​PLANEET
Duurzame producten en werkzaamheden
​​​​​​​
We willen producten ontwikkelen die op duurzame wijze worden geproduceerd om onze impact op het milieu te verkleinen. Onze belangrijkste overwegingen op dit gebied zijn emissies, gebruik van hulpbronnen, grondstoffen, verfmethoden, chemicaliën, gebruik van plastic, het sluiten van de kringloop en transport & reizen. Op milieugebied zijn onze langetermijnverplichtingen om tijdens het hele productproces circulair te denken en om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te hebben verminderd.


WINST
Betrouwbare partner
​​​​​​​
Met betrekking tot het economische aspect van duurzaamheid willen we het voor onze klanten en leveranciers eenvoudig maken betere keuzes te maken door hen goed te informeren over duurzaamheidsvraagstukken. Daarom ligt onze focus op het verbeteren van onze kennis en communicatie op dit gebied. Voor de lange termijn willen wij de duurzaamheidsexperts van de werkkledingindustrie worden en willen we onze klanten en leveranciers helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.


Hier vindt u meer informatie:

VN-doelstellingen

Onze duurzaamheidsstrategie wil de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ondersteunen met doelen die aansluiten bij een opwarming van de aarde van slechts 1,5°C volgens het Klimaatakkoord van Parijs.

Lees meer >

HET TRACEREN VAN EMISSIES

Sinds 2018 heeft Fristads de uitstoot van broeikasgassen in kaart gebracht met als doel onze totale CO2-voetafdruk tegen 2030 met 50% te verminderen.

Lees meer >

Onze initiatieven

Om de milieu-impact in verband met onze werkzaamheden te verminderen, hebben we een aantal activiteiten geïnitieerd ter bevordering van duurzame ontwikkeling.

Lees meer >