uniek product-ontwikkelingsproces

Het laboratorium van Fristads test en controleert de
fysieke eigenschappen van grondstoffen en kledingstukken,
een belangrijk onderdeel van de productontwikkeling. Slijtvastheid, pilling, scheurweerstand, treksterkte, kleurechtheid en veranderingen van de afmetingen zijn slechts een aantal van de vele tests die worden uitgevoerd.
Alle tests worden uitgevoerd in een geconditioneerde omgeving volgens de relevante internationale standaards die worden aangehouden door  laboratoria. Fristads is lid van de SIS-werkgroep voor Textiel, het Zweedse forum voor het ontwikkelen en bijwerken van de  huidige internationale standaards.

Treksterkte

Een stofmonster van vijf cm breed wordt bevestigd aan een trekbank en onderworpen aan toenemende belastingen totdat het scheurt. De maximale kracht die tijdens de test wordt gemeten, wordt geregistreerd en weergegeven in Newtons.

SCHEURWEERSTAND

Een proeflapje stof wordt in de vorm van een tweedimensionale broek geknipt. De “pijpen” van het proeflapje worden in ver-schillende richtingen vastgezet in een trekbank en dan onder-worpen aan een belasting totdat de ene draad na de andere afscheurt. De kracht per draad wordt gemeten en de gemiddelde waarde wordt vervolgens geregistreerd in Newtons.

SLIJTVASTHEID

De slijtvastheid van stof wordt getest in een Martindale-machine. Stofmonsters worden tegen een gestandaardiseerd wollen weefsel gewreven. Met vaststaande tussenpozen worden de stofmonsters
bestudeerd onder een microscoop totdat er twee draden van ieder monster zijn gebroken. Het resultaat is het aantal wrijvende bewegingen waar de stof tegen bestand is.

Pillingweerstand, Martindale methode

Stofmonsters worden tegen een gestandaardiseerd wollen weefsel gewreven in een Martindale-machine. De pilling op het monster wordt beoordeeld op een schaal van 5 gradaties.

WEERSTAND TEGEN
OPPERVLAKTE-BEVOCHTIGING, SPROEITEST

Het stofmonster wordt onder een hoek van 45 graden in een sproeitester geplaatst. Vervolgens wordt er een bepaalde hoeveelheid water op de stof gesproeid met een constante stroomsnelheid. De natheid van het monster wordt beoordeeld op een schaal met 5 punten.

kleurechtheid bij wassen   

Stofmonsters worden in een Gyrowash-bekerwasmachine gewassen met een multivezelstrook en stalen kogels in een aparte beker. Een multivezelstrook bestaat uit verschillende soorten vezels. Na het wassen wordt de mate van de zichtbare vlekken op de diverse soorten vezels beoordeeld op een schaal met 5 punten. Ook de kleurver-anderingen in het gewassen stofmonster worden beoordeeld.