een unieke productontwikkelingsprocedure

Het laboratorium van Fristads test en controleert de  fysieke eigenschappen van grondstoffen en kledingstukken, een belangrijk onderdeel van de productontwikkeling. Slijtvastheid, pilling, scheurweerstand, treksterkte, kleurechtheid en veranderingen van de afmetingen zijn slechts een aantal van de vele tests die worden uitgevoerd. Alle tests worden uitgevoerd in een geconditioneerde omgeving volgens de relevante internationale standaards die worden aangehouden door  laboratoria. Fristads is lid van de SIS-textielwerkgroep, het Zweedse forum voor ontwikkeling    en actualisering van de  internationale normen.

Het laboratorium van Fristads test en controleert de  fysieke eigenschappen van grondstoffen en kledingstukken, een belangrijk onderdeel van de productontwikkeling. Slijtvastheid, pilling, scheurweerstand, treksterkte, kleurechtheid en veranderingen van de afmetingen zijn slechts een aantal van de vele tests die worden uitgevoerd. Alle tests worden uitgevoerd in een geconditioneerde omgeving volgens de relevante internationale standaards die worden aangehouden door  laboratoria. Fristads is lid van de SIS-textielwerkgroep, het Zweedse forum voor ontwikkeling    en actualisering van de  internationale normen die in gebruik zijn.

Treksterkte

Een stofmonster van vijf centimeter  breed wordt bevestigd aan een trekbank en onderworpen aan toenemende belastingen totdat het scheurt. De maximale kracht die tijdens de test wordt gemeten, wordt geregistreerd en weergegeven in Newtons.

SCHEURWEERSTAND

Een proeflapje stof wordt in de vorm van een tweedimensionale broek geknipt. De “pijpen” van het proeflapje worden in ver-schillende richtingen vastgezet in een trekbank en dan onder-worpen aan een belasting totdat de ene draad na de andere afscheurt. De kracht per draad wordt gemeten en de gemiddelde waarde wordt vervolgens geregistreerd in Newtons.

SLIJTVASTHEID

De slijtvastheid van stof wordt getest in een Martindale-machine. Stofmonsters worden tegen een gestandaardiseerd wollen weefsel gewreven. Met vaststaande tussenpozen worden de stofmonsters bestudeerd onder een microscoop totdat er twee draden van ieder monster zijn gebroken. Het resultaat is het aantal wrijvende bewegingen waar de stof tegen bestand is.

Pilling-weerstand, Martindale-methode

Stofmonsters worden tegen een gestandaardiseerd wollen weefsel gewreven in een Martindale-machine. De pilling op het monster wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 5.

WEERSTAND TEGEN
OPPERVLAKTE-BEVOCHTIGING, De SPROEITEST

Het stofmonster wordt onder een hoek van 45 graden in een sproeitester geplaatst. Vervolgens wordt er een bepaalde hoeveelheid water op de stof gesproeid met een constante stroomsnelheid. De natheid van het monster wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 5.

kleurechtheid bij wassen   

Stofmonsters worden in een Gyrowash-bekerwasmachine gewassen met een multivezelstrook en stalen kogels in een aparte beker. Een multivezelstrook bestaat uit verschillende soorten vezels. Na het wassen wordt de mate van de zichtbare vlekken op de diverse soorten vezels beoordeeld op een schaal van 1 tot 5. Ook de kleurveranderingen in het gewassen stofmonster worden beoordeeld.

In onderstaande video worden een aantal van boven genoemde testen getoond die uit gevoerd worden in het Fristads laboratorium in Zweden.
Over Fristads


In  deze video
worden een
Aantal van
bovengenoemde
testen getoond
die uitgevoerd
worden in het
Fristads
laboratorium
in Zweden.