social compliance

Verbetering van de veiligheid en gezondheid van medewerkers

We erkennen dat ons bedrijf een impact heeft op milieu- en sociale aspecten die verder gaan dan onze eigen directe activiteiten. We werken daarom voor de lange termijn samen met leveranciers die dezelfde waarden delen.

Onze duurzaamheidswerkzaamheden zijn gebaseerd op het UN Global Compact Initiative en volgen de 10 principes van verantwoord ondernemen. Onze duurzaamheidswerkzaamheden zijn gebaseerd op de Gedragscode. De gedragscode is een instrument om ervoor te zorgen dat onze leveranciers verantwoord handelen. De Code somt de minimumeisen op voor leveranciers met betrekking tot mensenrechten, arbeidsrechten, milieubeheer en anticorruptie. Alle leveranciers zijn verplicht om de Code te ondertekenen voordat ze leverancier van Fristads worden. Wanneer ze dit doen, verbinden zij zich ertoe te handelen in overeenstemming met de Gedragscode.

Onze duurzaamheidswerkzaamheden zijn gebaseerd op het UN Global Compact Initiative en volgen de  10 principes van verantwoord ondernemen. Onze duurzaamheidswerkzaamheden zijn gebaseerd op de Gedragscode. De gedragscode is een instrument om ervoor te zorgen dat onze leveranciers verantwoord handelen. De Code somt de minimumeisen op voor leveranciers met betrekking tot mensenrechten, arbeidsrechten, milieubeheer en anticorruptie. Alle leveranciers zijn verplicht om de Code te ondertekenen voordat ze leverancier van Fristads worden. Wanneer ze dit doen, verbinden zij zich ertoe te handelen in overeenstemming met de Gedragscode.

Onderdeel van amfori BSCI

Sinds 2016 maken we deel uit van amfori BSCI, het toonaangevende supply chain managementsysteem dat bedrijven helpt bij het beoordelen en verbeteren van sociale en milieunormen in hun toeleveringsketen. Door onze krachten te bundelen met amfori BSCI willen we ethische werkomstandigheden garanderen voor alle werknemers in onze toeleveringsketen.

De amfori BSCI-organisatie volgt de kernverdragen van de IAO en de UN Global Compact. De amfori BSCI-gedragscode moet op de werkplek worden verspreid om werknemers te informeren over hun rechten, en naast de code zijn er regels voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Bovendien stelt de Code het zero tolerance beleid tegen kinderarbeid, omkoping, dwangarbeid en tekortkomingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. De eigen Gedragscode van Fristads volgt de amfori BSCI Gedragscode.

​​​​​​​Om ervoor te zorgen dat we aan deze normen voldoen, worden er regelmatig fabrieksinspecties uitgevoerd door geaccrediteerde derden met getrainde auditors die goed thuis zijn in de amfori BSCI-gedragscode. Wij ondersteunen de fabrieken voor en na de inspecties, maar nemen niet deel aan de daadwerkelijke inspecties. Afwijkingen die optreden tijdens een fabrieksinspectie moeten worden gecorrigeerd en opgevolgd door een nieuwe inspectie.

In 2022 hadden we 0 zero-tolerance overschrijdingen.

Hoe wij ervoor zorgen dat onze supply chain wordt nageleefd.

1. Opleiding en verplichtingen
Alle leveranciers moeten een zelfbeoordelingsformulier (SSA) invullen, een vragenlijst invullen op het Worldfavor-platform en zich verbinden tot de gedragscode en de lijst met verboden materialen van Fristads en die ook ondertekenen.

2. Monitoren en ondersteunen
Ons team voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet er voortdurend op toe dat onze ethische normen worden gedeeld en toegepast in de landen en samenlevingen waar onze activiteiten van invloed zijn.

3. Fabriekscontroles door derden
Om ervoor te zorgen dat we aan de amfori-normen voldoen, worden regelmatig fabrieksinspecties uitgevoerd door gecertificeerde derde partijen. Wij ondersteunen de fabrieken voor en na de inspecties, maar nemen niet deel aan de feitelijke inspecties.

4. Herstelplannen
Afwijkingen die zich tijdens een fabrieksinspectie voordoen, moeten worden gecorrigeerd door middel van een herstelplan en opgevolgd door een nieuwe audit. De herstelplannen zijn erop gericht de arbeidsomstandigheden en milieunormen in de fabrieken permanent te verbeteren.

Internationale overeenkomst​​​​​​​

Fristads heeft het nieuwe Internationale Akkoord voor Gezondheid en Veiligheid in de Kleding- en Textielindustrie ondertekend. Via deze overeenkomst bundelen vakbonden en bedrijven hun krachten om te zorgen voor een veilige werkomgeving in de kledingindustrie.

Hier vindt u meer informatie:

Onze eigen productie

Stritex, onze fabriek in Oekraïne, bestaat al 70 jaar. Sinds 2001 produceert de fabriek hoogwaardige werkkleding en vlamvertragende producten voor Fristads.Lees meer >

Leveranciers voor de lange termijn

Hoogwaardige producten en langdurige partnerschappen zijn nauw met elkaar verbonden. Onze leveranciers worden grondig gescreend zodat we zeker weten dat ze voldoen aan onze eisen.

Lees meer >

Kwaliteitscontrole in Azië

Op het kantoor van Fristads in Hongkong werken professionals van over de hele wereld samen om de productie en kwaliteit van onze producten te verbeteren en een goede werkomgeving te garanderen.


Lees meer >