Vn-doelstellingen

Vn-doelstellingen

De duurzaamheidsinspanningen van Fristads op lange termijn zijn gebaseerd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's)* en de 10 basisprincipes inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding van het Global Compact van de Verenigde Naties. Onze ambitie is om de ongunstige effecten van ons bedrijf op de samenleving en de wereld te minimaliseren en tegelijkertijd de positieve effecten te maximaliseren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit streven toegevoegde waarde oplevert voor onze werknemers, zakenpartners, belanghebbenden in onze hele toeleveringsketen en - niet in de laatste plaats - de wereld.

Verantwoorde consumptie en productie

Consumptie en productie zijn nauw met elkaar verbonden en hebben allebei een grote invloed op het milieu. Voor ons is het belangrijk een meer verantwoorde productie vanuit een breed spectrum te benaderen, te beginnen met beslissingen over productontwikkeling en design van kledingstukken. We vergroten voortdurend het aantal milieuvriendelijke producten in ons assortiment en vervangen materialen door duurzamere alternatieven. Tegelijkertijd doen we geen concessies aan de kwaliteit. Onze producten worden zodanig gemaakt dat ze lang meegaan, wat betekent dat er op den duur minder kledingstukken geproduceerd dienen te worden.

Verantwoorde consumptie en productie

Consumptie en productie zijn nauw met elkaar verbonden en hebben allebei een grote invloed op het milieu. Voor ons is het belangrijk een meer verantwoorde productie vanuit een breed spectrum te benaderen, te beginnen met beslissingen over productontwikkeling en design van kledingstukken. We vergroten voortdurend het aantal milieuvriendelijke producten in ons assortiment en vervangen materialen door duurzamere alternatieven. Tegelijkertijd doen we geen concessies aan de kwaliteit. Onze producten worden zodanig gemaakt dat ze lang meegaan, wat betekent dat er op den duur minder kledingstukken geproduceerd dienen te worden.

Klimaatactie

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we actie ondernemen om onze impact op het klimaat te minimaliseren en hebben ons ertoe verbonden onze uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen. Om dit doel te bereiken,
hebben we voor elke afdeling binnen Fristads, Kansas en Leijona duidelijke KPI's opgesteld en onze medewerkers bij het proces betrokken. Door onze producten, productie, processen en logistiek voortdurend te evalueren en altijd te zoeken naar alternatieven met de minste impact op het klimaat, kunnen we de uitstoot verminderen en een duurzamere bedrijfsvoering garanderen.

climate_compensation
climate_compensation

Klimaatactie

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we actie ondernemen om onze impact op het klimaat te minimaliseren en hebben ons ertoe verbonden onze uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen. Om dit doel te bereiken,
hebben we voor elke afdeling binnen Fristads, Kansas en Leijona duidelijke KPI's opgesteld en onze medewerkers bij het proces betrokken. Door onze producten, productie, processen en logistiek voortdurend te evalueren en altijd te zoeken naar alternatieven met de minste impact op het klimaat, kunnen we de uitstoot verminderen en een duurzamere bedrijfsvoering garanderen.

Samenwerkingsverbanden voor de doelstellingen

Wij geloven dat we door onze inspanningen met anderen te verenigen een grotere verandering tot stand kunnen brengen en streven naar samenwerking met partners in zowel de openbare als de particuliere sector. Wij nemen bijvoorbeeld deel aan een gezamenlijk onderzoeksproject om duurzamere processen voor het verven van textiel te ontwikkelen. Wij zijn ook actief lid van STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) en de PFAS-beweging, die streeft naar betere alternatieven voor PFAS. In 2022 zijn wij lid geworden van B.A.U.M. e.v., een netwerk dat zich inzet voor de bevordering van duurzame handelspraktijken in Europa.

Samenwerkingsverbanden voor de doelstellingen

Wij geloven dat we door onze inspanningen met anderen te verenigen een grotere verandering tot stand kunnen brengen en streven naar samenwerking met partners in zowel de openbare als de particuliere sector. Wij nemen bijvoorbeeld deel aan een gezamenlijk onderzoeksproject om duurzamere processen voor het verven van textiel te ontwikkelen. Wij zijn ook actief lid van STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) en de PFAS-beweging, die streeft naar betere alternatieven voor PFAS. In 2022 zijn wij lid geworden van B.A.U.M. e.v., een netwerk dat zich inzet voor de bevordering van duurzame handelspraktijken in Europa.

Hier vindt u meer informatie:

Duurzame producten

Concurreren op kwaliteit in plaats van op prijs is voor Fristads vanaf de start een belangrijk principe geweest. Voor ons is het maken van hoge kwaliteit kleding de kern van duurzaamheid.


Lees meer >

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Iedereen heeft recht op goede arbeidsomstandigheden. We willen graag dat ons bedrijf altijd een positieve sociale impact heeft op iedereen die betrokken is bij onze activiteiten.

Lees meer >

Het traceren van emissies

Sinds 2018 heeft Fristads de uitstoot van broeikasgassen in kaart gebracht met als doel onze totale CO2-voetafdruk tegen 2030 met 50% te verminderen.


Lees meer >