duurzaamheid GAAT ONS ALLEMAAL AAN

Bij internationaal succes horen verplichtingen, en die omarmen we met een uitgebreid programma voor duurzaamheid en bedrijfsvoering. Van de arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers en de eisen voor onze leveranciers - tot onze inzet voor mensenrechten en milieubeleid op wereldschaal.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Fristads Kansas Group is onderdeel van het UN Global Compact, welke het grootste initiatief ter wereld is op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfssector, met meer dan 9,000 bedrijven en niet-zakelijke deelnemers in meer dan 130 landen. Zijn 10 principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigen, milieu en anti-corruptie worden afgeleid uit de Universal Declaration of Human Rights, de International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, de Rio Declaration on Environment and Development en de United Nations Convention.

Ons werk op het gebied van duurzaamheid is gebaseerd op de 10 principes van het Global Compact van de VN, dat de basis vormt van onze gedragscode. We respecteren en stimuleren mensenrechten volgens de Verklaring van de Mensenrechten van de VN en de Fundamentele ILO-conventies. Als lid van de FTA streven we via het BSCI (Business Social Compliance Initiative) naar een constructieve en open dialoog met onze zakelijke partners en belanghebbenden om de beginselen van een sociaal verantwoordelijk bedrijf te versterken.

We zijn ons er tevens van bewust dat onze activiteiten die betrekking hebben op productie, consumptie en producten die afgedankt worden, invloed hebben op ons milieu. Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om actief en systematisch bij te dragen aan een process van constante verbeteringen op het gebied van het milieu binnen onze cirkel van invloed.

Lees meer deze principes op www.unglobalcompact.org.

logo global compact united nations

Het United Nations Global Compact is het grootste initiatief ter wereld is op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfssector.


van leverancier tot fabriek - Wereldwijde zichtbaarheid

We moedigen onze belanghebbenden aan bij te dragen aan onze visie over de significante beperking van milieueffecten en de gemeenschappen te ondersteunen waarin onze merken actief zijn.

Onze leveringsketen strekt zich uit over zeventien landen en de groep bezit drie fabrieken in Noord-Europa. Onze leveranciers zijn belangrijk voor onze onderneming en we verwachten dat zij tegemoetkomen aan onze specifieke normen met betrekking tot mensenrechten en een ethische en milieu-vriendelijke bedrijfsvoering.

Onze inkoop bij leveranciers wordt door onze toegewijde leveringsketen-teams beoordeeld, goedgekeurd en beheerd. Voordat bestellingen kunnen worden geplaatst zijn onze leveranciers verplicht elke fabriek bekend te maken die merkproducten van de Fristads Kansas Group produceert en ons auditprogramma op het gebied van sociale en milieunaleving te doorlopen (Gedragscode - Leverancierstoewijding).

Als lid van de FTA streven we via het BSCI (Business Social Compliance Initiative) naar een constructieve en open dialoog met onze zakelijke partners en belanghebbenden om de beginselen van een sociaal verantwoordelijk bedrijf te versterken.

logo bsci system

duurzaamheid & CORPORATE RESPONSIBILITY eN azie-kwaliteit

Ons verantwoordelijke sourcing kader is gebaseerd op industrienormen, doorlopende trainingen en een filosofie van continue verbetering.

In Azië wordt 100% van de uiteindelijke eindproducten geïnspecteerd door onze Group Quality-controleurs die zijn getraind om afwijkingen te herkennen in de naleving die ze vervolgens in real time aan het DVO-team van de Group rapporteren die in onze Hong Kong IPO is gesitueerd. Voor ons betekent duurzaamheid kwaliteit.

In het nalevingsprogramma van vooral Bangladesh is de minimumvereiste om in aanmerking te komen voor ons nalevingssprogramma dat fabrieken moeten zijn gecontroleerd door Accord of Alliance voordat de Supplier Self-Assessment wordt voltooid; de eerste stap van het nalevingsprogramma van de Fristads Kansas Group. Fristads Kansas is lid van Accord sinds 2015.

logo accord and alliance

FAIR WEAR FOUNDATION

The Fair Wear Foundation is een onafhankelijk initiatief zonder winstoogmerk van verschillende belanghebbenden dat goede werkomstandigheden bij het produceren van kleding ondersteunt en aanmoedigt. Samen zorgen we ervoor dat onze leveranciers geen gebruik maken van dwangarbeid of kinderarbeid en geen werknemers discrimineren. Alle werknemers hebben recht op eerlijke lonen en werktijden, een veilige werkomgeving en juridisch bindende werkomstandigheden. De resultaten van de audits van de Fair Wear Foundation worden ieder jaar op hun website gepubliceerd.

logo fair wear foundation

DE VOLGENDE STAP NAAR VOLLEDIGE CHEMISCHE VERANTWOORDING

Als onderdeel van ons sociale en milieunalevingsprogramma moeten al onze leveranciers en elke fabriek die onze producten maakt onze Substance List (RSL) ondertekenen.

We werken onze RSL twee maal per jaar bij gebaseerd op de chemische hand-leiding van onze leveranciers en fabrieken. Onze RSL weerspiegelt de laatste binnen de EU geharmoniseerde wetgeving die REACH, de POP-verordening, biocideregelgeving en de productveiligheidsregelgeving omvat, en garandeert naleving van de ZZS (risico’s van zeer zorgwekkende stoffen) lijst. Bovendien zijn de meeste van de merkproducten van de groep Oekotex-gecertificeerd.

Als marktleider kunnen we geen genoegen nemen met alleen het verzamelen van getekende nalevingscertificaten door onze leveranciers en Oeko-Tex-certificaat. Hoewel een Oeko-Tex-certificaat heel positief is, is het nog lang geen garantie dat alle stoffen uit het assortiment van een leverancier en alle chemicaliën zijn getest, en gebaseerd op monsters en niet systematisch, zoals in ons chemische nalevingsprogramma.

Binnen onze industrie worden verf- en finishingprocessen beschouwd als afval- en chemicaliënintensief en er bestaan zorgen over of het gebruik van chemicaliën en de behandeling van resulterend afval een schadelijk effect heeft op het milieu en de volksgezondheid. We moeten transparantie creëren en doen er alles aan om alles te weten te komen over de soort en de niveaus aan chemicaliën die onze eindproducten bevatten. Deze niveaus moeten worden vergeleken met de EU-regelgeving en de niveaus die door de markt worden verwacht.

Daarom hebben we op 1 januari 2016 een CHEMISCH NALEVINGSPROGRAMMA gelanceerd met onze partner SGS om ons te helpen aangepaste testpakketten te bouwen die passen bij onze industrie en producten.

Grondstoffen en eindproducten van ons kernassortiment worden vier keer per jaar getest en de testresultaten worden gecontroleerd, genoteerd en op verzoek ter beschikking gesteld aan onze klanten.

logos
logo oeko-tex certificate