ONZE EMISSIES INZIEN

BIJHOUDEN EN VERMINDEREN VAN ONZE CO2-VOETAFDRUK

Sinds 2018 brengt Fristads zijn uitstoot van broeikasgassen in kaart als lid van het Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA. Ons doel is om onze totale CO2-voetafdruk tegen 2030 met 50% te verminderen.

Scope 1
Heeft betrekking op emissies van bronnen in eigendom of onder beheer, zoals voertuigen en installaties.

Scope 2
Betreft emissies van gekochte en gebruikte elektriciteit, stadsverwarming en -koeling.

Scope 3
Heeft betrekking op emissies van externe activa, zoals aangekochte goederen en diensten.

TOELICHTING OP HET RESULTAAT


​​​​​​​Scope 1 & 2
In 2022 bedroeg de uitstoot van CO²e door Fristads in Scope 1 en 2 2.054 ton, een daling van 59% ten opzichte van het referentiejaar 2018. De vermindering kan worden toegeschreven aan een aantal acties, waarvan de grootste impact in 2022 klimaatcompensatie via Hultafors Group is. Ook al hebben we onze doelstelling van 50% reductie in 2030 reeds behaald, zullen we ons blijven inzetten om de klimaatimpact van onze eigen activiteiten nog verder te verminderen, voornamelijk door een voortdurende vermindering van het brandstof- en elektriciteitsverbruik van onze eigen faciliteiten.​​​​​​​
​​​​​​​

Scope 3
In 2022 bedroeg de CO²e-uitstoot van Fristads in Scope 3 77.849 ton,wat neerkomt op een stijging van 24% ten opzichte van het referentiejaar 2019.Deze stijging kan grotendeels worden toegeschreven aan de opbouw van onze buffervoorraad als reactie op de onrust in de wereldwijde toeleveringsketens die volgde op de Covid-19 pandemie. De toename van de voorraad producten veroorzaakte een tijdelijke stijging van de emissies, maar is nu opgelost. Positief is dat wij het aandeel van producten met een milieuproductverklaring en producten van duurzamere materialen hebben verhoogd. Dankzij meer stabiliteit in onze toeleveringsketens konden we ook het aandeel van luchttransporten terugbrengen van 13% in 2021 tot 5,9% in 2022. Verreweg de grootste vermindering vond plaats in het derde en vierde kwartaal, toen de luchttransporten onder onze strategische doelstelling van <2% van het totale luchttransport lagen.

Volgende stappen om onze emissies te beperken

Aangezien 99% van onze emissies verband houden met aangekochte goederen en diensten, zal het grootste deel van ons toekomstige duurzaamheidswerk gericht zijn op het verbeteren van onze cijfers in Scope 3. Dit zijn enkele van de stappen waarmee we in 2022 zijn begonnen en waaraan we in 2023 blijven werken om ervoor te zorgen dat we op koers blijven om ons doel te bereiken:
​​​​​​​

  • Optimalisering van ons assortiment om het aandeel van producten die langzaam worden verkocht of in kleine hoeveelheden, te verminderen.
  • Voortdurend conventionele materialen in onze producten vervangen door meer duurzame alternatieven, bijvoorbeeld gerecycled polyester en Lyocell.
  • Vermindering van het aantal materialen en variaties van fournituren die wij produceren en in voorraad houden.
  • Ontwikkeling van onze digitale systemen om beter te kunnen inspelen op veranderende aankooppatronen.
  • Het aantal leveranciers verminderen om de milieu-inspanningen in onze productie te vereenvoudigen en de leveringen te optimaliseren.

Vooruitgang bijhouden met Worldfavor

Sinds Fristads, Kansas en Leijona in 2020 onderdeel werden van de Hultafors Group, gebruiken we het Worldfavor-platform voor het beheer van duurzaamheid. Met deze online tool kunnen we sociale en ecologische duurzaamheidsgegevens verzamelen van onze eigen activiteiten en van onze leveranciers. De gegevens helpen ons bij het volgen en analyseren van onze vooruitgang terwijl we verder werken aan het verminderen van onze CO2-voetafdruk met 50% tegen 2030.

Hier vindt u meer informatie:

DUURZAAMHEIDSRAPPORT

Bij Fristads hebben we passie voor duurzaamheid en het is de leidraad voor alles wat we doen. Lees meer over onze acties en projecten in 2022 en ontvang de laatste cijfers.
​​​​​​​

Lees meer >

Milieuproductverklaring

De EPD is een tool die klanten, inkopers en verantwoordelijken voor overheidsopdrachten helpt om een goed onderbouwde beslissing te nemen.

Lees meer >  

Duurzame producten

Concurreren op kwaliteit in plaats van op prijs is voor Fristads vanaf de start een belangrijk principe geweest. Voor ons is het maken van hoge kwaliteit kleding de kern van duurzaamheid.

Lees meer >