Governance

Duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen

De directie van Fristads is verantwoordelijk voor het vaststellen van de algemene duurzaamheidsstrategie, acties en KPI's, en ervoor te zorgen dat deze bekend zijn bij elke afdeling en bij alle werknemers van het bedrijf, inclusief parttimers en consultants. De managementgroep van Fristads volgt de duurzaamheidsdoelen op en informeert de vice-president van de PPE-divisie van de Hultafors Group, waartoe Fristads behoort, over belangrijke duurzaamheidskwesties. De vice-president van PPE rapporteert op zijn beurt aan het managementteam van Hultafors Group.

Belangrijkste richtlijnen

Alle acties zijn gebaseerd op een reeks beleidslijnen en codes die uniek zijn voor onze activiteiten. Deze regels structureren en reguleren al onze activiteiten en zorgen ervoor dat wij op verantwoorde wijze handelen.

Voor werknemers
Certificaten

Sinds de eeuwwisseling is Fristads gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 14001. Dit vereist dat we systematisch werken aan verbeteringen van onze processen en producten om de klanttevredenheid te vergroten en tegelijkertijd onze impact op het milieu te minimaliseren.

Wij certificeren onze producten ook via OEKO-TEX®.

Lees meer over en/of download onze productcertificaten hier.


Onze samenwerkingen

Sinds 2018 heeft Fristads zijn broeikasgasuitstoot in kaart gebracht als lid van het Swedish Textile Initiative for Climate Action. STICA is een gezamenlijk klimaatinitiatief voor Zweedse textielbedrijven dat zich richt op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in lijn met het 1,5° C-pad, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst van Parijs. Het doel van Fristads is om de uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2018 voor Scope 1 en 2 en 2019 voor Scope 3.

Fristads neemt deel aan het UN Global Compact, dat bedrijven ondersteunt om verantwoord zaken te doen door hun strategieën en activiteiten af te stemmen op de Tien Principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie en om strategische acties te ondernemen om bredere maatschappelijke doelen te bevorderen, zoals de Sustainable Development Goals van de VN, met de nadruk op samenwerking en innovatie.

In samenwerking met RISE heeft Fristads een milieustandaard ontwikkeld om de totale milieu-impact van een kledingstuk gedurende zijn levenscyclus te berekenen, wat resulteert in een Environmental Product Declaration (EPD) voor kleding. Fristads neemt ook deel aan het door RISE geïnitieerde programma POPFREE Industry.

Fristads heeft het nieuwe International Accord on Health and Safety in the Garment and Textile Industry ondertekend en zet zich daarmee sinds 2018 in voor het Bangladesh Accord. Met deze overeenkomst verbindt Fristads zich aan het gezondheids- en veiligheidswerk dat al in Bangladesh wordt gedaan en aan de uitbreiding van landspecifieke gezondheids- en veiligheidsprogramma's op basis van de principes van de Accord-overeenkomsten van 2013 en 2018.

Fristads is lid van amfori, een organisatie die de Business Social Compliance Initiative (BSCI) aanbiedt en bedrijven een standaard levert om de sociale en milieuomstandigheden in hun toeleveringsketens te beoordelen en te verbeteren. amfori BSCI implementeert de belangrijkste internationale arbeidsnormen die de rechten van werknemers beschermen, met als doel om ethische arbeidsomstandigheden voor alle werknemers te garanderen.

Fristads zet zich in om de wereldwijde katoenteelt te verbeteren met Better Cotton, een organisatie die een holistische benadering van katoenteelt promoot en boeren over de hele wereld helpt katoen te produceren die beter is voor henzelf, hun gemeenschap en het milieu. Better Cotton wordt ingekocht via een chain of custody-model dat massagewicht wordt genoemd. Dit betekent dat Better Cotton niet fysiek traceerbaar is naar eindproducten, maar dat de boeren profiteren van de vraag naar Better Cotton in dezelfde volumes als die wij inkopen. Bij Fristads streven we ernaar om in 2025 minstens 50% van al onze katoen als Better Cotton in te kopen.

Fristads is lid van B.A.U.M. e.v., een netwerk dat zich inzet voor de bevordering van duurzame bedrijfspraktijken en een drijvende kracht is voor duurzame ontwikkeling in Europa.

Fristads maakt deel uit van het initiatief van de milieuorganisatie ChemSec, de PFAS-beweging, die tot doel heeft voorlichting te geven over de schadelijke effecten van per- en polyfluoralkyl-stoffen en deze geleidelijk uit de productie te nemen. Via de PFAS-beweging van ChemSec zetten bedrijven zich in om gevaarlijke fluoriden uit de productieketen te weren en een verbod op deze schadelijke chemicaliën te steunen.

Samen met onze partner SGS voeren we een Chemical Compliance-programma uit dat onze leveranciers informeert over chemische managementpraktijken. Via het programma voeren we ook jaarlijks steekproeven uit in onze partnerfabrieken om te garanderen dat er geen schadelijke chemicaliën in onze producten zitten.

Hier vindt u meer informatie:

Duurzame producten

Concurreren op kwaliteit in plaats van op prijs is voor Fristads vanaf het begin een belangrijk principe geweest. Voor ons is het maken van hoge kwaliteit kleding de kern van duurzaamheid.


Lees meer >

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ledereen heeft recht op goede arbeidsomstandigheden. We willen graag dat ons bedrijf altijd een positieve sociale impact heeft op iedereen die betrokken is bij onze activiteiten.

Lees meer >

VN-doelstellingen

Onze duurzaamheidsstrategie wil de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ondersteunen met doelen die aansluiten bij een opwarming van slechts 1,5°C volgens het Klimaatakkoord van Parijs.


Lees meer >