Uw privacy is belangrijk voor ons. Op deze pagina vindt u informatie over waar en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij deze bewaren wanneer u bij ons bent. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.  


WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

Fristads maakt deel uit van de Fristads Kansas Group. Fristads AB is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u verstrekt door middel van aankopen en ander contact met ons en is verantwoordelijk voor de verwerking daarvan in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Fristads AB
org. nr 556023–8486
Box 1102
501 11 Borås
Zweden


WAAR ZIJN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPGESLAGEN?

We streven ernaar om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en al onze eigen IT-systemen te verwerken, maar deze kunnen ook worden overgedragen en verwerkt in een land buiten de EER (zogenaamd "derde land"). Een dergelijke overdracht wordt alleen gedaan naar ontvangende landen met een passend beschermingsniveau en in overeenstemming met de huidige wetgeving. Als de overdracht wordt gedaan naar een partner voor een dienst in de Verenigde Staten, is dit alleen van toepassing op bedrijven die vallen onder het zogenaamde "Privacy Shield", een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens tussen de EU en de VS.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW INFORMATIE?

Uw informatie wordt voornamelijk door Fristads gebruikt om onze verplichtingen jegens u na te komen en om uw ervaring met ons te verbeteren. Ze kunnen ook worden onderverdeeld in de Fristads Kansas Group (zie https://www.fristads.com/en-us/om-oss/en-del-of-fristads-kansas-group waarvoor bedrijven deel uitmaken van de groep). Om ons in staat te stellen de volgende diensten aan te bieden en onze verplichtingen jegens u als klant na te komen, delen wij uw persoonsgegevens met bedrijven en persoonlijke gegevensassistenten voor ons. Dit wordt alleen gedaan voor de doeleinden waarvoor we de informatie hebben verzameld en alleen voor bedrijven die voldoende garanties kunnen bieden met betrekking tot beveiliging en privacy van persoonsgegevens. We bieden informatie en inhoud aan leveranciers en serviceproviders die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld door technische infrastructuurdiensten aan te bieden (zoals e-commerceplatform, IT-systemen, CRM en marketingsystemen), te analyseren hoe onze producten worden gebruikt, producten te leveren en te distribueren die u heeft gekocht, betalingen aanbieden of enquêtes houden. We zullen uw informatie nooit aan derden verkopen. Als Fristads van eigenaar wisselt, kunnen we de informatie over u overdragen aan de nieuwe eigenaar.

HOELANG BEWAREN WE GEGEVENS?  

We slaan informatie op totdat het niet langer nodig is om u een goede klantervaring te bieden of om onze afspraken na te komen. Informatie die we over u ontvangen (inclusief gegevens over financiële transacties in verband met aankopen) wordt opgeslagen voor de periode die vereist is door de toepasselijke wetgeving.  

WELKE RECHTEN HEB JE?  

Recht op informatie - U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over welke persoonsgegevens wij over u bewaren. U neemt contact op met Fristads, die vervolgens uw vragen beantwoord met de informatie die we over u hebben. Recht op correctie – U heeft het recht om correctie van eventuele onjuiste persoonsgegevens te vragen en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. Recht om te wissen/"Recht om te worden vergeten" – U heeft het recht om Fristads te verzoeken de persoonlijke gegevens die we over u verwerken te verwijderen. In de volgende situaties kan dit relevant worden:
 • Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
 • Als de behandeling is gebaseerd op uw toestemming en u trekt die toestemming in
 • Als de behandeling voor direct marketing is en u wilt geen marketing meer van ons
 • Als er na een belangenafweging geen gerechtvaardigde redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen
 • Als verwijdering vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Recht om nee te zeggen tegen direct marketing - U heeft het recht om direct marketing te weigeren, inclusief profileringanalyses voor direct marketingdoeleinden. U kunt zich als volgt afmelden voor direct marketing: door de instructies in alle marketingberichten te volgen of door de klantenservice van Fristads te laten weten dat u geen direct marketing meer wilt. Recht op beperkte behandeling – U heeft het recht om Fristads te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties: In sommige gevallen heeft u mogelijk het recht om te eisen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt. Met beperking wordt bedoeld dat de informatie is gemarkeerd, zodat deze in de toekomst alleen mag worden verwerkt voor bepaalde gedefinieerde doeleinden. Het recht op beperking is onder meer van toepassing wanneer de betrokkene van mening is dat de informatie onjuist is en om correctie heeft verzocht. Als u aangeeft dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, zal Fristads AB ("Fristads") dergelijke informatie niet verwerken gedurende de periode dat de juistheid van de persoonlijke gegevens wordt onderzocht.

CONTACT - MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN VOOR VRAGEN?

Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, register-uittreksels wilt verkrijgen, toestemming wilt intrekken, bezwaar wilt maken tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden enz. neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op de klantenservice van Fristads 076-5725625 customerservice.nl@fristads.com

BIJ AANKOOP

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We gebruiken de informatie die we over u hebben om onze producten en diensten te ontwikkelen en uw klantervaring te verbeteren. Om producten op maat te maken die uniek en relevant voor u zijn, gebruiken we de informatie, interesses en antwoorden op basis van de gegevens die we verzamelen en die u kiest om te verstrekken waar u bijvoorbeeld vragen beantwoordt in een formulier.

We verwerken gegevens bij de analyse van aankooppatronen waarbij we kijken naar hoe u met onze website omgaat, bijvoorbeeld in welke producten u geïnteresseerd bent enz. Het is een sleutel om de gebruikerservaring continu te ontwikkelen en uw bezoek aan de webshop en onze communicatie naar u zo goed en relevant mogelijk te maken. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aankopen en leveringen te beheren en af ​​te ronden, u verschillende betalingsoplossingen aan te bieden, leveringsmeldingen te verstrekken via sms, e-mail of post, eventuele retouren te beheren en uw gebruikers-account op onze webplatforms te beheren om u een persoonlijke ervaring te bieden.

We kunnen uw ervaring ook soepeler maken, bijvoorbeeld door automatisch uw registratiegegevens (bijvoorbeeld uw professionele gebied) in te vullen als u deze al in een andere context hebt ingevoerd en waar deze is opgeslagen in onze CRM-tool.

De informatie die wij over u hebben kunnen wij gebruiken om onze webshop te ontwikkelen, testen en verbeteren, onder meer door het uitvoeren van enquêtes en het verbeteren van de klantervaring en het testen van nieuwe features.

We gebruiken de informatie die we over u hebben om u marketingcommunicatie en aanbiedingen te sturen, winnaars van wedstrijden aan te kondigen, met u te communiceren over onze producten en nieuws en u te informeren over ons beleid en onze voorwaarden.

Wanneer u communiceert en wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken we de informatie die u heeft verstrekt ook om vragen over uw leveringen of bestellingen te beantwoorden.

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de bovenstaande doelen te bereiken of zolang als de wet ons daartoe verplicht. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

WELKE SOORT PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons toestuurt wanneer u aankopen doet bij Fristads, zowel via onze webshop als via andere kanalen, een formulier invult of deelneemt aan wedstrijden. Voorbeelden van informatie die is verzameld in verband met aankopen en/of interesse in een van de producten van Fristads, kunnen contactgegevens zijn zoals naam, klantnummer, adres, e-mailadres, burgerservicenummer, telefoonnummer, bestelinformatie, betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis, voltooide aankopen, aankoopgeschiedenis, gedrag. Op onze digitale platforms en reactie op marketingmailings.

We kunnen ook bepaalde persoonlijke informatie van externe partners verzamelen, zoals adresinformatie uit openbare registers en ratinginformatie van ratingbureaus, banken of kredietinformatiebureaus.

MARKETING

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden? We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u op maat gemaakte aanbiedingen te sturen van precies datgene waarin u geïnteresseerd bent, relevante marketing, belangrijke informatie, klantonderzoeken en uitnodigingen via e-mail, sms, telefoon en post.

Om uw ervaring te optimaliseren, geven we u relevante informatie, productaanbevelingen, herinneringen dat u producten in uw winkelwagen heeft. Al deze services zijn gebaseerd op uw eerdere aankopen, klikken en informatie die u ons verstrekt.

Wat voor soort persoonlijke gegevens verwerken we voor marketingdoeleinden? We behandelen informatie op deze manier contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, postcode en maten werkkleding de producten, advertenties en inhoud waarop u klikt uw aankoopgeschiedenis, gedragsinformatie, navigatie en klikken op de website en in andere digitale kanalen reactie op verzending van de markt.

WIE KAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN?

Informatie aan derden wordt alleen verstrekt voor het leveren van diensten met betrekking tot onze marketing en communicatie; dat wil zeggen zoals mediabureaus en technische leveranciers voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing.

We zullen uw informatie nooit verkopen of delen met derden voor marketingdoeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking.
We verzamelen, bewaren, gebruiken en delen gegevens die we hebben op de manieren die in dit beleid worden beschreven:
In overeenstemming met uw toestemming, die u kunt intrekken door contact op te nemen met de klantenservice van Fristads. Voor zover nodig om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Om de basisbelangen van u of anderen te beschermen.
Voor zover vereist om onze legitieme belangen te beschermen door een veilige, professionele, beveiligde en relevante service te bieden aan onze gebruikers en partners, tenzij dergelijke belangen in strijd zijn met uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Recht om nee te zeggen tegen directe marketing.
U heeft het recht om nee te zeggen tegen direct marketing en uw toestemming in te trekken. U kunt zich als volgt afmelden voor direct marketing; door de instructies in alle marketingberichten te volgen.
Door de klantenservice van Fristads op customerservice.nl@fristads.com te laten weten dat u geen direct marketing meer wilt.

HOELANG slaan wij UW INFORMATIE OP?

We bewaren uw gegevens in direct marketing totdat u ons laat weten dat u geen direct marketing van Fristads meer wilt. Bij e-mailmarketing beschouwen we u niet als een actieve klant, tenzij u het afgelopen jaar een e-mail heeft geopend en we regelmatig inactieve e-mailadressen uit ons register verwijderen.

Welke rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens? We verwerken uw persoonlijke gegevens om de legitieme belangen van Fristads te beschermen en om uw aankopen en leveringen te beheren en af ​​te ronden, leveringsnotificaties te verstrekken via sms, e-mail of post, alle retouren te beheren en uw gebruikersaccount op onze webplatforms te beheren om u een persoonlijke ervaring te geven.

Hoelang bewaren we uw gegevens? We bewaren uw informatie totdat deze niet langer wettelijk verplicht is of totdat u ons mogelijk vraagt ​​om uw gegevens te verwijderen en dit op zijn beurt met niets in strijd is.  

WEDSTRIJDEN

We zullen uw gegevens verwerken als u deelneemt aan onze wedstrijden. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om Fristads in staat te stellen contact op te nemen met deelnemers aan wedstrijden voor, tijdens en na het evenement, contact op te nemen met winnaars en prijzen toe te kennen.

Wat voor soort persoonlijke informatie behandelen we in verband met wedstrijden? Contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en maten en soms persoonlijke nummers

Informatie verstrekt in de wedstrijd
Wie kan uw persoonlijke informatie gebruiken bij wedstrijden? Informatie aan derden wordt alleen verstrekt voor het verlenen van de bovengenoemde diensten; bijvoorbeeld transportbedrijven om prijzen af ​​te leveren en potentiële partners in de competitie.

Welke rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met een wedstrijd?
Wanneer u deelneemt aan een door Fristads georganiseerde wedstrijd, is onze verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op uw toestemming in verband met uw deelname aan de wedstrijd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in verband met uw deelname aan een wedstrijd in te trekken.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens in het marketingregister totdat u uw toestemming intrekt.

ONTWIKKELING EN VERBETERING

We gebruiken gegevens om al onze diensten, producten en systemen aan onze klanten te evalueren, ontwikkelen en verbeteren. Hierdoor analyseren wij uw gegevens niet op persoonlijk niveau, maar vindt alle gegevensverwerking plaats met geanonimiseerde persoonsgegevens.

Dit omvat analyse waarmee we onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken. We kunnen bijvoorbeeld de gebruikersinterface aanpassen om de informatiestroom te vereenvoudigen. We kunnen ook de meest gebruikte digitale kanalen identificeren die onze klanten gebruiken en via het verbeteringssysteem.

De analyse wordt ook gebruikt om het volume van aankopen, voorraad te voorspellen en leveringen en capaciteit te plannen. Daarnaast gebruiken we informatie om ons assortiment continu te ontwikkelen en te verbeteren.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken we?
Als u ons de onderstaande informatie heeft gegeven, zullen wij dit behandelen:
 • Contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Klantnummer
 • Gedragsinformatie, b.v. klikken in de webshop
 • E-mail geschiedenis

Als u bij Fristads hebt gekocht, verwerken we de volgende informatie:
 • Ordergeschiedenis
 • Leveringsinformatie
 • Betaalgeschiedenis

We behandelen ook de volgende persoonlijke informatie met betrekking tot cookies
 • Website klikgeschiedenis
 • Navigatie- en browsegeschiedenis
 • Uw acties in het marketingmateriaal, zoals klikken, berichtopeningen

Wie gebruikt uw persoonlijke informatie voor ontwikkelingsdoeleinden?
We gebruiken website-analysebedrijven om het online gedrag van onze klanten op algemeen niveau te analyseren. Dergelijke diensten omvatten bijvoorbeeld Google Analytics, Google Tag Manager, Google Adwords, Hotjar, Facebook-trackingpixels. Door gebruik te maken van deze diensten kunnen we uw winkelervaring verbeteren en uw communicatie aanpassen.

Welke rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor ontwikkelingsdoeleinden?
Het beheren van uw persoonlijke informatie om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren, is gebaseerd op ons legitieme belang.

HOELANG KUNNEN WE UW INFORMATIE BEWAREN?

We bewaren uw gegevens totdat u ons vraagt ​​om uw gegevens te verwijderen.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en bij latere bezoeken wordt opgehaald. Door gebruik te maken van onze diensten accepteert u ook cookies.

Hoe gebruiken we cookies?
De webshop van Fristads gebruikt onder meer cookies om de inhoud van het winkelwagentje te verwerken. Als u cookies heeft geblokkeerd, kunt u niet in de webshop winkelen, aangezien hun winkelwagen de inhoud "vergeet" bij elke nieuwe pagina die wordt geladen. Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen en toch winkelen, kunt u dit doen door een zogenaamd incognitovenster in uw browser te openen en zo hun aankoop te doen. Hierdoor worden alle cookies automatisch gewist wanneer de browser wordt gesloten. We gebruiken cookies ook als statistische basis, bijvoorbeeld om te zien naar welke artikelen dezelfde bezoekers kijken om automatische productaanbevelingen te doen.

Naast cookies in het winkelwagentje worden sessiecookies ook gebruikt om uw login op mijn pagina's te onthouden en voor instellingen zoals taalkeuze, land en of de klant een zakelijke klant of een particuliere klant is. Op die manier hoeft u niet elke keer dezelfde keuze te maken wanneer u Fristads op internet bezoekt. Pop-ups op de site kunnen ook cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat u de pop-up maar één keer laat zien.  

We gebruiken Google Analytics, Google Tag Manager en Adwords die ook cookies plaatsen, het doel is om een ​​beeld te krijgen van hoe onze bezoekers de site gebruiken. Dit soort cookies bevat geen informatie die kan identificeren wie u bent.

Links naar sociale media zoals Facebook en LinkedIn zoals knoppen die worden gelezen als er cookies zijn geplaatst tijdens eerdere bezoeken aan deze pagina's. De analyseservice Hotjar plaatst cookies zodat we het gebruik van de website kunnen bestuderen om de klantervaring te optimaliseren en te verbeteren. De webshop heeft ook de chatfunctie Zendesk, die cookies opslaat om u een persoonlijke service te bieden en voor analysedoeleinden. Wanneer u een formulier of iets dergelijks invult op een van de websites van Fristads of op sociale media, wordt via onze marketingtool Apsis een cookie geplaatst om u een persoonlijke en persoonlijke ervaring en toekomstige communicatie te bieden. We gebruiken ook tracking cookies van derden om u op andere websites/kanalen relevante advertenties te laten zien over de producten van Fristads.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken we?
We combineren uw cookie-code met de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld alleen in gevallen waarin dergelijke informatie is verzameld in onze systemen Wie kan uw persoonlijke informatie gebruiken? Informatie aan derden wordt alleen verstrekt voor het verlenen van de bovengenoemde diensten. We gebruiken een analytische tool om statistieken te verzamelen om onze website te optimaliseren en u van het juiste marketingmateriaal te voorzien. Welke rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens? We combineren uw cookie alleen met uw persoonlijke informatie als u bent ingelogd op uw account, zich abonneert op nieuwsbrieven of als u gebaseerd bent op de wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens voor dit doel in ons legitieme belang. Hoelang bewaren we uw gegevens? Fristads slaat uw persoonlijke gegevens niet op in uw cookies. Met uw browser kunt u eenvoudig cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. U vindt instructies over het gebruik en het verwijderen van cookies uit uw browser onder "Help". U kunt cookies uitschakelen of ervoor kiezen om informatie te ontvangen telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt gestuurd. OPMERKING: als u cookies uitschakelt, kunt u niet van alle functies profiteren. Zo is het toevoegen van een product aan een winkelwagentje in een webshop technisch afhankelijk van de functionaliteit van cookies.

DIENSTEN OM GEGEVENS TE VERZAMELEN  

Welke services worden gebruikt om gegevens te verzamelen?
Fristads maakt gebruik van een verscheidenheid aan services voor gegevensverzameling door derden die bediening, communicatie en marketing mogelijk maken, zodat communicatie en inhoud op u kunnen worden afgestemd. Hieronder hebben we de diensten opgesomd die in gebruik zijn of verbonden zijn met Fristads.se en webshops. U kunt ook meer lezen over welke informatie de dienst verzamelt en opslaat. Google Adwords Adwords is de zoekmachine-marketingtool van Google die we gebruiken om onze webadvertenties te verbeteren. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar Fristads op de zoekservice van Google, ziet u onze advertentie die u naar de Fristads-webshop brengt wanneer u erop klikt. In dit voorbeeld installeert uw browser cookie-informatie die uw browser volgt totdat u de cookiegeschiedenis van uw browser wist. De informatie die deze cookie gebruikt, wordt ook gekoppeld aan de Google Analytics-service die we gebruiken om de resultaten van verschillende marketinginspanningen bij te houden. Als u ervoor kiest om een ​​product te kopen via dit type zoeken op trefwoord, laat het ook een stempel achter in Google Analytics.

Google Analytics
Google Analytics meet en analyseert activiteit op onze website en webshop fristads.com, zoals aankopen, bezochte pagina's en gedragsgeschiedenis. Google Analytics gebruikt een cookie om gebruikersactiviteit bij te houden. We gebruiken Google Analytics om de ervaringen van onze klanten te verbeteren en de resultaten van marketinginspanningen te meten. Deze omvatten campagnes voor zoekmarketing, e-mailcampagnes en campagnes die zijn gemaakt voor externe webservices, zoals Google Adwords.

Bezoekers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door naar de 'opt-out'-advertenties van Google te gaan via deze link: http://www.google.com/privacy/ads.

Facebook / Instagram / Twitter / Youtube / Linkedin
We gebruiken sociale media om relaties aan te gaan met bestaande klanten en potentiële nieuwe klanten. Dergelijke maatregelen kunnen campagnes zijn die gericht zijn op een specifieke doelgroep waarvan wij denken dat ze geïnteresseerd zullen zijn in het aanbod dat we hebben. Elke service gebruikt zijn eigen trackingpixel die is geïnstalleerd in de broncode van onze online winkel. De tracking pixel is te omschrijven als een klein programma dat de gebruiker volgt, bijvoorbeeld van Facebook via een bepaalde campagne naar de mensen die naar onze website komen. Dit type tracking helpt ons onze klanten beter te begrijpen en relevante inhoud in elk kanaal te bieden.

Een vergelijkbare trackingpixel wordt gebruikt om de financiële winstgevendheid voor deze marketingmaatregelen op deze sociale media te volgen. Met andere woorden, met dit type trackingpixel zien we hoeveel gewinkelde klanten etc. het resultaat zijn geworden van een huidige campagne.

Hotjar
Hotjar is een tool die we gebruiken om erachter te komen welke delen van onze sites interessant zijn voor de mensen die het bezoeken. Met Hotjar kunnen we warmtekaarten voor verschillende pagina's bekijken, wat een beeld geeft van welke sites op de pagina interessant zijn voor de gebruiker en niet. Daarnaast biedt Hotjar modelvideo's van gebruikersactiviteit van de pagina's die we willen volgen. Met deze informatie kunnen we betere webpagina's voor u als klant bouwen: dat wil zeggen dat u op de juiste plaats op de pagina ziet waar u in geïnteresseerd bent.

CRM
Dynamics 365 is het CRM-systeem waar we informatie over onze klanten opslaan - bestaande en nieuwe potentiële klanten, zoals bedrijfsnamen en contactgegevens, evenals aankoopinformatie. Deze informatie wordt gebruikt door onze verkooporganisatie.

Voor een verbeterde gebruikerservaring
We leren voortdurend meer over onze klanten door de hierboven genoemde analytische tools. Ons doel is altijd relevant te zijn en u daarom ook iets interessants voor u en uw bedrijf, uw beroep of uw gedrag te willen geven. Met deze informatie kunnen we uw online winkelbezoeken afstemmen op uw verwachte gebruikerservaring. Een eenvoudig voorbeeld is het gebruik van dergelijke informatie, die bijvoorbeeld de inhoud van de website kan aanpassen aan uw branche: als u in de bouwsector werkt, kunt u in de webshop kleding op maat zien in plaats van op zoek te gaan naar kleding voor meerdere segmenten.

Het verzamelen van gegevens is cruciaal voor ons bedrijf, maar u profiteert er ook van. Maar het belangrijkste voor ons is dat u erop kunt vertrouwen dat we uw persoonlijke informatie serieus behandelen en weten dat we om uw privacy en uw veiligheid geven.

Laatst geupdate op

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt: 22 mei 2018