Klimaatcompensatie

Toen we in 2020 onze Outdoor-collectie in Zweden lanceerden, wilden we dat die echt duurzaam zou zijn. We kozen niet alleen voor materialen met een mindere impact op het milieu, maar we beloofden ook de uitstoot van koolstofdioxide als gevolg van de productie van de kledingstukken te compenseren. Nu is de tijd gekomen om die belofte waar te maken.

Wereldwijd is de productie van kleding verantwoordelijk voor 10 procent van alle uitstoot van broeikasgassen. Wij moeten er zorg voor dragen om dat te verminderen. Ons doel is om de CO2-uitstoot van Fristads tegen 2030 met 50 procent te verminderen en als onderdeel daarvan gebruiken we een deel van de verkoop van onze Outdoor-collectie om de uitstoot te compenseren.

climate_compensation

Bijdrage tot de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Een deel van de opbrengst van de verkoop van de Outdoor-collectie in 2021 is gebruikt om een project in Zuid-India te steunen dat afval omzet in energie. In het gebied, waar veel kippen worden gehouden en eieren worden geproduceerd, veroorzaakt de traditionele open opslag van ontlasting van kippen aanzienlijke milieu- en sanitaire problemen, evenals de uitstoot van schadelijke methaangassen. Dankzij het project kan tot 120.000 ton biomassa-afval in plaats daarvan worden omgezet in hernieuwbare energie - elk jaar. Bovendien wordt elk jaar tot 10.000 ton organische meststof geproduceerd. Dit zal kleine lokale en regionale landbouwers helpen om duurzame landbouw toe te passen.

Lees meer over het Namakkal Waste to Energy Project hier.​​​​​​​

Bijdrage tot de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Een deel van de opbrengst van de verkoop van de Outdoor-collectie in 2021 is gebruikt om een project in Zuid-India te steunen dat afval omzet in energie. In het gebied, waar veel kippen worden gehouden en eieren worden geproduceerd, veroorzaakt de traditionele open opslag van ontlasting van kippen aanzienlijke milieu- en sanitaire problemen, evenals de uitstoot van schadelijke methaangassen. Dankzij het project kan tot 120.000 ton biomassa-afval in plaats daarvan worden omgezet in hernieuwbare energie - elk jaar. Bovendien wordt elk jaar tot 10.000 ton organische meststof geproduceerd. Dit zal kleine lokale en regionale landbouwers helpen om duurzame landbouw toe te passen.

Lees meer over het Namakkal Waste to Energy Project here.

Zonneboilers in india

In 2020 heeft Fristads voorkomen dat er 339 ton CO2 vrijkwam in de atmosfeer door 5.000 dollar bij te dragen aan een programma dat zonneboilers financiert voor Indiase gezinnen. India is een land dat sterk afhankelijk is van elektriciteit uit fossiele brandstoffen, ondanks dat het rijk is aan zonne-energie. Maar liefst 90 procent van de stadsbewoners in het westen van India gebruikt elektriciteit om water te verwarmen, wat niet alleen tot een grote uitstoot van kooldioxide leidt, maar ook bijdraagt tot frequente stroomuitval. India heeft ongeveer 300 zonnige dagen per jaar, maar de bekendheid van zonne-energie in het land is laag en veel mensen hebben geen vertrouwen in niet-elektrische oplossingen.

Zonneboilers in india

In 2020 heeft Fristads voorkomen dat er 339 ton CO2 vrijkwam in de atmosfeer door 5.000 dollar bij te dragen aan een programma dat zonneboilers financiert voor Indiase gezinnen. India is een land dat sterk afhankelijk is van elektriciteit uit fossiele brandstoffen, ondanks dat het rijk is aan zonne-energie. Maar liefst 90 procent van de stadsbewoners in het westen van India gebruikt elektriciteit om water te verwarmen, wat niet alleen tot een grote uitstoot van kooldioxide leidt, maar ook bijdraagt tot frequente stroomuitval. India heeft ongeveer 300 zonnige dagen per jaar, maar de bekendheid van zonne-energie in het land is laag en veel mensen hebben geen vertrouwen in niet-elektrische oplossingen.

Op deze manier berekenen we onze impact op het klimaat:​​​​​​​

Sinds 2018 berekenen we onze klimaatimpact in lijn met het Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 en 2. Scope 1 en 2 bevatten onder meer ons energieverbruik en de verwarming van onze kantoren en de uitstoot van auto's in eigendom van het bedrijf. Eind 2021 zullen we Scope 3 ook meenemen in onze rapportage. Scope 3 betreft emissies die buiten onze eigen organisatie wordt uitgestoten. De hele waardeketen valt onder de laatste noemer, van de materialen die we inkopen en het energieverbruik van onze leveranciers, tot het transport en het recyclen van onze kleding aan het einde van de levensduur. Om de cijfers zo betrouwbaar en accuraat mogelijk te krijgen, worden de klimaatberekeningen van Fristads altijd beoordeeld door een onafhankelijke deskundige derde partij. Je kunt meer lezen over onze inspanningen om onze invloed op het klimaat te verminderen in ons​​​​​​​ Sustainability Report.

Hier vindt u meer informatie:

Onze initiatieven

Om de milieu-impact in verband met onze werkzaamheden te verminderen, hebben we een aantal activiteiten geïnitieerd ter bevordering van duurzame ontwikkeling.

Lees meer >

Duurzame producten

Concurreren op kwaliteit in plaats van op prijs is voor Fristads vanaf het begin een belangrijk principe geweest. Voor ons is het maken van hoge kwaliteit kleding de kern van duurzaamheid.

Lees meer >

Outdoor

We hebben al onze kennis en ervaring met het ontwikkelen van werkkleding verwerkt in een nieuwe collectie die de grens tussen werk en vrije tijd doet vervagen - Fristads Outdoor.

Lees meer >