Chemikálie

Být odpovědný za chemikálie

V textilním průmyslu se chemikálie používají ke zpracování surovin a přidávají se do hotových výrobků, aby oděvům dodaly specifické funkční vlastnosti a dodaly vlastnosti pro určité certifikační požadavky. Máme rozsáhlé znalosti o chemikáliích a máme ambice snížit potenciálně škodlivé látky v našich oděvech. Úroveň chemikálií v našich oděvech přirozeně vždy odpovídá předpisům EU a naše normy jsou často přísnější, než je požadováno. Hladiny chemikálií v našich oděvech přirozeně vždy splňují předpisy EU a jsou často nižší, než je požadováno. Je to výsledek naší vlastní ambice snížit potenciálně škodlivé chemické látky v našich oděvech a také zvýšené poptávky trhu po chytrém řízení chemikálií. Aktivně řídíme používání chemikálií prostřednictvím našeho programu sociální a environmentální shody a také prostřednictvím specifického chemického programu shody, našeho seznamu zakázaných látek, RSL.

Fristads seznam zakázaných látek (rsl)

Všichni dodavatelé a továrny zapojené do výroby našich produktů musí podepsat náš seznam zakázaných látek, RSL. Naše RSL je aktualizováno dvakrát ročně na základě chemických pokynů našeho partnera RISE, švédského vládního výzkumného institutu. Naše RSL odráží nejnovější harmonizovanou legislativu EU, která zahrnuje REACH, nařízení POPs, nařízení o biocidech a nařízení o bezpečnosti výrobků. Zajišťujeme také shodu s kandidátským seznamem látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC).

CERTIFIKOVÁNO OEKO-TEX® 26 LET

S certifikací OEKO-TEX® pracujeme od roku 1997 a ke konci roku 2023 mělo 98 % našich katalogových produktů certifikaci OEKO-TEX® Standard 100. To znamená, že jsme brzy dosáhli našeho cíle mít 98 % certifikovaných produktů do roku 2025. V roce 2023 jsme obdrželi 26. obnovu certifikátu Ö 97-055 podle Standardu 100 od OEKO-TEX®, Příloha 4, Třída produktů II.

1. ledna 2024 OEKO-TEX® aktualizoval svůj klasifikační systém tak, aby odrážel zákaz záměrného používání PFAS ve výrobcích certifikovaných podle normy OEKO-TEX® Standard 100. Nová limitní hodnota pro celkový fluor je 100 mg/kg pro produkty s tímto certifikátem. Po této změně má Fristads tři různé typy certifikací OEKO-TEX®:

​​​​​​​

  • Ö 97-055 pro produkty, které splňují OEKO-TEX® Standard 100
  • SE 23-310 pro produkty, které splňují OEKO-TEX® Standard 100 a mají více než 20 % recyklovaného materiálu
  • SE 23-311 pro OOPP obsahující PFAS

Naše výrobky certifikujeme na úrovni oděvů. U oděvů s certifikáty Ö 97-055 a SE 23-310 to znamená, že každá součást výrobku, včetně každé nitě, knoflíku a dalšího příslušenství, byla testována na škodlivé látky a považována za nezávadnou pro lidské zdraví. Kromě toho je u produktů testovaných podle normy SE 23-310 zaručeno, že mají přesný podíl recyklovaného materiálu. Certifikát SE 23-311 se vztahuje pouze na výrobky OOPP, kde je vyžadováno PFAS pro zajištění bezpečnosti uživatele a není k dispozici žádný ekvivalentní materiál bez PFAS.

CERTIFIKOVÁNO OEKO-TEX® 26 LET

S certifikací OEKO-TEX® pracujeme od roku 1997 a ke konci roku 2023 mělo 98 % našich katalogových produktů certifikaci OEKO-TEX® Standard 100. To znamená, že jsme brzy dosáhli našeho cíle mít 98 % certifikovaných produktů do roku 2025. V roce 2023 jsme obdrželi 26. obnovu certifikátu Ö 97-055 podle Standardu 100 od OEKO-TEX®, Příloha 4, Třída produktů II.

1. ledna 2024 OEKO-TEX® aktualizoval svůj klasifikační systém tak, aby odrážel politiku nulové tolerance PFAS ve výrobcích certifikovaných podle OEKO-TEX® Standard 100. Po této změně má Fristads tři různé typy OEKO-TEX® certifikace:

​​​​​​​

  • Ö 97-055 pro produkty, které splňují OEKO-TEX® Standard 100
  • SE 23-310 pro produkty, které splňují OEKO-TEX® Standard 100 a mají více než 20 % recyklovaného materiálu
  • SE 23-311 pro OOPP obsahující PFAS

Naše výrobky certifikujeme na úrovni oděvů. U oděvů s certifikáty Ö 97-055 a SE 23-310 to znamená, že každá součást výrobku, včetně každé nitě, knoflíku a dalšího příslušenství, byla testována na škodlivé látky a považována za nezávadnou pro lidské zdraví. Kromě toho je u produktů testovaných podle normy SE 23-310 zaručeno, že mají přesný podíl recyklovaného materiálu. Certifikát SE 23-311 se vztahuje pouze na výrobky OOPP, kde je vyžadováno PFAS pro zajištění bezpečnosti uživatele a není k dispozici žádný ekvivalentní materiál bez PFAS.

CERTIFIKOVÁNO OEKO-TEX® 26 LET

S certifikací OEKO-TEX® pracujeme od roku 1997 a ke konci roku 2023 mělo 98 % našich katalogových produktů certifikaci OEKO-TEX® Standard 100. To znamená, že jsme brzy dosáhli našeho cíle mít 98 % certifikovaných produktů do roku 2025. V roce 2023 jsme obdrželi 26. obnovu certifikátu Ö 97-055 podle Standardu 100 od OEKO-TEX®, Příloha 4, Třída produktů II.

1. ledna 2024 OEKO-TEX® aktualizoval svůj klasifikační systém tak, aby odrážel politiku nulové tolerance PFAS ve výrobcích certifikovaných podle OEKO-TEX® Standard 100. Po této změně má Fristads tři různé typy OEKO-TEX® certifikace:

​​​​​​​

  • Ö 97-055 pro produkty, které splňují OEKO-TEX® Standard 100
  • SE 23-310 pro produkty, které splňují OEKO-TEX® Standard 100 a mají více než 20 % recyklovaného materiálu
  • SE 23-311 pro OOPP obsahující PFAS

Naše výrobky certifikujeme na úrovni oděvů. U oděvů s certifikáty Ö 97-055 a SE 23-310 to znamená, že každá součást výrobku, včetně každé nitě, knoflíku a dalšího příslušenství, byla testována na škodlivé látky a považována za nezávadnou pro lidské zdraví. Kromě toho je u produktů testovaných podle normy SE 23-310 zaručeno, že mají přesný podíl recyklovaného materiálu. Certifikát SE 23-311 se vztahuje pouze na výrobky OOPP, kde je vyžadováno PFAS pro zajištění bezpečnosti uživatele a není k dispozici žádný ekvivalentní materiál bez PFAS.

Snížení používání PFAS

Fristads aktivně pracuje na postupném vyřazování PFAS z výroby, nicméně PFAS se stále používá v několika produktech, kde je vyžadováno dosažení správné úrovně certifikace a ochrany pro koncové uživatele. Dosud jsme vyřadili PFAS ze všech našich látek s výjimkou určitých látek OOPP v kategoriích Flame/Flamestat. Aktivně pracujeme na plánu postupného vyřazení z OOPP a na vývoji multinormových OOPP oděvů bez PFAS. V roce 2023 jsme vyvinuli naše první OOPP bez PFAS s certifikací EN 13034. Abychom podpořili postupné vyřazování PFAS v našem průmyslu, jsme součástí iniciativy ekologické organizace ChemSec Ne PFAS, jejímž cílem je vyřadit tyto chemikálie z výroby.​​​​​​​

Snížení používání PFAS

Fristads aktivně pracuje na postupném vyřazování PFAS z výroby, nicméně PFAS se stále používá v několika produktech, kde je vyžadováno dosažení správné úrovně certifikace a ochrany pro koncové uživatele. Dosud jsme vyřadili PFAS ze všech našich látek s výjimkou určitých látek OOPP v kategoriích Flame/Flamestat. Aktivně pracujeme na plánu postupného vyřazení z OOPP a na vývoji multinormových OOPP oděvů bez PFAS. V roce 2023 jsme vyvinuli naše první OOPP bez PFAS s certifikací EN 13034. Abychom podpořili postupné vyřazování PFAS v našem průmyslu, jsme součástí iniciativy ekologické organizace ChemSec Ne PFAS, jejímž cílem je vyřadit tyto chemikálie z výroby.​​​​​​​

Program chemického souladu

Společně s naším partnerem SGS provozujeme program Chemical Compliance, který vzdělává naše dodavatele o postupech chemického managementu. Materiály a produkty také průběžně testujeme v našich partnerských továrnách.

​​​​​​​Program, který byl spuštěn v roce 2016, je naším způsobem, jak převzít odpovědnost za vytváření povědomí mezi našimi dodavateli a pomáhat jim vzdělávat je v oblasti postupů chemického managementu, abychom zvýšili transparentnost jejich vlastního dodavatelského řetězce. Testování základních surovin a hotových výrobků je prováděno průběžně a výsledky testů jsou revidovány.

další obsah pro vás:

Materiály

Materiály a tkaniny pro naše pracovní oděvy pečlivě vybíráme na základě výkonu, trvanlivosti a dopadu hotového oděvu na životní prostředí.


Přečtěte si více >

Certifikáty společností

Ve společnosti Fristads jsme hrdí na naše certifikáty a vyzýváme vás, abyste si prohlédli důkaz, že náš sortiment pracovních oděvů je certifikován jako bezpečný a splňuje přísné požadavky v oboru.

Přečtěte si více >

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástroj, který vede zákazníky, kupující a osoby odpovědné za zadávání veřejných zakázek k přijímání rozhodnutí jdoucích do hloubky.


Přečtěte si více >