Chemikálie

Zodpovědnost za chemické látky

V textilním průmyslu se chemikálie používají ke zpracování surovin a přidávají se do hotových výrobků, aby oděvy získaly specifické funkční vlastnosti a poskytly vlastnosti pro určité certifikační požadavky. Různými cestami se snažíme zajistit, abychom měli o chemických látkách potřebné poznatky.

Seznam společnosti Fristads zakázaných látek (RSL)

Potřebujeme mít rozsáhlé znalosti o různých druzích chemických látek, které naše hotové výrobky obsahují, a o jejich množství. Tato množství musí být samozřejmě v souladu s předpisy EU. Naše požadavky jsou však často přísnější než zákonné požadavky. Je to výsledek naší vlastní ambice omezovat potenciálně škodlivé chemické látky v našich oděvech, jakož i zvýšené poptávky trhu po chytrém nakládání s chemickými látkami. Aktivně řídíme používání chemických látek prostřednictvím našeho programu sociálního a environmentálního souladu, jakož i prostřednictvím specifického programu pro dodržování předpisů v oblasti chemických látek. V rámci programu musí všichni dodavatelé a továrny, které se podílejí na výrobě našich produktů, podepsat náš Seznam zakázaných látek, RSL.

Náš Seznam zakázaných látek je aktualizován dvakrát ročně na základě chemických pokynů našeho partnera RISE, švédského státního výzkumného ústavu. Náš RSL odráží nejnovější harmonizovanou legislativu EU, která zahrnuje nařízení REACH, nařízení POP, nařízení o biocidech a nařízení o bezpečnosti výrobků. Zajišťujeme také soulad se Seznamem látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).

95% našich oděvů je certifikováno podle ÖKO-TEX

Z našich katalogových produktů je 95% ÖKO-TEX® Standard 100 certifikovaných na úrovni oděvů. To znamená, že každá složka oděvu neobsahuje škodlivé chemikálie a je bezpečná pro použití člověkem v těsném kontaktu s pokožkou. Usilujeme o to, aby všechny naše výrobky byly certifikovány na úrovni oděvů a neustále pracujeme na dosažení tohoto cíle. ÖKO-TEX® standard 100 je přední světová etiketa pro textilní výrobky testované na škodlivé látky. S našimi produkty s certifikací ÖKO-TEX na úrovni oděvů to znamená, že každá součást oděvu, velká nebo malá, má záruku, že splňuje požadavky normy ÖKO-TEX® 100 Product Class II.

95% našich oděvů je certifikováno podle ÖKO-TEX

Z našich katalogových produktů je 95% ÖKO-TEX® Standard 100 certifikovaných na úrovni oděvů. To znamená, že každá složka oděvu neobsahuje škodlivé chemikálie a je bezpečná pro použití člověkem v těsném kontaktu s pokožkou. Usilujeme o to, aby všechny naše výrobky byly certifikovány na úrovni oděvů a neustále pracujeme na dosažení tohoto cíle. ÖKO-TEX® standard 100 je přední světová etiketa pro textilní výrobky testované na škodlivé látky. S našimi produkty s certifikací ÖKO-TEX na úrovni oděvů to znamená, že každá součást oděvu, velká nebo malá, má záruku, že splňuje požadavky normy ÖKO-TEX® 100 Product Class II.

95% našich oděvů je certifikováno podle ÖKO-TEX

Z našich katalogových produktů je 95% ÖKO-TEX® Standard 100 certifikovaných na úrovni oděvů. To znamená, že každá složka oděvu neobsahuje škodlivé chemikálie a je bezpečná pro použití člověkem v těsném kontaktu s pokožkou. Usilujeme o to, aby všechny naše výrobky byly certifikovány na úrovni oděvů a neustále pracujeme na dosažení tohoto cíle. ÖKO-TEX® standard 100 je přední světová etiketa pro textilní výrobky testované na škodlivé látky. S našimi produkty s certifikací ÖKO-TEX na úrovni oděvů to znamená, že každá součást oděvu, velká nebo malá, má záruku, že splňuje požadavky normy ÖKO-TEX® 100 Product Class II.

Omezení používání PFAS (perfluorované a polyfluorované látky)

Naším cílem je minimalizovat používání znečišťujících látek na bázi PFAS v našich oděvech. V roce 2021 jsme se přihlásili k iniciativě ekologické organizace ChemSec Hnutí PFAS. Cílem hnutí je zdůraznit a informovat o škodlivých účincích látek PFAS a bojovat za jejich vyřazení z výroby. ChemSec je mezinárodní nezisková organizace, která pracuje na postupném vyřazování škodlivých chemikálií ve prospěch bezpečných alternativ. Ve své práci chce ChemSec vytvořit silné spojení mezi výzkumnými pracovníky, osobami s rozhodovací pravomocí a společnostmi v boji proti škodlivým chemikáliím. Prostřednictvím hnutí PFAS organiazce ChemSec se společnosti zavazují pracovat na postupném vyřazení nebezpečných fluoridů z výrobního řetězce a podporovat to, aby bylo použití škodlivých chemikálií zakázáno

Omezení používání PFAS (perfluorované a polyfluorované látky)

Naším cílem je minimalizovat používání znečišťujících látek na bázi PFAS v našich oděvech. V roce 2021 jsme se přihlásili k iniciativě ekologické organizace ChemSec Hnutí PFAS. Cílem hnutí je zdůraznit a informovat o škodlivých účincích látek PFAS a bojovat za jejich vyřazení z výroby. ChemSec je mezinárodní nezisková organizace, která pracuje na postupném vyřazování škodlivých chemikálií ve prospěch bezpečných alternativ. Ve své práci chce ChemSec vytvořit silné spojení mezi výzkumnými pracovníky, osobami s rozhodovací pravomocí a společnostmi v boji proti škodlivým chemikáliím. Prostřednictvím hnutí PFAS organiazce ChemSec se společnosti zavazují pracovat na postupném vyřazení nebezpečných fluoridů z výrobního řetězce a podporovat to, aby bylo použití škodlivých chemikálií zakázáno

Program dodržování předpisů pro chemické látky

Společně s naším partnerem SGS vedeme program pro dodržování předpisů pro chemikálie zvaný Chemical Compliance, který vzdělává naše dodavatele o postupech nakládání s chemickými látkami. Materiály a výrobky také průběžně testujeme v našich partnerských továrnách.

Program, který byl zahájen v roce 2016, je naším způsobem, jak převzít odpovědnost za vytváření povědomí mezi našimi dodavateli a pomáhat jim vzdělávat se v oblasti postupů řízení nakládání s chemickými látkami, a to vše s cílem zvýšit transparentnost v jejich vlastním dodavatelském řetězci. Testování základních surovin a hotových výrobků je prováděno nepřetržitě a výsledky testů jsou přezkoumávány.

další obsah pro vás:

Materiály

Materiály a tkaniny pro naše pracovní oděvy pečlivě vybíráme na základě výkonu, trvanlivosti a dopadu hotového oděvu na životní prostředí.


Přečtěte si více >

Certifikáty společností

Ve společnosti Fristads jsme hrdí na naše certifikáty a vyzýváme vás, abyste si prohlédli důkaz, že náš sortiment pracovních oděvů je certifikován jako bezpečný a splňuje přísné požadavky v oboru.

Přečtěte si více >

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástroj, který vede zákazníky, kupující a osoby odpovědné za zadávání veřejných zakázek k přijímání rozhodnutí jdoucích do hloubky.


Přečtěte si více >