Řízení

Kodex chování pro dodavatele

Naše práce v oblasti udržitelnosti vychází z 10 zásad iniciativy OSN Global Compact, která tvoří základ našeho Kodexu chování. Všichni dodavatelé Fristads jsou povinni Kodex chování podepsat. Kodex chování je nástrojem, který zajišťuje, aby naši dodavatelé jednali zodpovědně, a uvádí minimální požadavky na dodavatele, pokud jde o lidská práva, pracovní práva, environmentální management a boj proti korupci.

Normy ISO pro kvalitu a životní prostředí

Společnost Fristads je certifikována podle norem ISO 9001 a ISO 14001, což vyžaduje, abychom systematicky pracovali na zlepšeních týkajících se našich produktů a výroby a minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí. Podle ISO 9001: 2015 je v centru pozornosti spokojenost zákazníků, což je v souladu s oblastmi zájmu společnosti Fristads. To znamená, že ve všem, co děláme, se snažíme vytvářet kvalitní a efektivní procesy pro vývoj a výrobu našich produktů, abychom byli schopni uspokojit naše zákazníky. Podle ISO 14001: 2015 je perspektiva životního cyklu důležitým aspektem. To je něco, co jsme začlenili jako přirozenou součást našeho podnikání. Znamená to, že norma stanovuje požadavky na to, jak systematicky pracovat na omezení dopadu našeho provozu na životní prostředí. Přečtěte si více nebo si stáhněte naše produktové certifikáty zde.

Etický kodex zaměstnanců

Etický kodex společnosti Fristads je hodnotové prohlášení, které nabízí zaměstnancům vedení v jejich každodenní práci a při rozhodování. Etický kodex Fristads platí všude, kde Fristads podniká a ovlivňuje každého, kdo pracuje pro značku. Etický kodex zahrnuje informace a pokyny týkající se základních hodnot společnosti Fristads, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podnikatelské etiky, jako je boj proti korupci.

Ekologická politika

Pracujeme na zajištění dlouhodobě udržitelné společnost, a to jak pro lidi, tak pro životní prostředí. Neustále hledáme alternativy, které snižují negativní dopad našeho podnikání, aniž bychom obětovali kvalitu nebo cenu. Naše práce v oblasti životního prostředí je založena na naší strategii udržitelnosti a neustálém školení zaměstnanců. Naše cíle v oblasti životního prostředí jsou přezkoumávány a revidovány s tím, jak se posouváme vpřed. Tento přístup je přirozenou součástí perspektivy životního cyklu a naší snahy stát se udržitelnějšími ve všem, co děláme; od návrhu výrobku, výroby materiálů a efektivity výroby až po rozhodování o dopravních prostředcích, vytápění našich prostor a náš závazek k sociálním otázkám.

Bezpečnostní politika

Rozvoj pracovního prostředí je nedílnou a přirozenou součástí společnosti a otázky týkající se pracovního prostředí jsou řešeny v souvislosti s každodenními činnostmi. Společnost Fristads se snaží pracovat preventivně a přímo s otázkami a problémy souvisejícími s fyzickou bezpečností, duševním zdravím a pracovním prostředím. Pro nás je důležité zajistit bezpečné a zdravé pracoviště pro všechny zaměstnance.

Politika jakosti

Ve společnosti Fristads je vždy kladen důraz na vysokou kvalitu, bezpečnost a udržitelnost. Máme ambiciózní cíle v oblasti kvality a vysoké požadavky na vnitřní kontroly a správu dokumentů a neustále pracujeme na dalším vzdělávání, stejně jako na nových nástrojích nebo vývoji těch stávajících. Snažíme se splnit očekávání našich zákazníků a uspokojit jejich potřeby pro hladký průběh jejich cesty zákazníka, od nákupu až po dodání.

DALŠÍ OBSAH PRO VÁS:

Udržitelné produkty

Od počátku je klíčovým principem společnosti Fristads konkurovat spíše v kvalitě než ceně. Výroba kvalitních oděvů je pro nás základem naší práce v oblasti udržitelnosti.
​​​​​​​

Přečtěte si více >

Společenská odpovědnost

Každý má právo na dobré pracovní podmínky. Usilujeme o to, aby naše podnikání mělo vždy pozitivní společenský dopad na všechny, kteří se podílejí na našem provozu.​​​​​​​
​​​​​​​

Přečtěte si více >

Cíle OSN

Cílem naší strategie udržitelnosti je podpořit cíle udržitelného rozvoje OSN stanovením cílů, které budou v souladu s úkolem Pařížské dohody udržet míru oteplování pod úrovní 1,5 °C.​​​​​​​

Přečtěte si více >