KRUHOVÝ CYKLUS VÝROBKU

Použití perspektivy životního cyklu

Ve společnosti Fristads používáme posuzování životního cyklu (LCA), které nám pomáhá určit oblasti, které lze z hlediska udržitelnosti zlepšit. Od okamžiku, kdy si představíme nový oděv, až do dne, kdy je vyřazen, zvažujeme dopad, který má na životní prostředí, a co můžeme udělat, abychom minimalizovali negativní účinky.

Uzavření smyčky

Společnost Fristads neustále pracuje na několika společných projektech, jejichž cílem je dát opotřebovaným pracovním oděvům nový účel a využít zdroje k jejich plnému potenciálu, a to buď prostřednictvím upcyklace nebo downcyklace.

Na několika trzích realizujeme iniciativy společně s vybranými zákazníky, přičemž Nizozemsko a Švédsko jsou v čele tohoto úsilí. Jsou to také dva trhy, kde vidíme největší zájem zákazníků a uživatelů.

Pokračujeme také v projektu sběru a downcyklace starých oděvů, které jsou neopravitelně opotřebované. V tomto případě jsou oděvy rozdrceny a přeměněny na polstrování pro interiéry automobilů. Ve Švédsku probíhají podobné iniciativy zaměřené na sběr použitých oděvů od vybraných zákazníků a jejich přeměnu na nové zboží.

Tyto projekty probíhají a cílem je zvýšit naše společné úsilí o opětovné použití a recyklaci oděvů ve spolupráci s našimi zákazníky.

Jak smyčku uzavřít

Existuje několik způsobů, jak uzavřít smyčku, například prostřednictvím upcyklace a downcyklace. Když něco upcyklujeme, dáváme tomu novou funkci, která zvyšuje jeho hodnotu, například použitím zbytků materiálu z výroby našich kolekcí Fristads Green k vytvoření nových produktů. Některé z našich produktů jsou také downcyklovány, což znamená, že staré oděvy jsou transformovány a znovu použity pro jiný účel.

Jak smyčku uzavřít

Existuje několik způsobů, jak uzavřít smyčku, například prostřednictvím upcyklace a downcyklace. Když něco upcyklujeme, dáváme tomu novou funkci, která zvyšuje jeho hodnotu, například použitím zbytků materiálu z výroby našich kolekcí Fristads Green k vytvoření nových produktů. Některé z našich produktů jsou také downcyklovány, což znamená, že staré oděvy jsou transformovány a znovu použity pro jiný účel.

Proč musíme smyčku uzavřít

1. Abychom omezili globální změnu klimatu
Celosvětově představuje výroba oděvů 4-8% všech emisí skleníkových plynů.1,2 Z toho 74% předchází prodeji oděvu – při výrobě surovin, barvení, šití a přepravě. Dopad ze strany spotřebitele činí 22% celkového dopadu na životní prostředí a většina z nich je způsobena cestami do a z obchodu.3

2. Abychom snížili množství odpadu
Evropané vyhodí 11 kg textilu na osobu ročně. Z darovaného oblečení je 87% spáleno nebo skončí na skládce. Na celosvětové úrovni se recykluje méně než 1% oděvů, částečně proto, že nedostatek technologií recyklaci složitých směsí vláken ztěžuje.4,5

3.  Abychom snížili spotřebu vody a znečištění
Odhaduje se, že textilní výroba způsobuje přibližně 20% celosvětového znečištění vody. Nejlepší způsob, jak snížit množství přírodních zdrojů potřebných pro výrobu oděvů, je vyrábět méně oblečení a používat naše oblečení po delší dobu, než je vyhodíme.6

Dual Products Left Image
Dual Products Mobile Left Image
Dual Products Right Image
Dual Products Mobile Right Image

Certifikovaný proces recyklace

V roce 2022 získala společnost Fristads certifikaci systému QA-CER 2 pro proces recyklace vyvinutý v Beneluxu, čímž se společnost stala prvním výrobcem oděvů v regionu, který může zaručit sledovatelnost recyklovaných surovin v uzavřeném cyklu. Tento proces byl vyvinut společně se zákazníkem společnosti Fristads PostNL prostřednictvím pilotního projektu „Closing the loop“. Integrita a řízení kvality procesu recyklace je certifikováno belgickou asociací kvality (BQA), nezávislou a akreditovanou organizací. Certifikace třetí strany od BQA zajišťuje, že vysoké požadavky Fristads na kvalitu nejsou ohroženy používáním recyklovaného obsahu.

Případ: Uzavření smyčky v oděvní výrobě

Společnost Fristads již léta dodává holandské poštovní a logistické společnosti PostNL své polokošile. Díky novému pilotnímu programu budou tyto košile nyní sbírány a recyklovány na nové oděvy, což nás v podstatě přiblíží o krok blíže k našemu cíli uzavřít smyčku naší oděvní výroby.

Přibližně 15 procent materiálu v nové kolekci tvoří staré košile PostNL, které byly rozdrceny a recyklovány do nové látky. Tato tkanina s uzavřenou smyčkou snižuje celkový dopad oděvu na životní prostředí, a to jak eliminací odpadu, tak snížením emisí a spotřeby vody. Nakonec bude použita ve všech oranžových a modrých košilích, které nosí 25 000 zaměstnanců PostNL.

Polokošile s uzavřenou smyčkou jsou součástí kompletní kolekce pracovních oděvů vyvinutých společností Fristads pro PostNL, přičemž další oděvy s udržitelnými materiály jsou průběžně uváděny na trh. Dále budou nové materiály v pláštěnkách a bundách PostNL vyměněny za udržitelnější alternativy. Cílem je nahradit materiály v celé kolekci PostNL během tří až pěti let.
​​​​​​​

Fakta: O spolupráci s PostNL
​​​​​​​PostNL je největší nizozemská poštovní a logistická společnost s 25 000 zaměstnanci a je zákazníkem Fristads Solutions již více než 20 let. Stejně jako Fristads má i PostNL vysoké ambice vést odvětví v oblasti udržitelnosti a v roce 2020 jsme spojili své síly, abychom nahradili stávající materiál v polokošilích PostNL organickou bavlnou a polyesterem vyrobeným z recyklovaných PET lahví.

Další obsah pro vás:

Naše iniciativy

Abychom snížili dopad na životní prostředí spojený s naším provozem, zahájili jsme řadu aktivit na podporu udržitelného rozvoje.

Přečtěte si více >

Materiály

Materiály a tkaniny pro naše pracovní oděvy pečlivě vybíráme na základě výkonu, trvanlivosti a dopadu hotového oděvu na životní prostředí.

​​​​​​​
Přečtěte si více >

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástroj, který vede zákazníky, kupující a osoby odpovědné za zadávání veřejných zakázek k přijímání rozhodnutí jdoucích do hloubky.

​​​​​​​
Přečtěte si více >