Dodržování předpisů
​​​​​​​v sociální oblasti

Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

Uvědomujeme si, že naše podnikání má dopad na environmentální a sociální aspekty nad rámec našich vlastních bezprostředních operací a spolupracujeme s dodavateli, kteří sdílejí naše hodnoty.

Základem naší práce v oblasti sociální a environmentální udržitelnosti je Kodex chování společnosti Fristads, který vychází z Kodexu chování skupiny Hultafors. Je to nesmlouvavý požadavek, který se vztahuje na celý hodnotový řetězec produktů Fristads, včetně našich vlastních zařízení, dodavatelů a subdodavatelů. Účelem Etického kodexu je poskytovat spravedlivé, bezpečné a zdravé pracovní podmínky v celém našem dodavatelském řetězci a zajistit, že se nepodílíme na žádném porušování lidských práv nebo ekologických předpisů. Náš kodex chování je založen na mnoha mezinárodních standardech a referenčních dokumentech týkajících se pracovních podmínek a lidských práv, včetně:
​​​​​​​

10 hlavních zásad Globálního paktu OSN
Deklarace Mezinárodní organizace práce (ILO) o základních principech a právech na práci
Úmluva OSN o právech dítěte
amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Máme nulovou toleranci vůči dětské práci, nucené práci a nedostatkům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náš etický kodex zakazuje diskriminaci všech tříd chráněných zákonem a vyzývá zaměstnavatele, aby mzdy neklesly pod životní minimum. Stanoví také požadavky na nakládání s emisemi, chemikáliemi a odpady.

Základem naší práce v oblasti sociální a environmentální udržitelnosti je Kodex chování společnosti Fristads, který vychází z Kodexu chování skupiny Hultafors. Je to nesmlouvavý požadavek, který se vztahuje na celý hodnotový řetězec produktů Fristads, včetně našich vlastních zařízení, dodavatelů a subdodavatelů. Účelem Etického kodexu je poskytovat spravedlivé, bezpečné a zdravé pracovní podmínky v celém našem dodavatelském řetězci a zajistit, že se nepodílíme na žádném porušování lidských práv nebo ekologických předpisů. Náš kodex chování je založen na mnoha mezinárodních standardech a referenčních dokumentech týkajících se pracovních podmínek a lidských práv, včetně:
​​​​​​​

10 hlavních zásad Globálního paktu OSN
Deklarace Mezinárodní organizace práce (ILO) o základních principech a právech na práci
Úmluva OSN o právech dítěte
amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Máme nulovou toleranci vůči dětské práci, nucené práci a nedostatkům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náš etický kodex zakazuje diskriminaci všech tříd chráněných zákonem a vyzývá zaměstnavatele, aby mzdy neklesly pod životní minimum. Stanoví také požadavky na nakládání s emisemi, chemikáliemi a odpady.

Součást amfori BSCI

Od roku 2016 jsme součástí amfori BSCI, předního systému řízení dodavatelského řetězce, který pomáhá společnostem pracovat s hodnocením a zlepšováním sociálních a environmentálních standardů v jejich dodavatelském řetězci. Spojením sil s amfori BSCI se snažíme zaručit etické pracovní podmínky pro všechny pracovníky v našem dodavatelském řetězci. Organizace amfori BSCI se řídí základními úmluvami MOP a iniciativou OSN Global Compact.

Jak zajišťujeme shodu v našem dodavatelském řetězci.

1. Hodnocení rizik
Všichni potenciální dodavatelé Fristads procházejí před přijetím posouzením rizik. Riziko související se správou věcí veřejných v zemích původu vychází z ukazatelů Worldwide Governance Indicators od Světové banky. Úroveň rizika zemí se posuzuje v šesti oblastech a podle toho, jaké dosáhnou skóre, jsou země klasifikovány buď jako „nízké riziko“ nebo „vysoké riziko“.

2. Přijetí
Noví dodavatelé musí vyplnit sebehodnotící formulář, vyplnit dotazník na platformě Worldfavor a podepsat Fristads’ Code of Conduct and Restricted Substances List (RSL). Kromě toho musí noví dodavatelé prokázat, že splňují požadavky Kodexu chování společnosti Fristads provedením auditu třetí strany. Závazek ke Kodexu chování a RSL musí být každoročně obnovován.

3. Průběžná podpora a školení
CSR tým Fristads úzce spolupracuje s naším týmem kontroly kvality, aby sledoval, jak je dodavatelé dodržují při výrobě objednávek Fristads. Vyvinuli jsme také nový školicí program pro naše spolupracovníky a schválené dodavatele, abychom zajistili, že budou mít aktuální informace o připravovaných nařízeních EU o náležité péči.

4. Audity továren třetích stran
Abychom zajistili, že naši dodavatelé splní naše požadavky, provádíme audit továren podle standardů amfori BSCI a dalších zavedených standardů prostřednictvím povinných auditů třetích stran. Dodavatelé Fristads mohou být auditováni kdykoli, ale obvykle každý nebo každý druhý rok. Příležitostně posíláme auditora ke schváleným dodavatelům, aby provedl zvýšenou hloubkovou kontrolu, abychom zajistili, že je dodavatelé dodržují v případě jakýchkoli nahlášených problémů s nesouladem.
​​​​​​​
5. Sanační plány a následná opatření
Odchylky, které se vyskytnou během inspekce ve výrobním závodě, musí být opraveny prostřednictvím plánu nápravy a následně potvrzeny novým auditem nebo kontrolou pracovní plochy. Účelem sanačních plánů je neustále zlepšovat pracovní podmínky a ekologické standardy v továrnách. Pokud nebudou neprodleně provedeny nápravné kroky, ukončíme náš obchodní vztah s dodavatelem.

Smlouva o mezinárodní dohodě

Fristads je signatářem Mezinárodní dohody o zdraví a bezpečnosti v oděvním a textilním průmyslu, čímž podporuje náš závazek k původní Bangladéšské dohodě z roku 2018. Prostřednictvím dohody se Fristads zavazuje k práci v oblasti zdraví a bezpečnosti, která již byla v Bangladéši provedena, a k rozšíření zásad do dalších zemí. Všichni naši dodavatelé musí projít sanací Accord.

Další obsah pro vás:

Vlastní výroba

Stritex, naše továrna se sídlem na Ukrajině, působí na trhu již 70 let. Od roku 2001 továrna vyrábí pro společnost Fristads vysoce kvalitní pracovní oděvy a výrobky s nehořlavou úpravou.
​​​​​​​​​​​​​​

Přečtěte si více >

Dlouhodobí dodavatelé

Vysoce kvalitní produkty a dlouhodobá partnerství jsou úzce propojeny. Naši dodavatelé jsou důkladně prověřováni, aby bylo zajištěno, že splňují naše požadavky.​​​​​​​
​​​​​​​

Přečtěte si více >

Kontrola kvality v Asii

V kanceláři Fristads v Hongkongu spolupracují odborníci z celého světa na zlepšení provozu a kvality výrobků a zajištění dobrého pracovního prostředí.
​​​​​​​

Přečtěte si více >