Dodržování předpisů
​​​​​​​v sociální oblasti

Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

Uvědomujeme si, že naše podnikání má dopad na environmentální a sociální aspekty nad rámec našich vlastních bezprostředních operací a spolupracujeme s dodavateli, kteří sdílejí naše hodnoty.

Naše práce v oblasti udržitelnosti je založena na iniciativě OSN Global Compact a řídí se jejími 10 principy korporátní odpovědnosti. Tyto zásady tvoří základ našeho Kodexu chování. Kodex chování je nástrojem, který zajišťuje, aby naši dodavatelé jednali odpovědně. Kodex uvádí minimální požadavky na dodavatele, pokud jde o lidská práva, pracovní práva, environmentální řízení a boj proti korupci. Všichni dodavatelé jsou povinni podepsat Kodex předtím, než se stanou dodavateli společnosti Fristads. Tímto se zavazují jednat v souladu s Kodexem chování.

Naše práce v oblasti udržitelnosti je založena na iniciativě OSN Global Compact a řídí se jejími 10 principy korporátní odpovědnosti. Tyto zásady tvoří základ našeho Kodexu chování. Kodex chování je nástrojem, který zajišťuje, aby naši dodavatelé jednali odpovědně. Kodex uvádí minimální požadavky na dodavatele, pokud jde o lidská práva, pracovní práva, environmentální řízení a boj proti korupci. Všichni dodavatelé jsou povinni podepsat Kodex předtím, než se stanou dodavateli společnosti Fristads. Tímto se zavazují jednat v souladu s Kodexem chování.

Součást amfori BSCI

Od roku 2016 jsme součástí amfori BSCI, předního systému řízení dodavatelského řetězce, který pomáhá společnostem pracovat s hodnocením a zlepšováním sociálních a environmentálních standardů v jejich dodavatelském řetězci. Spojením sil s amfori BSCI se snažíme zaručit etické pracovní podmínky pro všechny pracovníky v našem dodavatelském řetězci.

Organizace amfori BSCI se řídí základními úmluvami MOP a iniciativou OSN Global Compact. Kodex chování amfori BSCI musí být šířen na pracovišti, aby informoval pracovníky o jejich právech, a kromě Kodexu existují i pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Kodex navíc stanoví normu pro nulovou toleranci vůči dětské práci, úplatkářství, nucené práci a nedostatkům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vlastní Kodex chování společnosti Fristads se řídí Kodexem chování amfori BSCI.

Abychom zajistili, že tyto standardy splňujeme, jsou v továrnách pravidelně prováděny inspekce akreditovanými třetími stranami s vyškolenými auditory, kteří se dobře vyznají v Kodexu chování amfori BSCI. Podporujeme továrny před a po inspekcích, ale samotných inspekcí se neúčastníme. Odchylky, ke kterým dojde během inspekce továrny, musí být opraveny a následovány novou kontrolou.

Férová pracovní místa

Spravedlivé pracovní místo pro Fristads je definováno jako spravedlivé odměňování a pracovní prostředí, které je bezpečné, zdravé a bez diskriminace. Věříme, že spravedlivá pracovní místa pomáhají lidem cítit se v práci vnímáni, oceňováni a respektováni.

Smlouva o mezinárodní dohodě

Společnost Fristads podepsala novou Mezinárodní dohodu o zdraví a bezpečnosti v oděvním a textilním průmyslu. Prostřednictvím dohody odbory a společnosti spojují úsilí o zajištění bezpečného pracovního prostředí v oděvním průmyslu.

Další obsah pro vás:

Vlastní výroba

Stritex, naše továrna se sídlem na Ukrajině, působí na trhu již 70 let. Od roku 2001 továrna vyrábí pro společnost Fristads vysoce kvalitní pracovní oděvy a výrobky s nehořlavou úpravou.​​​​​​​

Přečtěte si více >

Dlouhodobí dodavatelé

Vysoce kvalitní produkty a dlouhodobá partnerství jsou úzce propojeny. Naši dodavatelé jsou důkladně prověřováni, aby bylo zajištěno, že splňují naše požadavky.​​​​​​​
​​​​​​​

Přečtěte si více >

Kontrola kvality v Asii

V kanceláři Fristads v Hongkongu spolupracují odborníci z celého světa na zlepšení provozu a kvality výrobků a zajištění dobrého pracovního prostředí.
​​​​​​​

Přečtěte si více >