Cíle OSN

Cíle OSN, kterými se řídíme

Dlouhodobé úsilí společnosti Fristads o udržitelnost je založeno na cílech udržitelného rozvoje OSN (SDG)* a 10 hlavních zásadách týkajících se lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci v Global Compact OSN. Naší ambicí je minimalizovat negativní dopady našeho podnikání na společnost a planetu a zároveň maximalizovat pozitivní dopady. Jsme přesvědčeni, že tento závazek přináší našim zákazníkům přidanou hodnotu,
zaměstnanci, obchodní partneři, zainteresované strany v celém našem dodavatelském řetězci a v neposlední řadě na planetě.

Odpovědná spotřeba a výrob

Spotřeba a výroba spolu úzce souvisí a obojí výrazně ovlivňuje životní prostředí. Pro nás je důležité přistupovat k zodpovědnější výrobě ze širokého spektra, počínaje rozhodnutími o vývoji produktu a designu oděvů. Neustále zvyšujeme počet ekologicky deklarovaných produktů v našem sortimentu a nahrazujeme materiály udržitelnějšími alternativami. Zároveň nikdy neděláme kompromisy v kvalitě. Naše produkty jsou vyráběny tak, aby vydržely, což znamená, že je třeba dlouhodobě vyrábět méně oděvů.

Odpovědná spotřeba a výrob

Spotřeba a výroba spolu úzce souvisí a obojí výrazně ovlivňuje životní prostředí. Pro nás je důležité přistupovat k zodpovědnější výrobě ze širokého spektra, počínaje rozhodnutími o vývoji produktu a designu oděvů. Neustále zvyšujeme počet ekologicky deklarovaných produktů v našem sortimentu a nahrazujeme materiály udržitelnějšími alternativami. Zároveň nikdy neděláme kompromisy v kvalitě. Naše produkty jsou vyráběny tak, aby vydržely, což znamená, že je třeba dlouhodobě vyrábět méně oděvů.

Klimatická akce

Považujeme za naši odpovědnost zajistit, že podnikneme kroky k minimalizaci našeho dopadu na klima, a zavázali jsme se snížit naše emise o 50 % do roku 2030. K dosažení tohoto cíle, jsme  stanovili jasné KPI pro každé oddělení ve Fristads, Kansasu a Leijoně a zapojili jsme do procesu naše zaměstnance. Neustálým hodnocením našich produktů, výroby, procesů a logistiky a neustálým hledáním alternativ s nejnižším dopadem na klima můžeme snížit emise a zajistit udržitelnější podnikání.

climate_compensation
climate_compensation

Klimatická akce

Považujeme za naši odpovědnost zajistit, že podnikneme kroky k minimalizaci našeho dopadu na klima, a zavázali jsme se snížit naše emise o 50 % do roku 2030. K dosažení tohoto cíle,
jsme  stanovili jasné KPI pro každé oddělení ve Fristads, Kansasu a Leijoně a zapojili jsme do procesu naše zaměstnance. Neustálým hodnocením našich produktů, výroby, procesů a logistiky a neustálým hledáním alternativ s nejnižším dopadem na klima můžeme snížit emise a zajistit udržitelnější podnikání.

Partnerství pro cíle

Věříme, že spojením našeho úsilí s ostatními můžeme udělat větší změnu a snažit se spolupracovat s partnery ve veřejném i soukromém sektoru. Účastníme se například společného výzkumného projektu zaměřeného na vývoj udržitelnějších procesů pro barvení textilu. Jsme také aktivními členy STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) a hnutí PFAS, jehož cílem je najít lepší alternativy k PFAS. V roce 2022 jsme se připojili k B.A.U.M. e.v., síť, která se zavázala prosazovat udržitelné obchodní praktiky v Evropě.

Partnerství pro cíle

Věříme, že spojením našeho úsilí s ostatními můžeme udělat větší změnu a snažit se spolupracovat s partnery ve veřejném i soukromém sektoru. Účastníme se například společného výzkumného projektu zaměřeného na vývoj udržitelnějších procesů pro barvení textilu. Jsme také aktivními členy STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) a hnutí PFAS, jehož cílem je najít lepší alternativy k PFAS. V roce 2022 jsme se připojili k B.A.U.M. e.v., síť, která se zavázala prosazovat udržitelné obchodní praktiky v Evropě.

DALŠÍ OBSAH PRO VÁS:

Udržitelné produkty

Od počátku je klíčovým principem společnosti Fristads konkurovat spíše v kvalitě než ceně. Výroba kvalitních oděvů je pro nás základem naší práce v oblasti udržitelnosti.

Přečtěte si více >

Společenská odpovědnost

Každý má právo na dobré pracovní podmínky. Usilujeme o to, aby naše podnikání mělo vždy pozitivní společenský dopad na všechny, kteří se podílejí na našem provozu.

Přečtěte si více >

Sledovani nasich emisi

Od roku 2018 společnost Fristads mapuje emise skleníkových plynů jako člen STICA - společné klimatické iniciativy pro švédské textilní společnosti.

Přečtěte si více >