Cíle OSN

Cíle OSN, kterými se řídíme

Cílem naší strategie udržitelnosti je podpořit Cíle udržitelného rozvoje OSN stanovením vědecky podložených cílů, které budou v souladu s úkolem dosáhnout míry oteplování pod úrovní 1,5 °C, jak uvádí Pařížská dohoda. Cíle nás povedou k tomu, abychom se ještě více zaměřili na ty oblasti, kde můžeme nejvíce přispět.

Tři ze 17 globálních cílů jsou pro nás obzvláště důležité. Jedná se o odpovědnou spotřebu a výrobu, klimatická opatření a partnerství ke splnění cílů.

Odpovědná spotřeba a výroba

Spotřeba a výroba jsou úzce propojeny a obě výrazně ovlivňují životní prostředí. Pro nás je důležité přistupovat k zodpovědnější výrobě z širší perspektivy, počínaje rozhodováním o tom, jaké produkty vyvíjet a jaké oděvy navrhovat. Přesto je pro nás stejně důležité, aby naše výrobky byly trvanlivé, protože kvalitní pracovní oděvy, které lze používat po delší dobu, znamenají, že je potřeba vyrábět méně oděvů.

Odpovědná spotřeba a výroba

Spotřeba a výroba jsou úzce propojeny a obě výrazně ovlivňují životní prostředí. Pro nás je důležité přistupovat k zodpovědnější výrobě z širší perspektivy, počínaje rozhodováním o tom, jaké produkty vyvíjet a jaké oděvy navrhovat. Přesto je pro nás stejně důležité, aby naše výrobky byly trvanlivé, protože kvalitní pracovní oděvy, které lze používat po delší dobu, znamenají, že je potřeba vyrábět méně oděvů.

Klimatická opatření

Změna klimatu se začíná projevovat po celém světě. Jako společnost podnikající ve všech koutech světa považujeme za svou odpovědnost zajistit, abychom podnikli kroky k minimalizaci našeho dopadu na klima. Neustálým vyhodnocováním našich produktů, výroby, procesů a logistiky a neustálým hledáním alternativ s nejnižším dopadem na klima můžeme snížit emise a zajistit udržitelnější obchodní provoz.

climate_compensation
climate_compensation

Klimatická opatření

Změna klimatu se začíná projevovat po celém světě. Jako společnost podnikající ve všech koutech světa považujeme za svou odpovědnost zajistit, abychom podnikli kroky k minimalizaci našeho dopadu na klima. Neustálým vyhodnocováním našich produktů, výroby, procesů a logistiky a neustálým hledáním alternativ s nejnižším dopadem na klima můžeme snížit emise a zajistit udržitelnější obchodní provoz.

Partnerství ke splnění cílů

Věříme, že spojením našeho úsilí můžeme dosáhnout větší změny. Proto vynakládáme velké úsilí na spolupráci s kolegy – a to jak v rámci našeho odvětví, tak i v oblasti výzkumu. Od roku 2007 jsme součástí Chemické skupiny vedené výzkumným ústavem RISE, která umožňuje nahrazování nebezpečných chemických látek ve výrobcích a procesech méně nebezpečnými alternativami. Jsme také členem Švédské textilní iniciativy pro opatření v oblasti klimatu, která nám každoročně pomáhá sledovat naši klimatickou stopu.

Partnerství ke splnění cílů

Věříme, že spojením našeho úsilí můžeme dosáhnout větší změny. Proto vynakládáme velké úsilí na spolupráci s kolegy – a to jak v rámci našeho odvětví, tak i v oblasti výzkumu. Od roku 2007 jsme součástí Chemické skupiny vedené výzkumným ústavem RISE, která umožňuje nahrazování nebezpečných chemických látek ve výrobcích a procesech méně nebezpečnými alternativami. Jsme také členem Švédské textilní iniciativy pro opatření v oblasti klimatu, která nám každoročně pomáhá sledovat naši klimatickou stopu.

DALŠÍ OBSAH PRO VÁS:

Udržitelné produkty

Od počátku je klíčovým principem společnosti Fristads konkurovat spíše v kvalitě než ceně. Výroba kvalitních oděvů je pro nás základem naší práce v oblasti udržitelnosti.

                              Přečtěte si více >

Společenská odpovědnost

Každý má právo na dobré pracovní podmínky. Usilujeme o to, aby naše podnikání mělo vždy pozitivní společenský dopad na všechny, kteří se podílejí na našem provozu.

Přečtěte si více >

STICA

Od roku 2018 společnost Fristads mapuje emise skleníkových plynů jako člen STICA - společné klimatické iniciativy pro švédské textilní společnosti.

Přečtěte si více >