prumysl ESD

SNÍŽTE RIZIKO ELEKTROSTATICKÉHO VÝBOJE PRACOVNÍM ODĚVEM FRISTADS ESD

Lidé jsou vynikajícími vodiči elektřiny. Pouhým procházením se dokážeme vytvořit statický náboj několika tisíc voltů. Poškození způsobené ESD je běžným zdrojem poruch během výroby elektroniky. Správné pracovní oděvy v kombinaci s dalšími zařízeními certifikovanými podle ESD jsou jediným způsobem, jak zaručit, že vaše výrobky nebudou vystaveny elektrostatickému vybití.

STYL, FUNKČNOST A VÝKON


STANDARD IEC 61340

IEC 61340 je standard pro použití v elektrostaticky chráněné oblasti (EPA). Účelem této normy je poskytnout administrativní a technické požadavky na vytvoření, implementaci a údržbu kontrolního programu ESD. IEC 61340-5-1: 2016 platí pro činnosti jako: výroba, zpracování, montáž, instalace, balení, označení, servis, zkoušení, kontrola, přeprava nebo jiná manipulace s elektrickými nebo elektronickými částmi, sestavami a zařízeními, které odolávají napětí většímu nebo rovno 100 V HBM, 200 V CDM a 35 V pro izolované vodiče.

KOLEKCE SE ZAMĚŘENÍM NA KOMFORT

Naše kolekce se skládá z plášťů a kalhot z lehkého, pohodlného materiálu v kombinaci s měkkými topy. Všechny oděvy obsahují vodivá vlákna, která přenášejí statickou elektřinu pryč z těla. Celá kolekce je schválena podle normy IEC 61340 a splňuje požadavky pro použití v chráněných oblastech - elektrostaticky chráněná oblast (EPA).

ELECTROSTATICKY CHRÁNĚNÉ OBLASTI (EPA)

Oblasti EPA jsou nastaveny tak, aby se zabránilo poškození ESD spojenému s výrobou citlivých elektronických výrobků. V oblastech EPA nesmí být žádné předměty, které mohou kumulovat elktrostatický náboj. Obvykle vyžadují certifikaci ESD na veškerém zařízení, všech materiálech a veškerém vybavení v oblastech EPA. Naše produkty pro práci v prostředí EPA jsou schváleny SP - Švédským technickým výzkumným ústavem (www.sp.se).

PŘEČTĚTE SI VÍCE O MATERIÁLECH V NAŠÍ KOLEKCI ESD
​​​​​​​​​​​​​​

MATERIÁL XSM

Měkký pletený teplákový materiál speciálně vyvinutý pro výrobu a montáž výrobků citlivých na ESD. Schváleno podle normy IEC 61340 a splňuje požadavky pro použití v chráněných oblastech (EPA).

MATERIÁL ELP

Lehký a pružný kepr, který poskytuje dobrou vodivost. Speciálně vyvinut pro výrobu a montáž produktů citlivých na ESD. Schváleno podle normy IEC 61340 a splňuje požadavky pro použití v chráněných oblastech (EPA).

MATERIÁL XTM & XPM

Speciálně vyvinut pro výrobu a montáž produktů citlivých na ESD. Schváleno podle normy IEC 61340 a splňuje požadavky pro použití v chráněných oblastech (EPA).

VÍCE OBSAHU PRO VÁS: