duurzaamheid GAAT ONS ALLEMAAL AAN

Bij internationaal succes horen verplichtingen, en die omarmen we met een uitgebreid programma voor duurzaamheid en bedrijfsvoering. Van de arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers en de eisen voor onze leveranciers - tot onze inzet voor mensenrechten en milieubeleid op wereldschaal.

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Als deelnemer aan het Global Compact van de VN (UNGC) zijn we toegewijd aan de belangrijkste tien principes voor verantwoord ondernemen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. We respecteren mensenrechten en nemen de naleving van internationaal en lokaal arbeidsrecht heel serieus. Om te garanderen dat we ons aan hoge normen houden, zijn de arbeidsnormen binnen onze gedragscode gebaseerd op die van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wat betreft dwangarbeid, kinderarbeid, vrijheid van vereniging, compensatie, werktijden, veiligheid en gezondheid op het werk en een wettelijk bindende werknemersrelatie.

Ook erkennen we dat alle activiteiten die zijn geassocieerd met de productie, consumptie en afvoer van producten aan het einde van hun levensduur invloed hebben op ons milieu. We rekenen het actief en systematisch bijdragen aan een proces van continue milieuverbeteringen binnen onze invloedssfeer tot onze verantwoordelijkheid.

Lees meer over deze principes op www.unglobalcompact.org.

logo global compact united nations

Global Compact van de Verenigde Naties is
’s werelds grootste initiatief op het gebied van
verantwoord ondernemen.


van leverancier tot fabriek -

Wereldwijde zichtbaarheid

We moedigen onze belanghebbenden aan bij te dragen aan onze visie over de substantiele beperking van het effect op het milieu en de gemeenschappen te ondersteunen waarin wij met onze merken actief zijn.

Onze toeleveringsketen strekt zich uit over zeventien landen en de groep bezit drie fabrieken in Noord-Europa. Onze leveranciers zijn belangrijk voor onze onderneming en we verwachten dat zij zich houden aan onze specifieke normen met betrekking tot mensenrechten en een ethische en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Al onze inkopen bij leveranciers worden door onze toegewijde DVO-teams beoordeeld, goedgekeurd en beheerd.

Door onze Code of Conduct te ondertekenen, verplichten onze leveranciers zich, als een verplichte vereiste voor orders kunnen worden geplaatst, elke fabriek die de producten van Fristads Kansas Group vervaardigt, inzichtelijk te maken en zich in te schrijven voor ons Compliance Program (Gedragscode-Leverancierstoewijding).

Als lid van amfori, worden audits uitgevoerd onder het BSCI-systeem waardoor we onze leveranciers kunnen ondersteunen en trainen in het implementeren van duurzame sanering.


BSCI Logo
Amfori BSCI

DUURZAAMHEID & VERANTWOORD

ONDERNEMEN EN AZIË KWALITEIT

Het samenkomen van verantwoordelijkheden.

Ons kader voor het beheer van externe contractanten is gebaseerd op industriële normen, ontwikkeling en een filosofie van continue verbetering.

In Azië wordt 100% van de uiteindelijke eindproducten geïnspecteerd door onze kwaliteitscontroleurs. Zij zijn speciaal opgeleid om eventuele afwijkingen in de naleving in real-time aan het DVO-team van de Group te rapporteren, die in onze Hong Kong IPO is gesitueerd. Voor ons betekent duurzaamheid kwaliteit.

In het nalevingsprogramma van vooral Bangladesh is de minimumvereiste om in aanmerking te komen voor ons nalevingssprogramma dat fabrieken moeten zijn gecontroleerd door Accord of Alliance.

Ons Group Regional Compliance-team steunt de fabrieken in het bereiken van een goed actieplan en bijbehorende timing. De merken Fristads en Kansas zijn lid van Accord sinds 2015.


DE VOLGENDE STAP NAAR

VOLLEDIGE CHEMISCHE VERANTWOORDING

Als onderdeel van ons sociale- en milieunalevingsprogramma moeten al onze leveranciers en elke fabriek die onze producten maakt onze Substance List (RSL) ondertekenen.

We werken onze RSL voortdurend bij op basis van het advies over chemische stoffen van onze partner Swerea en herzien onze leveranciers en fabrieken. Onze RSL weerspiegelt de laatste binnen de EU geharmoniseerde wetgeving die REACH, de POP-verordening, biocideregelgeving en de product-veiligheidsregelgeving omvat, en garandeert naleving van de ZZS (risico’s van zeer zorgwekkende stoffen) lijst. Bovendien zijn de meeste van de merkproducten van de groep OEKO-TEX-gecertificeerd.

Voor ons als marktleider is het ondertekenen van nalevingscertificaten en OEKO-TEX-certificaten alleen niet afdoende. Hoewel een OEKO-TEX-certificaat heel positief is, is het nog geen garantie dat alle stoffen uit het assortiment van een leverancier en alle chemicaliën zijn getest op basismonsters en niet systematisch, zoals in ons chemisch nalevingsprogramma.

Binnen onze industrie worden verf- en finishingprocessen beschouwd als afval- en chemicaliën intensief en bestaan er zorgen over of het gebruik van chemicaliën en de behandeling van resulterend afval een schadelijk effect heeft op het milieu en de volksgezondheid. We moeten transparantie creëren en doen er alles aan om alles te weten te komen over de soort en de niveaus aan chemicaliën die onze eindproducten bevatten.

Deze niveaus moeten worden vergeleken met de EU-regelgeving en de niveaus die door de markt worden verwacht.

Wij geloven dat we verantwoording dragen voor het creëren van bewustzijn onder onze leveranciers en helpen hen transparantie binnen hun eigen toeleveringsketen te realiseren.