Vn-doelstellingen

De VN-doelstellingen die ons leiden

Met onze duurzaamheidsstrategie willen we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ondersteunen door wetenschappelijk gefundeerde doelen te stellen die aansluiten bij een opwarming van de aarde van slechts 1,5°C volgens het Klimaatakkoord van Parijs. Deze doelen zorgen dat we ons nog meer richten op die gebieden waar we het meeste kunnen bijdragen. Drie van de 17 Global Goals zijn voor ons van bijzonder belang. Dit zijn verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie en partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Verantwoorde consumptie en productie

Consumptie en productie zijn nauw met elkaar verbonden en hebben beide een grote invloed op het milieu. Wij vinden het belangrijk om een meer verantwoorde productie te benaderen vanuit een breed perspectief, te beginnen met beslissingen over welke producten we gaan ontwikkelen en het ontwerp van de kleding. Dat gezegd hebbende, vinden we het even belangrijk dat onze producten worden gemaakt om lang mee te gaan, omdat hoogwaardige werkkleding die langer gedragen kan worden, betekent dat er minder kledingstukken hoeven te worden geproduceerd.

Verantwoorde consumptie en productie

Consumptie en productie zijn nauw met elkaar verbonden en hebben beide een grote invloed op het milieu. Wij vinden het belangrijk om een meer verantwoorde productie te benaderen vanuit een breed perspectief, te beginnen met beslissingen over welke producten we gaan ontwikkelen en het ontwerp van de kleding. Dat gezegd hebbende, vinden we het even belangrijk dat onze producten worden gemaakt om lang mee te gaan, omdat hoogwaardige werkkleding die langer gedragen kan worden, betekent dat er minder kledingstukken hoeven te worden geproduceerd.

Klimaatactie

We beginnen over de hele wereld de effecten van klimaatverandering te zien. Als bedrijf dat zaken doet over de hele wereld, vinden we het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat we maatregelen nemen om onze impact op het klimaat te minimaliseren. Door onze producten, productie, processen en logistiek voortdurend te evalueren en altijd op zoek te gaan naar alternatieven met de laagste klimaatimpact, kunnen we de uitstoot verminderen en een duurzamere bedrijfsvoering waarborgen.

climate_compensation
climate_compensation

Klimaatactie

We beginnen over de hele wereld de effecten van klimaatverandering te zien. Als bedrijf dat zaken doet over de hele wereld, vinden we het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat we maatregelen nemen om onze impact op het klimaat te minimaliseren. Door onze producten, productie, processen en logistiek voortdurend te evalueren en altijd op zoek te gaan naar alternatieven met de laagste klimaatimpact, kunnen we de uitstoot verminderen en een duurzamere bedrijfsvoering waarborgen.

Partnerschappen om de doelstellingen te bereiken

Wij geloven dat we door onze inspanningen te bundelen een grotere verandering teweeg kunnen brengen. Daarom doen we veel moeite om samen te werken met collega's – zowel binnen onze sector als op het gebied van research. Sinds 2007 maken we deel uit van de Chemical Group onder leiding van onderzoeksinstituut RISE, waardoor schadelijke chemicaliën in producten en processen kunnen worden vervangen door minder schadelijke alternatieven. We zijn ook lid van het Swedish Textile Initiative for Climate Action, dat ons helpt onze klimaatvoetafdruk op jaarbasis bij te houden.

Partnerschappen om de doelstellingen te bereiken

Wij geloven dat we door onze inspanningen te bundelen een grotere verandering teweeg kunnen brengen. Daarom doen we veel moeite om samen te werken met collega's – zowel binnen onze sector als op het gebied van research. Sinds 2007 maken we deel uit van de Chemical Group onder leiding van onderzoeksinstituut RISE, waardoor schadelijke chemicaliën in producten en processen kunnen worden vervangen door minder schadelijke alternatieven. We zijn ook lid van het Swedish Textile Initiative for Climate Action, dat ons helpt onze klimaatvoetafdruk op jaarbasis bij te houden.

Hier vindt u meer informatie:

Duurzame producten

Concurreren op kwaliteit in plaats van op prijs is voor Fristads vanaf de start een belangrijk principe geweest. Voor ons is het maken van hoge kwaliteit kleding de kern van duurzaamheid.


Lees meer >

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Iedereen heeft recht op goede arbeidsomstandigheden. We willen graag dat ons bedrijf altijd een positieve sociale impact heeft op iedereen die betrokken is bij onze activiteiten.

Lees meer >

STICA

Sinds 2018 heeft Fristads als lid van STICA, een gezamenlijk klimaatinitiatief voor Zweedse textielbedrijven, de uitstoot van broeikasgassen in kaart gebracht.Lees meer >