ONZE EMISSIES INZIEN

BIJHOUDEN EN VERMINDEREN VAN ONZE CO2-VOETAFDRUK

Fristads zet zich in om stappen te ondernemen tegen de wereldwijde klimaatverandering en ons doel is om onze CO2-uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen. Om onze uitstoot te verminderen, moeten we begrijpen waar deze vandaan komt en onze acties baseren op actuele gegevens. We meten de impact op het klimaat in onze hele waardeketen aan de hand van de normen van het Greenhouse Gas Protocol en rapporteren onze uitstoot aan de hand van drie scopes.​​​​​​​

Scope 1
Heeft betrekking op emissies van bronnen in eigendom of onder beheer, zoals voertuigen en installaties.

Scope 2
Betreft emissies van gekochte en gebruikte elektriciteit, stadsverwarming en -koeling.

Scope 3
Heeft betrekking op emissies van externe activa, zoals aangekochte goederen en diensten.

Nieuw basisjaar en nieuwe methodologie

In 2023 sloot onze eigenaar Hultafors Group zich aan bij het Science Based Targets-initiatief, waardoor we het basisjaar voor alle scopes moesten wijzigen naar 2022 (voorheen 2018 voor Scope 1 en 2, en 2019 voor Scope 3).
​​​​​​​

We hebben ook de methodiek voor het verzamelen van gegevens aangepast, waarbij we meer eigen berekeningen gebruiken in plaats van schattingen en gemiddelden uit de industrie zoals voorheen. Door actuele gegevens van onze leveranciers te verzamelen als onderdeel van onze ontwikkeling van een Environmental Product Declaration (EPD) voor kleding, kunnen we nauwkeurigere cijfers achterhalen voor onze uitstoot. De nieuwe gegevens laten zien dat de klimaatimpact van onze productie lager is dan eerder werd aangenomen.

TOELICHTING OP HET RESULTAAT


Scope 1 & 2
In 2023 bedroeg de totale CO2-uitstoot van Fristads in Scope 1 en 2 817 ton, een daling van 5% ten opzichte van het basisjaar 2022. De relatief bescheiden totale vermindering van de uitstoot in Scope 1 en 2 kan worden teruggevoerd op onze verandering van basisjaar, van 2018 naar 2022, aangezien de aanzienlijke vermindering die in deze periode plaatsvond niet wordt weerspiegeld in de huidige resultaten. Voorafgaand aan de verandering van het basisjaar hadden we ons doel om de CO2-uitstoot in Scope 1 en 2 met 50% te verminderen in 2030 al overtroffen, deels dankzij klimaatcompensatie via Hultafors Group.
​​​​​​​

Scope 3
​​​​​​​
In 2023 bedroeg de CO2-uitstoot van Fristads in Scope 3 28.452 ton, een daling van 47% ten opzichte van het basisjaar 2022. Twee belangrijke factoren kunnen de aanzienlijke afname in Scope 3 verklaren: we kochten minder producten in en verminderden de hoeveelheid emissies per product met 18%. Ongeveer een derde van de afname in Scope 3 kan worden toegeschreven aan minder ingekochte producten in 2023 omdat we
onze voorraden in evenwicht brachten na een grote voorraadopbouw in 2022. De vermindering van de uitstoot per geproduceerd product is een direct resultaat van onze voortdurende inspanningen om over te stappen op duurzamere materialen in onze producten en om het aandeel producten met een milieuproductverklaring (EPD) in ons assortiment te vergroten.

Volgende stappen om onze emissies te beperken

De verandering van methodiek en het in evenwicht brengen van onze voorraden hebben ons heel dicht bij ons doel gebracht om 50% minder CO2 uit te stoten in 2030, eerder dan gepland, maar we beschouwen onze missie niet als voltooid. Aangezien 97% van onze uitstoot plaatsvindt in Scope 3, richten we onze inspanningen vooral daarop.
​​​​​​​

We zullen ons werk voortzetten om de impact op het klimaat van indirecte emissies in onze waardeketen te verminderen door:

​​​​​​​

  • Het aandeel EPD-producten met een kleinere impact op het milieu in ons assortiment vergroten.
  • Conventionele materialen vervangen door duurzamere alternatieven, bijvoorbeeld gerecycled polyester en Lyocell.
  • Meer samenwerking met onze leveranciers en ondersteuning bij hun overgang naar hernieuwbare energiebronnen, optimalisatie van productieprocessen en een lager energieverbruik.
  • Verdere vermindering van luchttransporten en verschuiving van wegtransporten naar transporten met een hoge capaciteit.
  • Een duurzaam dienstenaanbod introduceren om ervoor te zorgen dat de kledingstukken die we produceren volledig worden benut en op verantwoorde wijze worden afgevoerd wanneer ze het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Vooruitgang bijhouden met Worldfavor

Sinds Fristads, Kansas en Leijona in 2020 onderdeel werden van de Hultafors Group, gebruiken we het Worldfavor-platform voor het beheer van duurzaamheid. Met deze online tool kunnen we sociale en ecologische duurzaamheidsgegevens verzamelen van onze eigen activiteiten en van onze leveranciers. De gegevens helpen ons bij het volgen en analyseren van onze vooruitgang terwijl we verder werken aan het verminderen van onze CO2-voetafdruk met 50% tegen 2030.

Hier vindt u meer informatie:

DUURZAAMHEIDSRAPPORT

Bij Fristads hebben we passie voor duurzaamheid en het is de leidraad voor alles wat we doen. Lees alles over onze acties en projecten in ons laatste Sustainability Report.
​​​​​​​

Lees meer >

Milieuproductverklaring

De EPD is een tool die klanten, inkopers en verantwoordelijken voor overheidsopdrachten helpt om een goed onderbouwde beslissing te nemen.

Lees meer >  

Duurzame producten

Concurreren op kwaliteit in plaats van op prijs is voor Fristads vanaf de start een belangrijk principe geweest. Voor ons is het maken van hoge kwaliteit kleding de kern van duurzaamheid.

Lees meer >