Duurzaamheidsstrategie

De verandering moet sneller gaan

De afgelopen tien jaar zijn er heel veel fantastische initiatieven binnen de textielindustrie gestart om te kunnen beginnen aan de transformatie naar een duurzamere productie. Maar wij vinden het niet snel genoeg gaan. We moeten sneller veranderen - meer oplossingen voor efficiënt gebruik van hulpbronnen vinden en ons gedrag en de manier waarop we producten consumeren aanpassen.

De noodzaak van verandering geldt ook voor de werkkledingbranche. Al gaan onze producten langer mee en hebben ze een tijdloos ontwerp, ook wij moeten het tempo van de verandering van ons bedrijf versnellen. Bij Fristads willen we dit leiden door onze klanten te ondersteunen en uit te dagen om duurzamere keuzes te maken, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een echt duurzame industrie.

Van de CEO

Wereldwijde klimaatverandering en aantasting van het milieu zijn de uitdagingen van onze tijd en ook de textielindustrie moet zijn steentje bijdragen om de planeet te beschermen. Bij Fristads streven we naar het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, vanaf het moment dat we een kledingstuk ontwerpen totdat het aan het einde van zijn levensduur is gekomen. We hebben het ambitieuze doel gesteld om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% verminderd te hebben en willen voorop lopen in de verandering van de kledingindustrie.

Een belangrijke stap in dit werk is de ontwikkeling van onze baanbrekende Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring) voor kleding. Met de ontwikkeling van de EPD hebben we een nieuwe standaard voor duurzame werkkleding vastgesteld. We meten de milieu-impact van onze kledingstukken en dragen bij aan meer transparantie in de industrie. Dit is belangrijk om verder te komen – we hebben harde feiten nodig om veranderingen te kunnen realiseren.

Anders Hülse
Managing Director Fristads, Kansas & Leijona

Van de CEO

Wereldwijde klimaatverandering en aantasting van het milieu zijn de uitdagingen van onze tijd en ook de textielindustrie moet zijn steentje bijdragen om de planeet te beschermen. Bij Fristads streven we naar het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, vanaf het moment dat we een kledingstuk ontwerpen totdat het aan het einde van zijn levensduur is gekomen. We hebben het ambitieuze doel gesteld om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% verminderd te hebben en willen voorop lopen in de verandering van de kledingindustrie.

Een belangrijke stap in dit werk is de ontwikkeling van onze baanbrekende Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring) voor kleding. Met de ontwikkeling van de EPD hebben we een nieuwe standaard voor duurzame werkkleding vastgesteld. We meten de milieu-impact van onze kledingstukken en dragen bij aan meer transparantie in de industrie. Dit is belangrijk om verder te komen – we hebben harde feiten nodig om veranderingen te kunnen realiseren.
​​​​​​​
Anders Hülse
Managing Director Fristads, Kansas & Leijona

Belangrijkste aandachtsgebieden 2025

We hebben onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid onderverdeeld in drie aandachtsgebieden die betrekking hebben op de sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid. Binnen elk gebied willen we de traditionele manier van het produceren van werkkleding uitdagen en efficiëntere manieren vinden om onze producten te ontwerpen, te ontwikkelen en te produceren.

MENSEN
Betrokken medewerkers en partners
Op sociaal gebied richten we ons op het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf een positieve sociale impact heeft op iedereen die bij de werkzaamheden betrokken is. Belangrijke overwegingen zijn eerlijke banen, ethiek, gezondheid, medewerkerstevredenheid en diversiteit. We hebben twee toezeggingen voor de lange termijn gedaan: we zullen handelen in overeenstemming met onze Ethische Gedragscode en ervoor zorgen dat iedereen die voor ons werkt dit doet onder goede arbeidsomstandigheden.

​​​PLANEET
Duurzame producten en werkzaamheden
We willen producten ontwikkelen die op duurzame wijze worden geproduceerd om onze impact op het milieu te verkleinen. Onze belangrijkste overwegingen op dit gebied zijn emissies, gebruik van hulpbronnen, grondstoffen, verfmethoden, chemicaliën, gebruik van plastic, het sluiten van de kringloop en transport & reizen. Op milieugebied zijn onze langetermijnverplichtingen om tijdens het hele productproces circulair te denken en om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te hebben verminderd.


WINST
Betrouwbare partner
Met betrekking tot het economische aspect van duurzaamheid willen we het voor onze klanten en leveranciers eenvoudig maken betere keuzes te maken door hen goed te informeren over duurzaamheidsvraagstukken. Daarom ligt onze focus op het verbeteren van onze kennis en communicatie op dit gebied. Voor de lange termijn willen wij de duurzaamheidsexperts van de werkkledingindustrie worden en willen we onze klanten en leveranciers helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.


Hier vindt u meer informatie:

VN-doelstellingen

Onze duurzaamheidsstrategie wil de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ondersteunen met doelen die aansluiten bij een opwarming van de aarde van slechts 1,5°C volgens het Klimaatakkoord van Parijs.

Lees meer >

STICA

Sinds 2018 heeft Fristads, als lid van STICA, een gezamenlijk klimaatinitiatief voor Zweedse textielbedrijven, de uitstoot van broeikasgassen in kaart gebracht.

Lees meer >

Onze initiatieven

Om de milieu-impact in verband met onze werkzaamheden te verminderen, hebben we een aantal activiteiten geïnitieerd ter bevordering van duurzame ontwikkeling.

Lees meer >