Chemicaliën

Verantwoordelijk omgaan met chemicaliën

In de textielindustrie worden chemicaliën gebruikt bij de verwerking van grondstoffen en toegevoegd aan eindproducten om kleding specifieke functionele eigenschappen te geven en om aan bepaalde certificeringseisen te voldoen. We proberen er op verschillende manieren voor te zorgen dat we de juiste kennis verkrijgen met betrekking tot chemicaliën.

De Fristads Restricted Substance List (RSL)

We moeten uitgebreide kennis hebben over de soorten chemicaliën die onze eindproducten bevatten en de niveaus ervan. Deze niveaus moeten uiteraard voldoen aan de EU-regelgeving. Vaak stellen we strengere eisen dan wettelijke vereist is. Dit is een gevolg van onze eigen ambitie om potentieel schadelijke chemische stoffen in onze kleding te verminderen, evenals een toegenomen marktvraag naar slim omgaan met chemicaliën. We beheren het gebruik van chemische stoffen actief via ons sociale en milieu-complianceprogramma en via een specifiek complianceprogramma voor chemische stoffen. Als onderdeel van het programma moeten alle leveranciers en fabrieken die betrokken zijn bij het maken van onze producten onze Beperkte stoffenlijst, RSL (restricted substance list) ondertekenen.


Onze Beperkte stoffenlijst, RSL; wordt twee keer per jaar bijgewerkt op basis van de chemische richtlijnen van onze partner RISE, het onderzoeksinstituut van de Zweedse overheid. Onze RSL weerspiegelt de nieuwste geharmoniseerde EU-wetgeving, waaronder REACH, POP-verordening, biocideverordening en productveiligheidsverordening. We zorgen er ook voor dat de SVHC-kandidatenlijst (Substances of Very High Concern) wordt nageleefd.

95% van onze kledingstukken is OEKO-TEX gecertificeerd

Van onze catalogusproducten is OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd als kledingstuk. Dat betekent dat elk onderdeel in het kledingstuk vrij is van schadelijke chemicaliën en veilig is voor menselijk gebruik in nauw contact met de huid. We streven ernaar om al onze producten als kledingstuk te laten certificeren en werken er continu aan om dit doel te bereiken. De OEKO-TEX® standaard 100 is een wereldwijd toonaangevend label voor textielproducten die zijn getest op schadelijke stoffen. Met onze OEKO-TEX-gecertificeerde kledingstukken betekent dit dat elk onderdeel in het kledingstuk, groot of klein, gegarandeerd voldoet aan de eisen van OEKO-TEX® standaard 100 Productklasse II.

95% van onze kledingstukken is OEKO-TEX gecertificeerd

Van onze catalogusproducten is OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd als kledingstuk. Dat betekent dat elk onderdeel in het kledingstuk vrij is van schadelijke chemicaliën en veilig is voor menselijk gebruik in nauw contact met de huid. We streven ernaar om al onze producten als kledingstuk te laten certificeren en werken er continu aan om dit doel te bereiken. De OEKO-TEX® standaard 100 is een wereldwijd toonaangevend label voor textielproducten die zijn getest op schadelijke stoffen. Met onze OEKO-TEX-gecertificeerde kledingstukken betekent dit dat elk onderdeel in het kledingstuk, groot of klein, gegarandeerd voldoet aan de eisen van OEKO-TEX® standaard 100 Productklasse II.

95% van onze kledingstukken is OEKO-TEX gecertificeerd

Van onze catalogusproducten is OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd als kledingstuk. Dat betekent dat elk onderdeel in het kledingstuk vrij is van schadelijke chemicaliën en veilig is voor menselijk gebruik in nauw contact met de huid. We streven ernaar om al onze producten als kledingstuk te laten certificeren en werken er continu aan om dit doel te bereiken. De OEKO-TEX® standaard 100 is een wereldwijd toonaangevend label voor textielproducten die zijn getest op schadelijke stoffen. Met onze OEKO-TEX-gecertificeerde kledingstukken betekent dit dat elk onderdeel in het kledingstuk, groot of klein, gegarandeerd voldoet aan de eisen van OEKO-TEX® standaard 100 Productklasse II.

Terugdringen van het gebruik van PFAS

We streven ernaar om het gebruik van PFAS-gebaseerde verontreinigende stoffen in onze kleding te minimaliseren. In 2021 hebben we ons aangesloten bij het initiatief van milieuorganisatie ChemSec, de PFAS Movement. De organisatie wil de schadelijke effecten van PFAS-stoffen benadrukken en erover voorlichten en zet zich in om ze uit te faseren bij de productie. ChemSec is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor het uitfaseren van schadelijke chemicaliën ten gunste van veilige alternatieven. ChemSec wil in hun werk een sterke koppeling creëren tussen onderzoekers, beslissers en bedrijven in de strijd tegen schadelijke chemicaliën. Via de PFAS-beweging van ChemSec verbinden bedrijven zich ertoe om gevaarlijke fluoriden uit de productieketen te halen en ondersteunen een eventueel verbond van de schadelijke chemicaliën.​​​​​​​

Terugdringen van het gebruik van PFAS

We streven ernaar om het gebruik van PFAS-gebaseerde verontreinigende stoffen in onze kleding te minimaliseren. In 2021 hebben we ons aangesloten bij het initiatief van milieuorganisatie ChemSec, de PFAS Movement. De organisatie wil de schadelijke effecten van PFAS-stoffen benadrukken en erover voorlichten en zet zich in om ze uit te faseren bij de productie. ChemSec is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor het uitfaseren van schadelijke chemicaliën ten gunste van veilige alternatieven. ChemSec wil in hun werk een sterke koppeling creëren tussen onderzoekers, beslissers en bedrijven in de strijd tegen schadelijke chemicaliën. Via de PFAS-beweging van ChemSec verbinden bedrijven zich ertoe om gevaarlijke fluoriden uit de productieketen te halen en ondersteunen een eventueel verbond van de schadelijke chemicaliën.

Complianceprogramma voor chemische stoffen

Samen met onze partner SGS voeren we een Chemical Compliance-programma uit dat onze leveranciers informeert over de uitvoering van chemisch management. Ook testen we de materialen en producten continu in onze partnerfabrieken.

​​​​​​​Het programma, dat in 2016 werd gelanceerd, is onze manier om verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van bewustzijn bij onze leveranciers en hen te helpen op het gebied van de aanpak van chemische management, allemaal om de transparantie in hun eigen toeleveringsketen te vergroten. Het testen van de grondstoffen voor ons kernassortiment en eindproducten wordt continu uitgevoerd en testresultaten worden beoordeeld.

Hier vindt u meer informatie:

Materiaal

We kiezen de materialen en stoffen voor onze werkkleding met grote zorgvuldigheid op basis van prestaties, stevigheid, levensduur en milieu-impact van het complete kledingstuk.

​​​​​​​
Lees meer >

Bedrijfscertificaten

Bij Fristads zijn we trots op onze certificaten en we nodigen u uit om het bewijs te bekijken dat onze collectie werkkleding als veilig is gecertificeerd en aan de strikte eisen van de industrie voldoet.​​​​​​​

Lees meer >

Milieuproductverklaring

De Environmental Product Declaration (EPD) is een tool die klanten, inkopers en verantwoordelijken voor overheidsopdrachten helpt om een goed onderbouwde beslissing te nemen.

Lees meer >