social compliance

Verbetering van de veiligheid en gezondheid van medewerkers

We erkennen dat ons bedrijf een impact heeft op milieu- en sociale aspecten die verder gaan dan onze eigen directe activiteiten. We werken daarom voor de lange termijn samen met leveranciers die dezelfde waarden delen.

De grondslag van ons duurzaamheidswerk op sociaal en milieugebied is de Code of Conduct van Fristads, die is gebaseerd op de Code of Conduct van de Hultafors Group. Het is een niet-onderhandelbare vereiste die van toepassing is op de hele waardeketen van een Fristads product, inclusief onze eigen faciliteiten, leveranciers en toeleveranciers. Het doel van de Code of Conduct is om te zorgen voor eerlijke, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in onze hele toeleveringsketen en om ervoor te zorgen dat we niet meewerken aan schendingen van mensenrechten of milieuregelgeving. Onze Code of Conduct is gebaseerd op meerdere internationale normen en referentiedocumenten met betrekking tot arbeidsomstandigheden en mensenrechten, waaronder:

- De 10 basisprincipes van het VN Global Compact
- De ILO-verklaring (Internationale Arbeidsorganisatie) over fundamentele principes en rechten op het werk
- Het VN-verdrag inzake de rechten van het kind
- amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

We hanteren een zero-tolerancebeleid ten aanzien van kinderarbeid, dwangarbeid en tekortkomingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Onze Code of Conduct verbiedt discriminatie van wettelijk beschermde klassen en moedigt werkgevers aan om een leefbaar loon te betalen. De Code stelt ook eisen aan het beheer van emissies, chemicaliën en afval.

De grondslag van ons duurzaamheidswerk op sociaal en milieugebied is de Code of Conduct van Fristads, die is gebaseerd op de Code of Conduct van de Hultafors Group. Het is een niet-onderhandelbare vereiste die van toepassing is op de hele waardeketen van een Fristads product, inclusief onze eigen faciliteiten, leveranciers en toeleveranciers. Het doel van de Code of Conduct is om te zorgen voor eerlijke, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in onze hele toeleveringsketen en om ervoor te zorgen dat we niet meewerken aan schendingen van mensenrechten of milieuregelgeving. Onze Code of Conduct is gebaseerd op meerdere internationale normen en referentiedocumenten met betrekking tot arbeidsomstandigheden en mensenrechten, waaronder:

- De 10 basisprincipes van het VN Global Compact
- De ILO-verklaring (Internationale Arbeidsorganisatie) over fundamentele principes en rechten op het werk
- Het VN-verdrag inzake de rechten van het kind
- amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

We hanteren een zero-tolerancebeleid ten aanzien van kinderarbeid, dwangarbeid en tekortkomingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Onze Code of Conduct verbiedt discriminatie van wettelijk beschermde klassen en moedigt werkgevers aan om een leefbaar loon te betalen. De Code stelt ook eisen aan het beheer van emissies, chemicaliën en afval.

Onderdeel van amfori BSCI

Sinds 2016 maken we deel uit van amfori BSCI, het toonaangevende supply chain managementsysteem dat bedrijven helpt bij het beoordelen en verbeteren van sociale en milieunormen in hun toeleveringsketen. Door onze krachten te bundelen met amfori BSCI willen we ethische werkomstandigheden garanderen voor alle werknemers in onze toeleveringsketen. De amfori BSCI-organisatie volgt de kernverdragen van de IAO en de UN Global Compact. ​​​​​

Hoe wij ervoor zorgen dat onze supply chain wordt nageleefd.

1. Risicobeoordeling
Alle potentiële Fristads leveranciers ondergaan een risicobeoordeling voordat ze toegelaten worden. Het risico met betrekking tot het goed bestuur in inkooplanden is gebaseerd op de Worldwide Governance Indicators van de Wereldbank. Het risiconiveau van de landen wordt beoordeeld op zes gebieden en afhankelijk van hun score worden landen geclassificeerd als 'laag risico' of 'hoog risico'.

2. Onboarding
Nieuwe leveranciers moeten een zelfbeoordelingsformulier invullen, een vragenlijst invullen op het Worldfavor platform en de Code of Conduct en de Restricted Substances List (RSL) van Fristads ondertekenen. Daarnaast moeten nieuwe leveranciers aantonen dat ze voldoen aan de vereisten in de Code of Conduct van Fristads door een audit door een derde partij uit te voeren. De naleving van de Code of Conduct en de RSL moet jaarlijks worden verlengd.

3. Voortdurende ondersteuning en training
Het MVO-team van Fristads werkt nauw samen met ons quality control team om te controleren of de leveranciers zich aan de regels houden tijdens de productie van Fristads orders. We hebben ook een nieuw trainingsprogramma ontwikkeld voor onze inkoopmedewerkers en goedgekeurde leveranciers om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de komende due diligence-regels van de EU.

4. Audits door een derde partij
Om ervoor te zorgen dat onze leveranciers aan onze eisen voldoen, controleren we fabrieken op basis van de amfori BSCI en andere vastgestelde normen door middel van verplichte audits door een derde partij. Fristads' leveranciers kunnen op elk moment worden gecontroleerd, maar meestal ieder jaar of om het jaar. Af en toe sturen we een auditor naar de goedgekeurde leveranciers om een verscherpt due diligence-onderzoek uit te voeren om ervoor te zorgen dat de leveranciers zich aan de normen houden in het geval van gerapporteerde gevallen van niet-naleving.

5. Saneringsplannen en follow-up
Afwijkingen die optreden tijdens een fabrieksinspectie moeten worden gecorrigeerd door middel van een saneringsplan en worden opgevolgd door een nieuwe audit of desktop review. Het doel van de verbeterplannen is om de arbeidsomstandigheden en milieunormen in de fabrieken voortdurend te verbeteren. Als de corrigerende stappen niet onmiddellijk worden opgevolgd, beëindigen we onze samenwerking met de leverancier.​​​​​​​

Internationale overeenkomst​​​​​​​

Fristads heeft het nieuwe Internationale Akkoord voor Gezondheid en Veiligheid in de Kleding- en Textielindustrie ondertekend. Via deze overeenkomst bundelen vakbonden en bedrijven hun krachten om te zorgen voor een veilige werkomgeving in de kledingindustrie.

Hier vindt u meer informatie:

Onze eigen productie

Stritex, onze fabriek in Oekraïne, bestaat al 70 jaar. Sinds 2001 produceert de fabriek hoogwaardige werkkleding en vlamvertragende producten voor Fristads.Lees meer >

Leveranciers voor de lange termijn

Hoogwaardige producten en langdurige partnerschappen zijn nauw met elkaar verbonden. Onze leveranciers worden grondig gescreend zodat we zeker weten dat ze voldoen aan onze eisen.

Lees meer >

Kwaliteitscontrole in Azië

Op het kantoor van Fristads in Hongkong werken professionals van over de hele wereld samen om de productie en kwaliteit van onze producten te verbeteren en een goede werkomgeving te garanderen.


Lees meer >