Onze milieu-impact verminderen

Onze milieu-impact gemeten door STICA

Sinds 2018 brengt Fristads zijn uitstoot van broeikasgassen in kaart als lid van het Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA. In 2020 heeft Fristads de uitstoot met 54% verminderd ten opzichte van het voorgaande jaar en met 58% sinds het referentiejaar 2018. De daling was voornamelijk te danken aan een toename van hernieuwbare energie en effecten van de uitbraak van de Coronapandemie.

STICA is een gezamenlijk klimaatinitiatief voor Zweedse textielbedrijven dat zich richt op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in lijn met de 1,5°C-verlaging, zoals gedefinieerd in het Paris Agreement. In 2020 stootte Fristads in totaal 256 ton CO2-equivalenten uit in scopes 1 en 2, die zich richten op emissies van onze eigen activiteiten. Dit was een daling ten opzichte van 553 ton CO2 in 2019. Van de totale reductie van 54% is 17% toe te schrijven aan een afname van het reis- en elektriciteitsgebruik op onze kantoren als gevolg van de Coronapandemie. De rest was vooral te danken aan een toename van het aandeel elektriciteit dat werd opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

"Ons doel voor scope 1 en 2 was een daling van 50% ten opzichte van het referentiejaar 2018 tot 2030 en we zijn blij dat we dat doel al in 2020 hebben overtroffen. Maar we moeten in gedachten houden dat 2020 een heel bijzonder jaar was vanwege Corona en dat deze cijfers geen weergave zijn van een gewoon jaar. Daarom zullen we blijven werken aan een duurzame vermindering op lange termijn van onze broeikasgasemissies en de totale impact op het milieu, nu we scope 3 beginnen te meten en te rapporteren," zegt Lisa Rosengren, Head of R&D Raw Material bij Fristads.

De volgende stap: Scope 3

Uit de cijfers van STICA blijkt dat de grootste milieu-impact van Fristads in scope 1 en 2 nog steeds afkomstig is van auto's van de zaak, gevolgd door het elektriciteitsverbruik in kantoren en magazijnen. In 2020 was 53% van het totale energiegebruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen en 47% uit niet-hernieuwbare bronnen. Om onze totale impact op het klimaat te verlagen, willen we het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in onze kantoren blijven verhogen en meer elektrische auto's in ons bedrijfswagenpark gebruiken.  

Het grootste deel van de uitstoot van Fristads vindt plaats binnen scope 3, waarover we eind 2021 willen rapporteren. Scope 3 betreft emissies buiten onze eigen muren, in onze hele waardeketen - van de materialen die we inkopen en het energiegebruik van onze leveranciers, tot het transport en de verwijdering van de goederen wanneer ze het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Ook interessant voor jou:

Onze verantwoordelijkheid

Wij werken systematisch met behoud van sociale en ecologische waarden.

Duurzaamheidsrapport

Lees over onze duurzaamheidsprojecten waar wij in 2019 aan hebben gewerkt.

Milieuproductverklaring - EPD

Wij zijn 's werelds eerste bedrijf met een werkkleding collectie met milieuproductverklaring.