STICA

Onze CO2 voetafdruk bijhouden met STICA

Sinds 2018 brengt Fristads zijn uitstoot van broeikasgassen in kaart als lid van het Zweedse textielinitiatief voor klimaatactie, STICA. STICA is een gezamenlijk klimaatinitiatief van Zweedse textielbedrijven dat zich richt op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in overeenstemming met het beperken van de opwarming met de 1,5°C-route, zoals gedefinieerd in het Klimaatakkoord van Parijs. Eind 2021 hebben we onze scope 3 gerapporteerd, waar de meeste van onze emissies plaatsvinden en waar we ons grootste verschil kunnen maken. Scope 3 heeft betrekking op de emissie buiten onze eigen muren, in onze hele waardeketen.

Scope 1
Heeft betrekking op emissies van bronnen in eigendom of onder beheer, zoals voertuigen en installaties.

Scope 2
Betreft emissies van gekochte en gebruikte elektriciteit, stadsverwarming en -koeling.

Scope 3
Heeft betrekking op emissies van externe activa, zoals aangekochte goederen en diensten.

Toelichting op het resultaat

In 2021 stootte Fristads in totaal 1.182 ton CO2-equivalenten uit in scopes 1 en 2, die zich richten op de uitstoot van onze eigen activiteiten. Dit is een daling ten opzichte van 1.954 ton CO2 in 2018, wat een daling betekent van 39,5% sinds 2018.

De daling kan in verband worden gebracht met het feit dat de uitstoot als gevolg van het elektriciteitsgebruik is gehalveerd en dat meer elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Het weerspiegelt ook dat de emissies en het energieverbruik per locatie aanzienlijk zijn gedaald sinds 2018.

Een ander aspect dat heeft bijgedragen aan de daling is de overstap naar een kleiner en efficiënter kantoor en magazijn in Borås in 2019. De emissies door brandstofgebruik voor onze eigen warmteproductie en verwarming zijn sinds 2018 ook gedaald met respectievelijk 60% en 27%. De emissies van bedrijfsauto's zijn echter met 25% gestegen, wat een gevolg is van de groei en uitbreiding van het bedrijf op nieuwe markten.

​​​​​​​ Voor Scope 3 zijn de emissies van Fristads met 2% gedaald sinds het referentiejaar 2019. De relatief kleine daling kan voornamelijk worden verklaard door twee factoren na de Covid-19 pandemie; er zijn in 2021 meer transporten per vliegtuig uitgevoerd en we hebben ook veel geproduceerde artikelen ontvangen om een hoger voorraadniveau aan te houden. Dit om bestellingen van klanten goed en tijdig uit te kunnen leveren.

Hier vindt u meer informatie:

Duurzaamheidsrapport

Bij Fristads hebben we passie voor duurzaamheid en het is de leidraad voor alles wat we doen. Lees meer over onze acties en projecten in 2021 en ontvang de laatste cijfers.


Lees meer >

Milieuproductverklaring

De EPD is een tool die klanten, inkopers en verantwoordelijken voor overheidsopdrachten helpt om een goed onderbouwde beslissing te nemen.


Lees meer >  

Duurzame producten

Concurreren op kwaliteit in plaats van op prijs is voor Fristads vanaf de start een belangrijk principe geweest. Voor ons is het maken van hoge kwaliteit kleding de kern van duurzaamheid.

Lees meer >