vores bæredygtighedsløfte

Vi skal gøre mere ved at producere mindre

Global klimaforandring og miljøforringelse er vores tids udfordringer, og tekstilindustrien skal gøre sit for at passe på planeten. Hos Fristads er vi dedikerede til at mindske vores klimaaftryk lige fra det tidspunkt, hvor vi designer et produkt, til det har nået slutningen af dets levetid. Vi har sat et ambitiøst mål om at reducere vores klimaudslip med 50% inden 2030 og arbejder på at finde alternativer til farlige kemikalier i produkter. Takket være vores banebrydende miljøproduktdeklaration (EPD) har vi sat en ny standard for bæredygtigt arbejdstøj ved at måle miljøpåvirkningen af vores produkter. Vi udskifter løbende materialer i vores tøj med mere bæredygtige alternativer og tilføjer flere grønne kollektioner til vores produktsortiment hvert år.

Alligevel er vi nødt til at gøre mere. Den bedste måde at mindske miljøpåvirkningen af tøj er ved at producere mindre af det, hvilket er noget, der både kræver, at forbrugerne ændrer deres adfærd, og at producenterne konkurrerer med kvalitet snarere end pris. Hos Fristads er vi meget stolte af at producere førsteklasses arbejdstøj, der modstår slid, og som ikke går af mode. Og når produkterne går i stykker, er vores foretrukne valg at reparere dem i stedet for at udskifte dem med et nyt produkt.

Alligevel er vi nødt til at gøre mere. Den bedste måde at mindske miljøpåvirkningen af tøj er ved at producere mindre af det, hvilket er noget, der både kræver, at forbrugerne ændrer deres adfærd, og at producenterne konkurrerer med kvalitet snarere end pris. Hos Fristads er vi meget stolte af at producere førsteklasses arbejdstøj, der modstår slid, og som ikke går af mode. Og når produkterne går i stykker, er vores foretrukne valg at reparere dem i stedet for at udskifte dem med et nyt produkt.

Vi bruger et livscyklusperspektiv

Hos Fristads bruger vi LCA, Life Cycle Assessment, til at hjælpe os med at udvælge områder, hvor vi kan forbedre os ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Fra det øjeblik vi forestiller os et nyt produkt til den dag, det bortskaffes, overvejer vi den indvirkning, det har på miljøet, og hvad vi kan gøre for at minimere de negative virkninger. Alle Fristads’ afdelinger bliver guidet af LCA, da det danner rammen for vores bæredygtighedsarbejde.

FN-målene som guider os

Vores bæredygtighedsstrategi sigter mod at understøtte FN's mål for bæredygtig udvikling ved at sætte videnskabsbaserede mål, som er i overensstemmelse med 1,5 gradersmålet defineret i Parisaftalen. Målene vil vejlede os i at fokusere endnu mere på de områder, hvor vi kan bidrage mest. Tre af de 17 globale mål er særligt relevante for os. Disse er ansvarligt forbrug og produktion, klimahandling og partnerskaber for handling.

Ansvarligt forbrug og produktion
Forbrug og produktion er tæt forbundet, og begge påvirker miljøet meget. For os er det vigtigt at nærme os en mere ansvarlig produktion fra et bredt perspektiv, begyndende med beslutninger om hvilke produkter der skal udvikles og produktdesign. Når det er sagt, er det lige så vigtigt for os, at vores produkter er lavet til at holde, da kvalitetstøj, der kan bruges over lang tid, betyder, at der skal produceres mindre tøj.
​​​​
Klimahandling
Klimaforandringer begynder at vise deres virkninger rundt om i verden. Som en virksomhed, der driver forretning i alle verdens hjørner, ser vi det som vores ansvar at sikre, at vi arbejder på at reducere vores klimaaftryk. Ved løbende at evaluere vores produkter, produktion, processer og logistik og altid søge alternativer med den laveste klimapåvirkning, kan vi reducere vores klimaudslip og sikre en mere bæredygtig forretningsdrift.

Partnerskaber for handling
Vi mener, at vi ved at kombinere vores indsatser kan gøre en større forskel. Derfor lægger vi en stor indsats i at arbejde sammen med kolleger - både inden for vores sektor og også inden for forskning. Vi har været en del af Chemical Group ledet af forskningsinstituttet RISE siden 2007, hvilket gør det muligt for os at udskifte farlige kemikalier i produkter og processer med mindre farlige alternativer. Vi er også medlem af STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action, som hjælper os med at spore vores klimaaftryk på årsbasis.


Fokusområder 2025

Vores mål er at vise vejen for arbejdstøjsindustrien, når det kommer til bæredygtighed, og inspirere andre til at følge trop. For at opnå dette har vi inddelt vores indsats i tre fokusområder, der dækker de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af bæredygtighed. Inden for hvert område vil vi udfordre den traditionelle måde at producere arbejdstøj på, og vi er forpligtede til at finde mere effektive måder at designe, udvikle og fremstille vores produkter på.


Tilfredse medarbejdere
Inden for det sociale aspekt fokuserer vi på at tage medansvar for at sikre, at det daglige arbejde har en positiv indvirkning på alle involverede parter i vores forretning. Prioriterede områder er jobmesser, etik, sundhed, medarbejdertilfredshed og mangfoldighed. Vi har etableret to langsigtede forpligtelser for social bæredygtighed: At handle i overensstemmelse med vores Code of Ethics og sørge for, at alle, der arbejder for os, har gode arbejdsforhold.

Bæredygtigt fremstillede produkter
Vi dedikerede til at udvikle produkter, som er fremstillet på en bæredygtig måde for at mindske vores miljøpåvirkning. På dette område prioriterer vi arbejdet med at reducere klimaudslip, ressourceudnyttelse, råmaterialer, farvningsmetoder, kemisk håndtering, brug af plast, genbrug samt transport og rejser. Vores langsigtede forpligtelser for miljømæssig bæredygtighed er at anvende en cirkulær tænkning gennem hele produktprocessen og reducere vores klimaudslip med 50% inden 2030.

En pålidelig partner
Inden for det økonomiske aspekt af bæredygtighed fokuserer vi på at gøre det nemt for vores kunder og leverandører at træffe bedre valg ved at være velinformerede om bæredygtighedsemner. Derfor fokuserer vi også på at arbejde på at forbedre vores viden og kommunikation inden for området for bæredygtighed. Vores langsigtede forpligtelser er at blive eksperter i bæredygtighed inden for branchen for arbejdstøj og hjælpe vores kunder og leverandører med at nå deres bæredygtighedsmål.

Mere indhold til dig:

Vores ansvar

Vi arbejder systematisk med social og miljømæssig bæredygtighed.

Bæredygtighedsrapport

Læs om de bæredygtighedsprojekter, som vi arbejdede med i 2020.

EPD

Vi har udviklet verdens første miljødeklarerede tøjkollektion.